31. december 2010

Stege kirke

Stege købstad, Præstø amt

I kirken opsatte de mønske våbenbrødre en mindetavle over by- og landsognets faldne i krigen 1864.

1. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 302 Christen Jensen Haslund, født 3. juni 1835 i Stege, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af bødker Christoffer Haslund og Karen Christoffersdatter.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 479 Rasmus Larsen Graae, født 10. februar 1836 i Pollerup, Keldby sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Assens lazaret 1. maj, begravet på Assens kirkegård 4. maj. Søn af ejendomsmand Lars Rasmussen Graae og Karen Hansdatter.
Flyttede til Stege by 1855.

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 433 Niels Peter Jensen, født i Neble (Nøbbølle), Stege landsogn, faldet ved Dybbøl 15. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april.
Flere N.P.J. i landsognet.

30. december 2010

Herfølge kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

I kirken opsatte sognets beboere en mindetavle over femten soldater, der omkom i de slesvigske krige.

Faldne:

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 147 Jens Nielsen, født 2. april 1825 på Svansbjerg overdrev, Herfølge sogn, konfirmeret 1839, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Niels Pedersen og Anne Marie Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Herfølge.

2. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 182 Hans Jørgensen Severinsen, født 2. oktober 1821 i Humlebækhus, Herfølge sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Severin Gotthardt Jørgensen og Anne Wilhelmine Birkholt.
Flyttede med forældrene til Vedskølle, Herfølge sogn.

3. Korporal ved 6.Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 9 Eilert Thomsen Emanuel Anthon Gottlieb Lund, født 27. juli 1821 på Vallø slot (Vallø slotsmenighed), konfirmeret 1836 i Herfølge, såret ved Isted 24. juli 1850, død på Flensburg lazaret 3. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. august. Søn af kantor og skolelærer Johan Frederik Gottlieb Lund (d. 1826) og Maren Ipsen (d. 1822).
Voksede op som plejebarn hos skolelærer og kirkesanger Niels Ravn, Herfølge, Herfølge sogn.

4. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Dinesen, nr. 214 Jens Nielsen, født 14. september 1824 i Tessebølle, Herfølge sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Christiansdatter.
Var "fraværende pga. krigstjeneste" i 1850.

5. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 264 Niels Pedersen, født i Herfølge, Herfølge sogn, faldet ved Stenderup Skov 18. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 22. februar.
N.P., født 5.7.34, søn af hsm. P. Svendsen og Ane Jacobsdatter, Herfølge // N.P., født 8.3.1839, søn af inds. P. Andersen og Ellen Kirstine Andersdatter, Herfølge. Begge lever i Herfølge 1850.

6. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 259 Jørgen Hansen, født 19. februar 1839 i Dalby, Nørre Dalby sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Sønderborg lazaret 3. april, begravet på Sønderborg kirkegård 5. april. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Olesdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Hans Jensen, Herfølge i 1860.

7. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 43 Jacob Jensen, født 16. september 1840 i Sølvhøjhus, Herfølge sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af husmand Jens Hansen og Karen Kirstine Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Klemmenstrup.

Døde af sygdomme:

8. C. Christensen af Klemmenstrup, Herfølge sogn.
Ikke identificeret hos Cohen. Måske identisk med Christen Christensen, født 6.8.1820 i Klemmenstrup, søn af husmand Christen Nielsen. Fraværende pga. krigstjeneste 1850.

9. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 179 Jens Nielsen, født 12. september 1818 i Herfølge, Herfølge sogn, død af tyfus på Schleswig lazaret 1. oktober 1850, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 3. oktober. Søn af indsidder (senere gårdmand) Niels Hansen og Anne Sørensdatter.
Var "fraværende pga. krigstjeneste" i 1850.

10. Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 125 Jens Christensen, født 18. september 1822 i Egtvedhus, Herfølge sogn, konfirmeret 1837, død af tyfus på Bogense lazaret 20. oktober 1848, begravet på Bogense kirkegård 24. oktober. Søn af husmand og skrædder Christen Nielsen og Anne Sophie Madsdatter.

11. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 206 Hans Christensen, født 7. november 1814 på Åshøje overdrev, Herfølge sogn, død af tyfus på Svendborg lazaret 6. oktober 1850, begravet på Svendborg kirkegård 8. oktober. Søn af skovfoged Christen Steffensen og Sidsel Olesdatter.
Boede senere med forældrene i skovfogedboligen på Svansbjerg overdrev. Var "fraværende pga. krigstjeneste" i 1850.

12. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 100 Niels Pedersen, født i Herfølge, Herfølge sogn, død af blodgang på Svendborg lazaret 20. april 1864, begravet på Svendborg kirkegård 22. april.
Se ovenfor nr. 5.

13. L. Christensen af Åshøje, Herfølge sogn.
Ikke identificeret hos Cohen.

14. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 132 Lars Olsen, født 23. februar 1817 i Søllerup, Herfølge sogn, konfirmeret 1831, død af tyfus på Husum lazaret 26. december 1850, begravet på Husum kirkegård 4. januar 1851. Søn af husmand Ole Rasmussen og Anne Larsdatter.

15. P. Pedersen af Søllerup, Herfølge sogn
Ikke identificeret hos Cohen.

Bjæverskov kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

I kirken er opsat en mindetavle over fem faldne i de to slesvigske krige. Tavlen må opfattes som dækkende mindst tre sogne: Bjæverskov, Gørslev og Vollerslev. Familien Groth har aldrig boet i Bjæverskov sogn, og våbenbrødrene, der lod tavlen opsætte, havde deres "base" i Slimminge, Gørslev sogn.

1. Menig (?) ved 1. Reservebataljon J. Pedersen, født på Juellund, Vollerslev sogn, såret ved Friedrichstadt, død 29. september 1850.
Ses ikke hos Cohen.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 137 Niels Pedersen, født 12. februar 1834 i Gørslev, Gørslev sogn, konfirmeret 1848 i Gørslev, såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Augustenborg lazaret 15. april, begravet på Augustenborg kirkegård 18. april. Søn af gårdmand Peder Johansen og Birthe Hansdatter
Flyttede som syvårig med forældrene til Vemmedrup, Bjæverskov sogn.
Cohen 1864/93: Niels Petersen Gjørslev.

3. Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 110 Bertel Christian Henrik Groth, født 9. februar 1834 i Vognmagergade 69, København (Trinitatis), såret i kampene ved Dybbøl 12. april 1864, død af tyfus på Frederiksberg Slots lazaret 9. maj, begravet på Nørre Dalby kirkegård 14. maj. Søn af murersvend Johan Peter Alexander Groth og Marie Christoffine Rheinlænder.
Murersvend på hovedgården Juellund, Vollerslev sogn.
Cohen 1864/142: Bertel Christian Henrik Groth Kjøbenhavn.

4. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 301 Hans Pedersen, født 3. november 1837 i Bjæverskov, Bjæverskov sogn, konfirmeret 1852, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Peder Pedersen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1864/105: Hans Petersen Bjeverskov.

5. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 310 Rasmus Pedersen, født 19. februar 1837 i Vemmedrup, Bjæverskov sogn, konfirmeret 1851, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på et fjendtligt lazaret 21. juli. Søn af gårdmand Peder Ramussen og Maren Andersdatter.
Cohen 1864/105: Rasmus Petersen Vemmedrup.

29. december 2010

Damsholte kirke

Mønbo herred, Præstø amt

På skibets nordvæg opsatte de mønske våbenbrødre en mindetavle over to faldne i 1864.

1. Underkorporal ved 4. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 486 Jens Christian Larsen, født 25. september 1835 i Æbelnæs fattighus, Damsholte sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af fattiglem Lars Jeppesen og Bodil Johansdatter.
Boede hele sin barndom i fattighuset. Indsidder i Æbelnæs. Gift med Karen Kirstine Nielsen, med hvem han i 1860 havde to børn.
Cohen: Menig.

2. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, forstærkning nr. 8 Jacob Jensen, født 24. december 1830 i Ny Borre, Borre sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 20. februar 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. februar. Søn af gårdmand Jens Larsen og Margrethe Hansdatter.
Husmand og smed i Røddinge, Damsholte sogn. Gift med Anne Kirstine Olesen, med hvem han havde en datter i 1860.

Varpelev kirke

Stevns herred, Præstø amt

I  kirken findes en mindetavle i træ over en falden fra 1864.

Underkorporal ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 17 Poul Larsen, født 29. januar 1837 i Renge, Store Heddinge landsogn, såret 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 24. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 27. marts. Søn af gårdmand Lars Poulsen og Dorthe Marie Hansdatter.
Gift 1863 med enken Karen Olesdatter og overtog hendes gård i Varpelev. Fjorten dage efter hans død, nedkom hun med deres søn Poul, der lod tavlen opsætte i 1898.

Lellinge kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

I kirken findes en marmortavle over en falden fra 1864.

Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 329 Ole Jensen, født 19. januar 1838 i Lellinge, Lellinge sogn, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 28. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdbestyrer Jens Olesen og Karen Pedersdatter.
Gift med Jacobine Dorthea Rasmusdatter.

13. december 2010

Bavelse kirke

Tybjerg herred, Præstø amt

På skibets vestvæg blev der den 23. september 1849 opsat en mindetavle i træ over en falden i Treårskrigen.

Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 98 Christoffer Frederiksen, født 10. april 1826 i Regerup, Bavelse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Frederik Christoffersen og Maren Hansdatter.

Fensmark kirke

Tybjerg herred, Præstø amt

På tårnets østvæg opsatte "taknemmelige venner" en mindetavle i træ over en falden i Treårskrigen.

Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 238 Rasmus Nielsen, født 25. april 1824 i Fensmark, Fensmark sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Hansen og Maren Andersdatter.

Tybjerg kirke

Tybjerg herred, Præstø amt

I det søndre sideskib blev der i 1869 opsat en mindetavle i marmor over otte faldne i begge krige. Nedenunder marmortavlen er ophængt en egekrans af sølv.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 78 Niels Andersen, født 5. maj 1822 i Hjelmsølille, Tybjerg sogn, konfirmeret 1836, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 20. maj, begravet på Friedrichsberg kirkegård 22. maj. Søn af indsidder Anders Jensen og Kirstine Margrethe Christensdatter.

2. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 281 Hans Christoffersen, født i Tybjerg, Tybjerg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Hans Christoffersen, døbt 4.trin. 1811. Søn af gårdmand Christoffer Christoffersen. Nævnt 1834. // Hans Christoffersen, født 13.5.1816. Søn af gårdmand Christoffer Hansen og Anne Olesdatter. Nævnt 1834. // Hans Christoffersen, født 5.12.1823. Søn af husmand Christoffer Jensen og Anne Sørensdatter. Nævnt 1834-50. // Hans Christoffersen, født 11.8.1824. Søn af husmand Christoffer Andersen og Kirsten Hansdatter. Nævnt 1834-50.

3. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 225 Christen Andersen, født 27. august 1825 i Tybjerg, Tybjerg sogn, konfirmeret 1840, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Anders Christensen og Birthe Christensdatter.

4. Trænkusk ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 16 Anders Jensen, født 12. marts 1826 i Tybjerglille, Tybjerg sogn, konfirmeret 1840, død af tyfus på Faaborg lazaret 26. oktober 1850, begravet på Faaborg kirkegård 30. oktober. Søn af gårdmand Jens Madsen og Gunild Pedersdatter.

5. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 105 Niels Johansen, født 11. november 1816 i Hækkerup, Tybjerg sogn, død af tyfus på Gottorp lazaret 29. januar 1851, begravet på Schleswig Friedrichsberg kirkegård 1. februar. Søn af indsidder Johan Hansen og Kirstine Pedersdatter.

6. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 77 Christen Poulsen, født 26. september 1817 i Orup, Tybjerg sogn, konfirmeret 1832, død på Flensburg lazaret 17. oktober 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 18. oktober. Søn af husmand Poul Nielsen og Anne Olesdatter.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 350 Frederik Ludvig Christiansen, født 21. april 1840 i Tybjerg kirkeskov, Tybjerg sogn, konfirmeret 1854, død af sygdom på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af husmand Christian Dahl og Karen Marie Lorentsdatter.

8. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 422 Frederik Hansen, født 1. februar 1835 i Tybjerg, Tybjerg sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Hans Rasmussen og Karen Larsdatter.

Strøby kirke

Stevns herred, Præstø amt

På skibets nordvæg, nærmest korbuen, opsattes i 1850 en oval trætavle over to faldne fra Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 58 Christen Nielsen, født 8. oktober 1813 i Strøby, Strøby sogn, konfirmeret 1850, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af husmand Niels Andersen og Margrethe Jensdatter.
Tjenestekarl i Strøby 1850, fraværende i krigstjeneste.
Cohen: C.N. Straueby af Præstø amt.

2. Trænkusk ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 5, oppasser Christian Hansen, født 17. maj 1825 i Strøby, Strøby sogn, konfirmeret 1839, død af tyfus på Schleswig lazaret 26. august 1850, begravet på Michaelis kirkegård 30. august. Søn af husmand Hans Nielsen og Marie Andreasdatter.
Tjenestekarl i Strøby 1850, fraværende i krigstjeneste.

Gørslev kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

På skibets nordvæg blev der den 23. marts 1851 opsat en trætavle som minde over en falden fra Treårskrigen.

Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 97 Jacob Jensen, født 30. april 1825 i Gørslev, Gørslev sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Jens Hansen og Marie Olesdatter.

I tavlens store midterfelt er et vers af A. Th.:
"Det skal ei skee, saa lød vor Konges Røst / at Danmarks Riges gamle Skjel forrykkes / som Gjensvar lød fra alle Danskes Bryst: / Den Udaad skal ei Vold, ei Rænker lykkes / og Landets Sønner drog med Jubel ud / om Thyras gamle Gjerde troe at hegne / og Retfærds Sag med Seir velsigned Gud / men mange bolde Helte maatte segne / blandt deres Tal vor brave Jacob blev / i mangen Dyst han uforfærdet standed / i Idsted-Slag han med sit Blod beskrev / sin Kjerlighed til Drot og Fædrelandet / Tak være Hver som for vor Moder kjær / streed hellig Kamp! Tak være alle Brave! / men Tak og Hæder være dem især / somn offred Kjerlighedens største Gave / med Lyst de gik i Døden for vor Fred / Gud i sin Himmel glæde deres Sjæle / her lønner dem vor Tak, vor Kjerlighed / og aldrig uddøer deres Eftermæle".

8. december 2010

Sankt Mortens kirke

Næstved købstad, Præstø amt

På pladsen foran Sankt Mortens kirke rejste De danske Forsvarsbrødre for Næstved og Omegn den 14. april 1904 en stor mindesten af granit over faldne i begge krige. Fra Treårskrigen er der tale om 28 faldne og fra 1864-krigen 39 faldne. Geografisk omfattes følgende sogne af monumentet: Næstved, Fensmark, Fodby, Gunderslev, Hammer, Herlufmagle, Herlufsholm, Holme Olstrup, Hyllinge, Marvede, Mogenstrup, Næstelsø, Rønnebæk, Tybjerg, Vallensved, Vejlø og Vester Egesborg.

1. Hornblæser ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 39 Søren Johnsen, født 9. februar 1822 i Næstved (Sankt Peders), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af spækhøker Peder Johnsen og Anne Marie Buch.
Snedkersvend i Næstved 1845.
Cohen: Søren Pedersen Nestved.

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 152 Peder Andersen, født 19. oktober 1816 i Jenstrup, Vallensved sogn, Sorø amt, konfirmeret 1833 i Herlufsholm kirke, faldet under udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, begravet på Hyby fælled. Søn af husmand Anders Jensen og Anne Margrethe Jensdatter.
Familien flyttede til Holsted, Herlufsholm sogn i 1819. Peder var tjenestekarl hos præsten i Lille Næstved præstegård, Herlufsholm sogn i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 76. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/130: Peter Andersen Jonstrup [sic!] (Sorø amt).

3. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 103 Rasmus Eriksen, født 9. juli 1815 i Lille Næstved, Herlufsholm sogn, død af lungebetændelse på Augustenborg lazaret 5. juli 1848, begravet på Augustenborg kirkegård 10. juli. Søn af gårdmand Erik Rasmussen og Maren Larsdatter.
Fragtmand i Næstved 1845. Ugift.

4. Jæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 21 Jens Hansen, født 13. juli 1824 i Vridsløse, Herlufsholm sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Pedersdatter.
Bør tjekkes i lægdsrullen.

5. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 33 Anders Jensen, født 13. oktober 1825 i Øverup, Herlufsholm sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af indsidder Jens Pedersen og Margrethe Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Gerdrup, Rislev sogn 1845. Bør tjekkes i lægdsrullen.

6. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 239 Anders Johansen, født 11. oktober 1820 i Øverup, Herlufsholm sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Johan Rasmussen og Karen Pedersdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.

7. Menig ved 2. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 218 Anders Larsen, født 25. december 1819 i Vestermarkhus, Fuglebjerg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Husmand i Havnskov, Hyllinge sogn 1845-50. Gift med Anne Marie Mathiasdatter. Efterlod hende og to børn.

8. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 177 Hans Christiansen Hjorth, født 14. oktober 1825 i Tåstrup, Hyllinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christian Hjorth og Karen Nielsdatter.

9. Underkorporal ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 20 Lars Hansen, født 27. februar 1820 i Spjellerup, Marvede sogn, konfirmeret 1834, Marvede sogn, såret ved Fredericias 6. juli 1849, død på Augustenborg lazaret 31. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 3. august. Søn af indsidder, senere gårdmand Hans Nielsen og Kirsten Sørensdatter. (Eller født 26. maj 1824 i Spjellerup, konfirmeret 1838. Søn af indsidder Hans Mogensen og Anne Larsdatter)
Førstnævnte: Tjenestekarl i fødegården 1845. Bør tjekkes i lægdsrullen.

10. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 286 Peder Hansen, født i 22. september 1816 i Holløse, Gunderslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn  af indsidder Hans Larsen og Anne Sørensdatter. (Eller født 14. april 1817 i Fuglevanghuset ved Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1831. Søn af husmand Hans Sørensen og Anne Pedersdatter). (Eller født 3. juni 1827 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1842. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Olesdatter).
Mindestenen: P.H. Regnstrup. Cohen: P.H. Molløse af Sorø amt (men et sådant stednavn findes ikke i amtet). Bør tjekkes i lægdsrullen.

11. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 167 Peder Olesen, født 25. marts 1822 i Fjellebrohus, Gunderslev sogn, konfirmeret 1838, såret ved Friedrichstadt 2. oktober 1850, død på Flensburg lazaret 20. oktober, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 25. oktober. Søn af indsidder Ole Thomasen og Mette Sophie Pedersdatter.
Tjenestedreng i Holløse 1840.

12. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 186 Niels Johansen, født 6. maj 1820 i Herlufmagle, Herlufmagle sogn, konfirmeret 1835, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder Johan Jørgen Enevoldsen og Johanne Jørgensdatter.

13. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 116 Jørgen Pedersen, født i Orup, Tybjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Kan ikke identificeres i Tybjerg kirkebog. Bør tjekkes i lægdsrullen.

14. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 281 Hans Christoffersen, født i Tybjerg, Tybjerg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Hans Christoffersen, døbt 4.trin. 1811. Søn af gårdmand Christoffer Christoffersen. Nævnt 1834. // Hans Christoffersen, født 13.5.1816. Søn af gårdmand Christoffer Hansen og Anne Olesdatter. Nævnt 1834. // Hans Christoffersen, født 5.12.1823. Søn af husmand Christoffer Jensen og Anne Sørensdatter. Nævnt 1834-50. // Hans Christoffersen, født 11.8.1824. Søn af husmand Christoffer Andersen og Kirsten Hansdatter. Nævnt 1834-50.

15. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 225 Christen Andersen, født 27. august 1825 i Tybjerg, Tybjerg sogn, konfirmeret 1840, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Anders Christensen og Birthe Christensdatter.

16. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 78 Niels Andersen, født 5. maj 1822 i Hjelmsølille, Tybjerg sogn, konfirmeret 1836, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 20. maj, begravet på Friedrichsberg kirkegård 22. maj. Søn af indsidder Anders Jensen og Kirstine Margrethe Christensdatter.

17. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 238 Rasmus Nielsen, født 25. april 1824 i Fensmark, Fensmark sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Hansen og Maren Andersdatter.

18. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 122 Poul Jensen, født 21. oktober 1822 i Olstrup, Holme Olstrup sognsavnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og smed Jens Poulsen og Dorthe Rasmusdatter.
Smedesvend hos faderen 1845.

19. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 150 Hans Nielsen, født 16. februar 1825 i Kalby, Holme Olstrup sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af indsidder Niels Jensen og Maren Knuddsdatter.
Væver hos moderen i Olstrup 1845. Fraværende i krigstjeneste 1850.

20. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. kompagni, nr. 45 Poul Nielsen, født 18. marts 1826 i Rønnebæk, Rønnebæk sogn, såret ved Adsbøl 3. april 1849, død på Sønderborg lazaret 4. april, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af husmand Niels Poulsen og Kirsten Andersdatter.

21. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 108 Peder Hansen, født 1, juni 1825 i Brandelev, Næstelsø sogn, konfirmeret 1840, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 21. september, begravet på Trinitatis kirkegård 24. september. Søn af tjenestekarl Hans Jensen og Cathrine Jensdatter.

22. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 98 Peder Hansen, født 1. oktober 1820 i Blangslev, Mogenstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Hans Olesen og Anne Sophie Nielsdatter. (Eller født 8. juni 1823 i Blangslev, Mogenstrup sogn. Søn af indsidder Hans Jensen og Margrethe Jensdatter)
Begge lever i 1845, hhv. i Hammer og Rønnebæk sogne. Bør tjekkes i lægdsrullen.

23. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 207 Hans Christensen, født 12. oktober 1827 i Lov Sønderskov, Hammer sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 21. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 26. september. Søn af skovfoged Christen Knudsen og Karen Nielsdatter.
Træskomand i Lov 1850.

24. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 155 Hans Hansen, født 18. maj 1825 i Lov, Hammer sogn, konfirmeret 1840, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 3. juni, begravet på Friedrichsberg kirkegård 4. juni. Søn af gårdmand Hans Hansen og Inger Nielsdatter.
Flyttede senere med forældrene til et husmandssted i Fårup, Hammer sogn.

25. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 140 Jørgen Pedersen, født 5. maj 1824 i Myrup, Vester Egesborg sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Peder Jørgensen og Anne Kirstine Pedersdatter.

26. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. kompagni, nr. 41 Christian Larsen, født 28. februar 1826 i Skovmølle, Vester Egesborg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Lars Christensen og Anne Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Vejlø 1845.

27. Søren Hansen, født 7. april 1817 i Svenstrup, Vejlø sogn. Søn af husmand Hans Jørgensen og ... datter.
Tjenestekarl i Basnæs 1840.

28. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 81 Ingvor Hansen, født 13. januar 1824 i Basnæs, Vejlø sogn, konfirmeret 1838, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Hans Nielsen og Maren Ingvorsdatter.
Væver i Basnæs 1845-50.

29. Frivillig menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, overkomplet nr. 3 Julius Claudi Eriksen, født 7. marts 1843 i Næstved (Sankt Mortens), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af arbejdsmand Claus Eriksen og Maren Poulsdatter.

30. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 403 Frederik Wilhelm Fischer, født 7. november 1841 i Gammelmønt 167, København (Trinitatis), konfirmeret 1856 i Næstved (Sankt Peders), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skomagermester Jens Ferdinand Fischer og Jacobine Kirstine From.
Flyttede med forældrene til Næstved senest 1845.

31. Frivillig menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 547 Thala Alexander Macedonius Petersen Fleisner, født 11. marts 1846 i Næstved (Sankt Mortens), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af bomuldsvævermester Frantz Fleisner og Grethe Petrine Elisabeth Svendsen.

32. Frivillig menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, overkomplet nr. 3 Frederik Christian Holst, født 10. april 1846 i Næstved (Sankt Mortens), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skomagermester Christian Peter Holst og Johanne Frederikke Laurentze Meyer.

33. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 556 Otto Julius Houg, født 12. juni 1841 i Holbæk (Sankt Nikolaj), såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 30. juni, begravet på Sønderborg kirkegård 5. juli. Søn af tiendekommissær Görlt Houg og Marie Pauline Neergaard.
Flyttede med forældrene til Næstved senest 1845.

34. Jens Johansen, Næstved

35. Frivillig menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 592 Carl Christian Wilhelm Pedersen, født 19. juni 1844 i Næstved (Sankt Mortens), konfirmeret 1858, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af dragon Peder Pedersen Hemmestrup og Sidsel Andersdatter.
Cohen: Carl Christian Valdemar Pedersen.

36. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 499 Henrik Hansen, født i Grimstrup, Næstved Sankt Peders landsogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864.
Ses ikke født i Næstved Sankt Peders sogn 1820-45.

37. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, overkomplet nr. 8 Peter Andreas Rasmussen, født i Holsted, Herlufsholm sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret ..., begravet på Sønderborg kirkegård.
Ses ikke født i Herlufsholm sogn 1820-45.

38. Carl Bertman Olsen, født 24. maj 1841 i Åderup, Næstved Sankt Mortens landsogn. Søn af indsidder Ole Andersen og Maren Kirstine Clausdatter.
Flyttede med forældrene til Ladby, Herlufsholm sogn.

39. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 627 Hans Sørensen, født 7. marts 1842 i Vridsløse, Herlufsholm sogn, såret på Als 29. juni 1864, død på Flensburg lazaret 10. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 13. juli. Søn af indsidder Søren Andersen og Kirsten Hansdatter.

40. Menig ved 15. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 187 Hans Hansen, født 1. august 1830 i Øverup, Herlufsholm sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Hans Hansen og Johanne Pedersdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1850.

41. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 168 Rasmus Rasmussen, født 8. september 1837 i Saltøby, Vallensved sogn, konfirmeret 1852 i Fodby, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af indsidder Rasmus Rasmussen og Mette Marie Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Bistrup, Fodby sogn.

42. Underkorporal ved 16. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 93 Peder Christiansen, født 17. november 1833 i Fodby, Fodby sogn, konfirmeret 1848, faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Christian Pedersen og Lisbeth Larsdatter.

43. Officersaspirant ved 16. Infanteriregiment Thomas Heinrich Petersen Schmidt, født 20. august 1838 i Fodby, Fodby sogn, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 19. april 1864, begravet på Fodby kirkegård 25. april. Søn af sognepræst Johan Petersen Schmidt og Henriette Christiane Marie Reistrup.

44. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 516 Christian Christiansen, født 24. juni 1841 i Karrebæk, Karrebæk sogn, konfirmeret 1856, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Christiansen og Kirsten Hansdatter.

45. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, overkomplet nr. 55 Jacob Christensen, født 3. februar 1837 i Karrebæk, Karrebæk sogn, konfirmeret 1851, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Christen Jacobsen og Anne Marie Hansdatter.
Cohen: J.C. Karlsbæk.

46. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 496 Erik Frederiksen, født i Agerup, Hyllinge sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864.
Ses ikke født i Hyllinge sogn 1820-45.

47. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 151 Christian Jensen, født 17. april 1835 i Vallensved, Vallensved sogn, konfirmeret 1849, faldet ved Dybbøl 12. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af gårdmand Jens Jeppesen og Karen Poulsdatter.

48. Konstabel ved Artilleriet, 6. Fæstningskompagni (Hertel), 5. kompagni, nr. 193 Niels Hansen, født 27. august 1835 i Skafterup, Fyrendal sogn, konfirmeret 1850 i Vallensved, faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Hans Andersen og Lene Rasmusdatter.
Flyttede med forældrene til Saltøby, Vallensved sogn. Cohen: N.H. Skerfterup.

49. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Hans Hansen, født 31. december 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, faldet ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Hans Jensen og Karen Sophie Nicolajsdatter.
Flyttede til Næstved 1863. Ifølge lægdsrullen for Næstved købstad var han "savnet efter Felttoget efter 18. Batl.s Skr. 10/2 1865".
Cohen 1864/149: Hans Hansen Kyse.

50. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 382 Lars Jensen, født 15. juli 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Larsdatter.
Flyttede til Ønslev på Falster 1862. Ifølge lægdsrullen for Ønslev sogn var han "savnet efter Felttoget efter 18. Batl.s Skr. 10/2 1865".
Ses ikke hos Cohen.

51. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 581 Peder Hansen, født 3. juni 1827 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1842, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Olesdatter. (Eller født 19. juli 1835 i Holløse, konfirmeret 1850, søn af husmand Hans Poulsen og Birthe Jensdatter). (Eller født 27. maj 1836 i Holløse, konfirmeret 1850, søn af husmand Hans Hansen og Anne Cathrine Bendtsdatter). (Eller født 8. september 1841 i Holløse, konfirmeret 1856, søn af gårdmand Hans Pedersen og Lisbeth Mogensdatter).
Bør tjekkes i lægdsrullen.

52. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 603 Anders Jensen, født 5. maj 1838 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1852, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Jens Andersen og Karen Marie Nicolajsdatter. (Eller født 16. februar 1841 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1855. Søn af indsidder Jens Andersen og Dorthe Pedersdatter).
Bør tjekkes i lægdsrullen.

53. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 608 Niels Andersen, født 19. oktober 1841 i Regnstrup, Gunderslev sogn, konfirmeret 1856, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Anders Christensen og Anne Nielsdatter.

54. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 590 Mads Hansen, født 8. januar 1836 i Regnstrup, Gunderslev sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Hans Olesen og Maren Nicolajsdatter.
Cohen: M.H. Rønstrup.

55. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 358 Christen Jacobsen, født i Gelsted, Herlufmagle sogn, såret ved Bustrup 3. februar 1864, død på et ukendt lazaret 24. februar.
Ses hverken født eller konfirmeret i Herlufmagle.

56. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 255 Johannes Larsen, født 18. februar 1836 i Herluflille, Herlufmagle sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand Lars Sørensen og Kirsten Johannesdatter.

57. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 296 Christoffer Pedersen, født 30. maj 1836 i Spragelse, Herlufmagle sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Peder Christoffersen og Sophie Jacobsdatter.

58. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, overkomplet nr. 3 Hans Pedersen, født i Olstrup, Holme Olstrup sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 10. juni, begravet på Sønderborg kirkegård 14. juli.
Ses hverken født eller konfirmeret i Holme Olstrup.

59. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 486 Frederik Jensen, født 3. maj 1839 i Sibberup, Rønnebæk sogn, såret 8. april 1864, død på Svendborg lazaret 23. maj, begravet på Svendborg kirkegård 26. maj. Søn af husmand Jens Rasmussen og Louise Jensdatter.

60. Midlertidig korporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 21 Anders Christensen, født 14. februar 1836 i Myrup, Vester Egesborg sogn, konfirmeret 1850, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 24. april. Søn af gårdmand Christen Andersen og Birthe Jørgensdatter.
Husmand i Bonderup, Næstelsø sogn 1862. Gift med Maren Larsdatter.

61. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 436 Anders Henrik Pedersen, født 3. februar 1840 i Fladså, Mogenstrup sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 10. juli, begravet på Sottrup kirkegård 12. juli. Søn af husmand Peder Christiansen og Ellen Jensdatter.

62. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 467 Hans Peter Andersen, født 22. august 1840 i Lov, Hammer sogn, såret 22. februar 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 23. februar, begravet på Varnæs kirkegård 24. februar. Søn af gårdmand Anders Hansen og Sidsel Larsdatter.

63. Jørgen Jensen, født 1. februar 1841 i Lov, Hammer sogn. Søn af gårdmand Jens Andersen og Anne Jørgensdatter.
Ses ikke hos Cohen.

64. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 404 Jørgen Jensen, født 3. april 1840 i Ring, Hammer sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på et fjendtligt lazaret. Søn af indsidder Jens Jørgensen og Birthe Andersdatter.

65. Anders Christensen, født 28. februar 1842 i Skovmølle, Vester Egesborg sogn, konfirmeret 1856. Søn af parcellist Christen Hansen og Johanne Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen.

66. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Christoffer Jørgensen, født 1. marts 1840 i Appenæs, Vejlø sogn, faldet ved Dybøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af indsidder Jørgen Pedersen og Ellen Jørgensdatter.
Cohen angiver ikke hans stedtilnavn.

67. Menig ved 17. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 194 Anders Olesen, født 1. august 1836 i Appenæs, Vejlø sogn, faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af husmand Ole Jensen og Maren Andersdatter.

Før de mange navne er et vers af Carl Ploug:
"Blod som Danmarks Jord har drukket / randt ej uden Frugt / og det Liv er udslukket / som til Daad blev brugt".

7. december 2010

Sorø, Akademihaven

Sorø købstad, Sorø amt

I Sorø Akademis have, ikke langt fra Molbechs hus, afsløredes 15. september 1901 en stor bautasten med navnene på tolv soranere, der var faldet i de to slesvigske krige. Initiativet skyldtes Soransk Samfund og billedhugger Ludvig Brandstrup (selv soraner) stod for den praktiske udførelse. På stenens forside er følgende indskrift:
DU, DER PAA VEIEN / FRA YNGLING TIL MAND / HER SKAL MINDES / DE FALDNE SOLDATER / SORANERE VAR DE / OG KAMMERATER / SOM GIK I DØDEN / FOR DERES LAND.
Navnene på de faldne står på bagsiden.

1. Frivillig menig ved 10. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 8 Johan Nicolaj Voigt, født 13. marts 1828 i Sorø, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Faaborg lazaret 24. juni, begravet på Faaborg kirkegård 28. juni. Søn af landinspektør Nicolaj Ulrich Christian Voigt og Cecilie Kirstine Heide.
Forlod Sorø Akademi 1845. Meldte sig som frivillig soldat ved krigsudbruddet i 1848.

2. Sekondløjtnant ved 1. Reservejægerkorps Harald Schau, født 29. marts 1829 i Odense (Sankt Hans), død af tyfus på Schleswig lazaret 13. januar 1851, begravet på Schleswig Michaelis kirkegård 18. januar. Søn af ritmester Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Student fra Sorø Akademi 1848. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve, forsat til linjen 1850.

3. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Johan Frederik Lund, født 19. maj 1824 i Munkebjergby præstegård, Munkebjergby sogn, faldet ved Bustrup 3. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af sognepæst John Christian Lund og Erasmine Henriette Struckmann.
Student fra Sorø Akademi 1844. Filosofikum 1846. Amatørbotaniker. Gennemgik hærens kommandoskole. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 1848, forsat til linjen 1850, premierløjtnant1854. Adjudant ved 2. Brigade 1862-63. Ridder af Dannebrog 1862. Gift med Ida Wilhelmine Augusta Zahle. Efterlod hende og tre børn.

4. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Carl Ludvig Barner, født 2. december 1839 på Kalundborg ladegård, Kalundborg sogn, såret i forpostfægtningen ved Ragebøl 16. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 26. marts, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 1. april. Søn af proprietær Christian Barner og Methaline Charlotte Florentine Ludovine Bruns.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1857. Studerede derpå landvæsen. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen. Sekondløjtnant 1861. Bror til nedennævnte A.V. Barner.

5. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Johan Georg Frederik Schlegel, født 12. november 1843 i Klampenborg, Lyngby sogn, såret såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af skovfoged Ulrich Anthon Adolph Schlegel og Andrea von Westen.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1859. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen. Sekondløjtnant 1862. Toldfuldmægtig i Køge 1863. Genindkaldt til krigstjeneste 1864.
Schlegel er også mindet i Sorø og Køge kirker.

6. Menig ved 1. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 475 Laurits Muus Bruun, født 11. december 1836 i Årøsund, Øsby sogn, faldet ved Over Selk 3. februar 1864. Søn af postmester, kgl. agent Hans Christian Hansen Bruun og Emilie Nicoline Scherning.
Forlod Sorø Akademi 1851. Student fra Haderslev 1856. Cand.jur. 1863.

7. Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Andreas Frederik Walter Toxwerdt, født 23. august 1841 i Rendsburg, faldet ved Dybbøl 18.4.1864, begravet på Store Heddinge kirkegård 27.4. Søn af overauditør, senere byfoged i Store Heddinge Nicolaj Peter Diderich T. og Marie Elisabeth Wilhelmine Harbou.
Student fra Sorø Akademi 1861. Cand.phil. 1862. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen 1863. Sekondløjtnant 1863. Han er også mindet på Store Heddinge kirkegård og på Dybbøl banke.

8. Kommandersergent ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 1 Carl Martin Christian Hassenfeldt, født 27. december 1838 i Adelgade 287, København (Trinitatis), død af tyfus på Københavns Sølvgade kasernes lazaret 7. april 1864, begravet på Københavns Assistens kirkegård 12. april. Søn af hørkræmmersvend Johan Christian Emil Hassenfeldt og Mathilde Henriette Adolphine Riis.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1855. Stud.polyt. Lod sig hverve 1857, begyndte som spillemand, blev underofficersaspirant, korporal 1858, kompagnilæreri gymnastik og bajonetfægtning 1858, kompagnilærer i svømning 1860, sergent 1862, korpsskriver 1863, kommandersergent 1864.

9. Officersaspirant ved 2. Infanteriregiment August Valdemar Barner, født 24. september 1841 på Kalundborg ladegård, Kalundborg sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af proprietær Christian Barner og Methaline Charlotte Florentine Ludovine Bruns.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1860. Studerede derpå landvæsen og blev optaget på Landbohøjskolen. Officersaspirant 1863. Bror til ovennævnte C.L. Barner. Ugift.

10. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 528 Søren Rasmussen, født 14. september 1837 på Dævidsrød mark, Ottestrup sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Maren Sørensdatter.
Tjenestekarl hos proprietær Søren Smith, Realgade, Sorø i 1860.

11. Sekondløjtnant ved 1. Infanteriregiment Johan Constant Emanuel Dirckinck friherre af Holmfeld, født 31. juli 1836 i Schwarzenbek, Lauenburg, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet i kromand Clausens have ved Oversø 8. februar. Søn af amtmand, dr.jur. Peter Heinrich Maria Walpurgis Dirckinck friherre af Holmfeld og Anna Susanna Kinckel.
Forlod Sorø Akademi 1852, student fra Roskilde 1855. Cand.phil. 1856. Stud.jur. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen 1862. Sekondløjtnant 1862.

12. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 419 Carl Herman Emil van Deurs, født 15. maj 1840 på Bøstrup, Drøsselbjerg sogn, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Drøsselbjerg kirkegård 5. april. Søn af proprietær Emil van Deurs og Aline Sophie Agier.
Forlod Sorø Akademi 1858. Avlsforvalter på Bøstrup. Underkorporal.

Litteratur:
Soraner-biografier 1822-1900 / red. af A. Kann Rasmussen. Sorø, 1977.

6. december 2010

Korsør, Rådhushaven

Korsør købstad, Sorø amt

I parkanlægget Rådhushaven ved havnen opsatte De danske Forsvarsbrødre den 18. november 1902 et stort mindesmærke i granit over ni faldne soldater fra Korsør og omegn. Stenen er omgivet af to 24 punds granatkanoner og stenpæle med jernkæder. Afsløringen af mindestenen markerede Forsvarsbrødrenes 25-års jubilæum. Geografisk omfatter monumentet Korsør og nabosognene Tårnborg, Hemmeshøj, Vemmelev og Boeslunde.

1. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 83 Søren Hansen, født 16. september 1821 i Frølunde, Tårnborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Hans Sørensen og Gunild Hansdatter.
Tjenestekarl i Frølunde 1845.

2. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 78 Dines Pedersen, født 6. januar 1824 på Hemmeshøj mark, Hemmeshøj sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Peder Hansen og Anne Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl på Stude mark, Hemmeshøj sogn 1845.

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 447 Anton Wilhelm Sørensen, født 28. december 1843 i Korsør, konfirmeret 1858, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, død på Schleswig lazaret 13. februar, begravet på Schleswig kirkegård 18. februar. Søn af møllersvend Ernst Frederik Sørensen og Karen Margrethe Sørensdatter.
Mellemnavnet Meincke (hos Cohen) fremgår ikke af kirkebogen. Bør tjekkes i lægdsrullen.

4. Menig ved 8. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 231 Morten Christensen, født på Ormeslev mark, Vemmelev sogn, såret ved Dybbøl 17. marts, død på Broager lazaret 24. marts, begravet på Broager kirkegård 26. marts.
Ses hverken født eller konfirmeret i Vemmelev sogn 1820-45.

5. Kaptajn ved 9. Infanteriregiment Hans Julius Valdemar Hansen, født 8. marts 1829 i Korsør, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 30. april, begravet på Korsør kirkegård 5. maj. Søn af læge Carl Frederik Hansen og Hansine Elisabeth Siersted.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant, kaptajn. Chef for regimentets 5. kompagni. Gift med Julie Sylow, efterlod hende og en søn.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 340 Carl Wilhelm Johansen, født 27. november 1839 i Korsør, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af snedkermester Johan Christian Johansen og Marie Elisabeth Ranthe.
Bagersvend i Strandmøllen, Korsør 1860.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 480 Carl Peter Christian Nielsen, født 12. oktober 1840 i Korsør, konfirmeret 1855 i Gierslev, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hjulmagersvend Christen Nielsen og Caroline Jensdatter.

8. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 36 Jens Hansen, født 7. november 1835 i Gryderup, Boeslunde sogn, konfirmeret 1850, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af indsidder Hans Jensen og Maren Herløvsdatter. (Eller født 27. maj 1838 i Gryderup, konfirmeret 1852, søn af indsidder Hans Andersen og Birthe Jensdatter). (Eller født 1. maj 1839 i Gryderup, søn af indsidder Hans Jensen og Kirsten Andreasdatter).

9. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 621 Rasmus Sørensen, født 23. august 1841 i Erdrup, Hemmeshøj sogn, konfirmeret 1856, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af indidder Søren Andersen og Anne Rasmusdatter.

Slagelse, Sankt Mikkels kirkegård

Slagelse købstad, Sorø amt

På kirkegården er rejst en stor gravsten over en officer, der faldt i 1864.

Kaptajn ved Artilleriet, 10. Batteri Jens Christian Johansen, født 30. juni 1829 i København, såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Augustenborg lazaret 17. april, begravet på Slagelse Sankt Mikkels assistenskirkegård 26. april. Søn af landinspektør Poul Winther Johansen og Karen Augusta Wulff.
Realeksamen. Studerede ved den militære højskole 1848-53. Sekondløjtnant 1850, premierløjtnant 1854, kaptajn 1862.

Magleby kirke

Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt

På skibets sydvæg blev der nytårsdag 1852 opsat en marmortavle med navnene på fire sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 55 Hans Nielsen, født 3. september 1825 i Magleby, Magleby sogn, konfirmeret 1840, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 22. juli, begravet på Bogense kirkegård 24. juli. Søn af gårdmand Niels Jensen og Bodil Hansdatter.

2. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 264 Rudolph August Friedrich Gramkow, født ca. 1824, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af forpagter Daniel Friedrich Gramkow (d. 1836) og Marie Erhardine Dorothea Henriksen (d. 1840).
En fire år ældre søster blev født i Blauendorf, Grambow sogn, Mecklenburg-Schwerin. Flyttede med forældrene til Bygholm, Hatting sogn i 1830. Arbejdede hos sin ældre bror, mejeriforpagter Paasche Joachim Christopher Gramkow, på Borreby, Magleby sogn.

3. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 161 Niels Christensen, født 8. oktober 1821 i Skovse, Slagelse Sankt Mikkels landsogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849. Søn af tjenestekarl Christen Hansen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Magleby sogn 1845.

4. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 230 Jens Pedersen, født 14. marts 1821 på Ravnemark, Magleby sogn, konfirmeret 1835, såret ved Friedrichstadt 4. oktober 1850, død på Husum lazaret 9. oktober, begravet på Husum kirkegård 13. oktober. Søn af indsidder Peder Nielsen og Anne Elisabeth Johannesdatter.

Før navnene står: I HÆDERSKAMP / FOR KONGE OG FÆDRELAND / FALDT DE BRAVE LANDSOLDATER. Og efter navnene: DE STREDE DEN GODE STRID / FULDENDTE LØBET, NAADE MAALET / OG VANDT SEIERENS KRANDS.

5. december 2010

Lynge kirke

Alsted herred, Sorø amt

I kirkens nordkapel opsattes storebededag 1866 en mindetavle i træ over fem faldne i 1864-krigen.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 188 Niels Peter Didriksen, født 11. december 1838 i Lynge, Lynge sogn, savnet efter kampene ved Mysunde 2. februar 1864. Søn af parcellist Didrik Nielsen og Gertrud Andersdatter.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 481 Peder Larsen, født 14. maj 1838 i Haldagermagle, Krummerup sogn, konfirmeret 1852 i Lynge, faldet ved Dybbøl 17. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. april. Søn af indsidder Lars Pedersen og Margrethe Jacobsdatter.
Flyttede med forældrene til Stenstrup, Lynge sogn. Cohen kalder ham Peder Larsen Krummerup.

3. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 61 Lars Jonas Nielsen, født 29. marts 1825 i Fulby, Bjernede sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Hansen og Inger Larsdatter.
Husmand og daglejer i Lynge, Lynge sogn 1860. Var gift og havde en søn.

4. Konstabel ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni, nr. 19 Christian Frederiksen, født 21. marts 1842 i Topshøj, Lynge sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Frederik Jørgensen og Ellen Nielsdatter.

5. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 152 Henrik Jensen, født 19. januar 1835 i Sønder Overdrevhus, Tystrup sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Jens Nielsen og Bodil Pedersdatter.
Tjenestekarl i Lynge sogn.

Efter navnene følger dette vers af adjunkt ved Sorø akademi M. Rosing:
"Græd ei for os, thi vi har været troe / Guds Kys har lukket vore Vunder røde / Men brister under Folket Haabets Bro / og synker Dannebrog for Ørnens Klo / da græde for de Levende de Døde."

Lynge kirke

Alsted herred, Sorø amt

I kirkens nordkapel blev der kort efter 1850 opsat en mindetavle i træ over fire faldne i Treårskrigen.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 57 Jacob Pedersen, født 10. juni 1823 i Skovkrogen, Dreslette sogn, såret ved Adsbøl 3. april 1849, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 15. april. Søn af tjenestekarl Peder Nielsen og Karen Marie Ernstsdatter.
Flyttede med forældrene til Lynge sogn.

2. Underkorporal ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 28 Niels Jacobsen, født 27. november 1823 i Lynge, Lynge sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdbestyrer Jacob Christiansen og Marie Nielsdatter.

3. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 22 Niels Olesen, født 31. oktober 1819 i Stenstrup, Lynge sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Christianshavns lazaret 31. juli, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 4. august. Søn af indsidder Ole Jørgensen og Karen Andreasdatter.

4. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 146 Peder Knudsen, født 9. september 1823 i Hyllerup, Slagelse Sankt Peders landsogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 11. september, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 25. oktober. Søn af avlskarl Knud Christensen og Birthe Christoffersdatter
Flyttede med forældrene til Bjerringhus, Lynge sogn. Modtog Dannebrogmændenes Hæderstegn i sommeren 1850.

Efter navnene følger dette vers af salmedigteren B.S. Ingemann:
"For Danmarks Folk og Konge troe de stred / og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / de ihukommes skal i Folkets Bønner / Gud lader gamle Danmark ei forgaae / mens Danske Mødre føde Heltesønner."

Farum kirke

Ølstykke herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg opsatte sognets beboere den 8. juni 1851 en hvid marmortavle (med sort sandstedsramme) med navnene på seks sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 169 Peder Andersen, født 26. december 1820 i Tøvelde, Stege landsogn, savnet efter kampen ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder Anders Pedersen og Marie Larsdatter.
Tjenestekarl på Farumgård 1845.

2. Lars Nielsen, født 14. april 1821 på Lynge mark, Lynge sogn, konfirmeret 1835 i Herlev, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af husmand Niels Larsen og Johanne Andersdatter.
Flyttede med forældrene til Hjortespring, Herlev sogn. Tjenestekarl i Farum 1847.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 110 Niels Steffensen, født 5. februar 1825 i Bregnerød, Farum sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Steffen Pedersen og Ellen Kirstine Pedersdatter.

4. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 5 Jens Jensen, født 2. juli 1822 i Gedevasen, Ganløse sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 30. oktober, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. november. Søn af indsidder Jens Hansen og Margrethe Jensdatter.
Tjenestekarl på Farum mark 1845. Gedevasen danner sogneskellet mellem Ganløse og Farum.

5. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 70 Niels Nielsen, født 29. december 1826 på Farum overdrev, Farum sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Niels Hansen og Maren Hansdatter.

6. Dragon ved 4. Dragonregiment, 4. kompagni, nr. 91 Peder Olesen, født 17. marts 1826 i Farum, Farum sogn, såret i forpostfægtningen ved Breckendorf 29. august 1850, død på Schleswig lazaret 6. september, begravet på Friedrichsberg kirkegård 7. september. Søn af gårdmand Ole Hansen og Kirsten Hansdatter.

4. december 2010

Asminderød kirke

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

Ved en pille mellem skibet og korsarmen opsattes den 26. juni 1853 en mindesten over sognets faldne i Treårskrigen. Motivet er sejrens engel, en kopi af Bissens monument på Odense kirkegård. Billedhuggeren R.S. Malthe udførte mindestenen efter tegning af arkitekt J.D. Herholdt.

1. Underkorporal ved 1. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 13 Jørgen Jensen, født 10. marts 1823 i Endrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1837, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af husmand Jens Jørgensen og Karen Jørgensdatter.

2. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 54 Jens Olesen, født 22. juni 1822 i Nyrup, Tikøb sogn, konfirmeret 1837 i Asminderød, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder Ole Christiansen og Inger Pedersdatter.

3. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 62 Jacob Christensen, født 6. marts 1825 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1839, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 19. august, begravet på Odense kirkegård 21. august. Søn af husmand Christen Jacobsen og Anne Lisbeth Jacobsdatter.
Skrædderlærling i Brønsholm, Karlebo sogn 1845.

4. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 141 Jens Jensen, født 14. april 1827 i Langerød, Asminderød sogn, konfirmeret 1841, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af skomager Jens Jensen og Anne Margrethe Hansdatter.

5. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 198 Peder Jensen, født 9. juni 1827 i Asminderød, Asminderød sogn, konfirmeret 1842, såret ved Isted 24. juli 1850, død på Flensburg lazaret 14. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 16. august. Søn af parcellist Jens Hansen og Margrethe Andersdatter.

6. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 115 Peder Andersen, født 29. marts 1826 i Fredensborg, Fredensborg sogn, konfirmeret 1840 i Asminderød, død af tyfus på Aabenraa lazaret 28. januar 1851, begravet på Aabenraa kirkegård 30. januar. Søn af tjenestekarl Anders Andersen og Sophie Wilhelmine Madsdatter.

7. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 69 Jens Jensen, født 17. oktober 1820 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1835, dræbt af et vådeskud ved Kurborg (Dannevirke) 4. oktober 1850, død på Schleswig lazaret samme dag, begravet på Friedrichsberg kirkegård 6. oktober. Søn af gårdmand Jens Jensen og Inger Marie Johansdatter.

1. december 2010

Søborg kirke

Holbo herred, Frederiksborg amt

På tårnrummets nordvæg opsatte sognets beboere i 1914 en mindetavle over syv faldne i de to slesvigske krige. Tavlen blev udført af kunstneren Ole Due.

1. Gardehusar ved Gardehusarregimentet, 2. kompagni, nr. 112 Lars Hansen, født 29. september 1823 i Passebæk, Søborg sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Hoptrup 7. juni 1848, begravet på Haderslev kirkegård 11. juni. Søn af parcellist Hans Hansen og Kirsten Larsdatter.
Mindetavlen lader Lars Hansen være faldet ved Kolding i 1849, men dette stemmer ikke med Cohen. Han har derimod en Hans Larsen Passebæk, der faldt ved Hoptrup i 1848. Lægdsrullen for Søborg sogn har en Lars Hansen, født i Passebæk, der var gardehusar og om hvem det ved sessionen i 1849 noteredes, at han var blevet begravet i Haderslev.

2. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 242 Christoffer Pedersen, født 26. marts 1826 i Bregnerød, Søborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Peder Christoffersen og Pernille Jeppesdatter.

3. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 200 Christian Pedersen, født 12. august 1820 i Dragstrup, Søborg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Peder Nielsen og Anne Kirstine Hansdatter.

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 561 Jens Henriksen, født 25. juli 1835 i Søborg, Søborg sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Henrik Jacobsen og Johanne Larsdatter.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 211 Hans Peter Pedersen, født 26. juli 1840 i Søborg, Søborg sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Peder Johansen og Maren Jensdatter.

6. Halvbefaren matros på fregatten Jylland Peder Adamsen, født 15. februar 1841 i Munkerup, Søborg sogn, død af feber på Kristiansand militærhospital 11. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af gårdmand Adam Rasmussen og Birthe Jensdatter.
Jf. kirkebogen for Kristiansand, Vest-Agder fylke, Norge.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment Hans Hansen, født 19. januar 1827 i Bregnerød, Søborg sogn, konfirmeret 1842, død 1864. Søn af gårdmand Hans Larsen og Maren Hansdatter.
Ses ikke hos Cohen.