16. oktober 2010

Aalborg, Kildeparken

Aalborg købstad, Aalborg amt

I Kildeparken står en statue af general Schleppegrell, der faldt ved Isted i 1850.

Generalmajor Frederik Adolph von Schleppegrell, født 28. juni 1792 på Brunlagård, Tanum prestegeld (Brunlanes kirkebog), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg statshospital 26. juli, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af oberstløjtnant Otto Heinrich von Schleppegrell (1729-1808) og Cathrine Abigael Zimmer (1750-1836).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1807, premierløjtnant 1808. Deltog i Englandskrigene, men forlod Norge, da landet måtte gå i personalunion med Sverige. Han var en tid i preussisk tjeneste, men blev i 1816 ansat ved 3. jyske Infanteriregiment, der fra 1819 garnisonerede i Aalborg. Kaptajn 1819, kompagnichef 1828, major 1836, oberstløjtnant og kommandør for 8. Infanteribataljon 1842, oberst og kommandør for 2. Jægerkorps 1847. Ved krigsudbrudet blev han kommandør for Flankekorpset og udnævnt til generalmajor i maj 1848. Kommandør for 3. Brigade september 1848. Kommanderende general på Als 1849. Kommandør for 2. Division 1850. Schleppegrell deltog i de fleste af Treårskrigens slag, men  blev hårdt såret, da han red i spidsen for et angreb ved Øvre Stolk. Han døde et døgns tid senere.
Gift med Johanne Jacobine Margrethe baronesse Juel af Rysensteen (1808-1896).
Cohen 1850/43: Frederik Adolph v. Schleppegrell.

Statuen, der er udført af billedhuggeren Andreas Paulsen, blev afsløret den 25. juli 1880. Schleppegrells enke, der boede i Aalborg, deltog ved den store højtidelighed.

Kilder:
Boeck (1948), s. 221-229.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar