30. oktober 2010

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, nr. 26 er begravet en officer, der faldt i Treårskrigen.

Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon Just Ludvigsen Homann, født 30. august 1819 i Knabrostræde 15, København (Helligånds), faldet ved Bollingstedt 25. juli 1850, bisat fra Flensburg 28. juli, begravet på Assistens kirkegård. Søn af kancellisekretær Peter Homann og Birgitte Ludvigsen.
Student 1837 (Borgerdyd), studerede en tid jura, men skiftede snart til studiet af kunst- og litteraturhistorie. I 1848 udgav han en digtsamling og meldte sig samme år som frivillig, blev sekondløjtnant og året efter premierløjtnant.
Grosserer Just Ludvigsen (1742-1818) var løjtnantens morfar.
Cohen 1850/83: Just Ludvigsen von Homann.

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 157 findes et gravsted for en officer, der faldt i 1864.

Premierløjtnant ved 9. Infanteriregiment Wilhelm Ferdinand Gram, født 22. september 1829 på Nørrebrogade, København (Petri), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Assistens kirkegård 30. april. Søn af skibskaptajn Johan Frederik Gram og Johanne Danielsen.
Frivillig menig i Treårskrigen. Sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1855. Den 18. april 1864 stod han med sit kompagni på landevejen tæt ved Skanse VII. Her ramtes han i underlivet og døde få øjeblikke senere. 
Cohen 1864/122: Vilhelm Ferdinand Gram.

Kirke Helsinge kirke

Løve herred, Holbæk amt

På våbenhusets sydvæg hænger en tavle til minde om seks sognebørn, der omkom i Treårskrigen.

1. Søvant på linjeskibet Christian den Ottende Søren Jensen, født 5. juni 1818 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1833, omkom ved skibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af husmand Jens Sørensen og Anne Larsdatter.
Cohen 1849/143: Søren Jensen Reersøe.

2. Koksmat på linjeskibet Christian den Ottende Peder Nielsen, født 29. december 1817 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1832, omkom ved skibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af husmand og fisker Niels Nielsen og Cathrine Mogensdatter.
Fisker i Reersø. Ugift.
Cohen 1849/143: Peter Nielsen Seierbye.

3. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 10 Adam Christoffer Nicolajsen, født 15. januar 1816 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1830, faldet ved Ullerup 6. april 1849, sandsynligvis begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Nicolaj Ryberg og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/124: Adam Christopher Nicolaisen Kirkehelsinge.

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon Lars Pedersen, født 15. maj 1825 i Ornum, Gørlev sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død i Vinde Helsinge, Kirke Helsinge sogn 19. oktober 1850, begravet på Kirke Helsinge kirkegård 27. oktober. Søn af bolsmand Peder Mikkelsen og Karen Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Vinde Helsinge, Kirke Helsinge sogn.
Ses ikke hos Cohen. Efter et længere ophold på lazarettet, blev han kasseret og hjemsendt. Han døde således i det civile liv.

5. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 51 Christen Andersen, født 20. september 1820 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1835, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Anders Madsen og Kirsten Larsdatter.
Cohen 1850/49: Christen Andersen Kirkehelsinge (Holbæk amt)

6. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 191 Lars Christensen, født 17. januar 1824 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1838, død på Schleswig lazaret 16. marts 1851, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 19. marts. Søn af husmand og hjulmand Christen Andersen og Karen Hansdatter.
Cohen 185084: Lars Christensen Kirkehelsinge (Holbæk amt)

Kilder:
Boeck (1948), s. 434-436.

Soderup kirkegård

Merløse herred, Holbæk amt

I det Dannemandske gravsted, der strækker sig langs kirkeskibets søndre side, står en gravsten over:

Generalmajor og kommandør for 2. Armédivision Peter Heinrich Claude du Plat, født 28. september 1809 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Soderup kirkegård 28. april. Søn af kaptajn Johann Heinrich Christian du Plat og Emilie Wilster.
Kadet 1818, sekondløjtnant 1825, premierløjtnant 1829, kaptajn 1842, major 1848, oberstløjtnant 1850, generalmajor 1860. Han deltog i Treårskrigen som stabschef for 2. Infanteribrigade (1848) og kommandør for 2. Forstærkningsbataljon (1849). Han blev såret ved Ullerup i april 1849 og udmærkede sig i slaget ved Isted det følgende år. Efter krigen var han kommandant i Schleswig, Altona og Rendsburg. Ved krigsudbruddet i 1864 overtog han befalingen over 2. Armédivision.
Cohen 1864/77: Peter Henrik Claude du Plat.

Du Plats hustru Elisabeth Catharine von Scholten døde i Altona i 1859, men blev begravet på Soderup kirkegård. Hendes svoger var den illegitime kongesøn Frederik Wilhelm lensgreve Dannemand, ejer af hovedgården Åstrup og den nærliggende Soderup kirke.

29. oktober 2010

Skuldelev kirke

Horns herred, Frederiksborg amt

I kirken er opsat fem mindetavler over fem soldater, der omkom i Treårskrigen.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 4. kompagni, nr. 80 Jacob Sørensen, født 2. april 1821 i Skuldelev, Skuldelev sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848, sandsynligvis begravet på Friederichsberg kirkegård. Søn af indsidder Søren Tønnesen og Sidsel Nielsdatter.
Skrædder i Skuldelev.
Cohen 1848/83: Jacob Sørensen Skulleløv (Frederiksborg amt).

2. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 35 Søren Rasmussen, født 16. august 1816 i Skuldelev, Skuldelev sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Rasmus Sørensen og Kirsten Jensdatter.
Indsidder i Skuldelev. Gift med Anne Jensdatter og far til to børn.
Cohen 1850/82: Søren Rasmussen Skuldeløv (Frederiksborg amt).

3. Dragon ved 4. Dragonregiment, 2. kompagni, nr. 34 Niels Villadsen, født 24. maj 1825 i Smørumnedre, Smørum sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand og væver Villads Nielsen og Mette Pedersdatter.
Flyttede med forældrene til Skuldelev, Skuldelev sogn.
Cohen 1850/96: Niels Willadsen Smørumnedre (Frederiksborg amt).

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 117 Ole Jensen, født 8. november 1827 i Dalby, Krogstrup sogn, konfirmeret 1842 i Skuldelev, savnet efter kampene ved Helligbæk 24. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Jens Olsen og Anne Margrethe Andersdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Skuldelev, Skuldelev sogn.
Cohen 1850/67: Ole Jensen Dalbye (Frederiksborg amt).

5. Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 23 Jens Pedersen, født 18. juni 1820 i Skuldelev, Skuldelev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Peder Alfastesen og Anne Gregersdatter.
Cohen 1850/49: Jens Petersen Skulleløv (Frederiksborg amt).

Tjæreby kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en menig, der faldt i 1864

Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni Jens Nielsen, født 15. marts 1838 på Hårløse Overdrev, Tjæreby sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Anne Kirstine Hansdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Skuldelev kirke

Horns herred, Frederiksborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en menig, der faldt i 1864

Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 613 Theodor Pedersen, født 29. juni 1839 i Skuldelev, Skuldelev sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af skolelærer og kirkesanger Andreas Pedersen og Henriette Marie Trautner.
Cohen 1864/95: Theodor Petersen Skuldelev.

Farum kirke

Ølstykke herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en menig, der døde i preussisk fangenskab i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 438 Peder Jørgensen, født 19. juni 1840 i Stavnsholt, Farum sogn, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død i fæstningen i Torgau, Sachsen 15. maj. Søn af gårdmand Jørgen Jensen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1864/94: Peter Jørgensen Staunsholt.

28. oktober 2010

Hillerød kirkegård

Hillerød købstad, Frederiksborg amt

På kirkegården er der rejst en gravsten over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Carl Otto Louis rigsgreve Baudissin, født 7. februar 1845 i Hillerød, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sottrup lazaret 19. juli, begravet på Hillerød kirkegård 30. juli. Søn af premierløjtnant, senere major Ulrich Herman Hunold rigsgreve Baudissin og Caroline Julie Lerche.
Cohen 1864/97: Carl Otto Louis Baudissin.

På sokkelstenen læses følgende inskription:
I DANMARKS JORD HAN HVILE SØDT / THI HAN FOR DEN HAR STRIDT OG BLØDT.

Tidligere var der anbragt en lille flagstang foran gravstenen. Flaget blev fornyet hvert år på Dybbøldagen (18. april).

27. oktober 2010

Særløse kirke

Voldborg herred, Roskilde amt

I kirkens våbenhus opsattes den 5. maj 1914 en marmortavle over seks sognebørn, der omkom i de to slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 120 Niels Larsen, født 5. december 1823 i Tolstrup, Særløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Lars Nielsen og Johanne Pedersdatter.
Han var bror til nedennævnte Hans Larsen.
Cohen 1849/120: Niels Larsen Tolstrup.

2. Menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 90 Hans Larsen, født 24. januar 1822 i Tolstrup, Særløse sogn, såret af vådeskud 6. november 1850, død på Schleswig lazaret 10. november, begravet på Friedrichsberg kirkegård 12. november. Søn af husmand Lars Nielsen og Johanne Pedersdatter.
Cohen 1850/52: Hans Larsen Tolstrup (Roskilde amt).

3. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Lund, nr. 55 Christian Hansen, født 14. marts 1819 i Jystrup, Jystrup sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 8. december 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 14. december. Søn af husmand Hans Olsen og Bodil Pedersdatter.
Skrædder i Tolstrup, Særløse sogn. Gift med Ellen Nielsdatter og far til tre børn.
Cohen 1850/45: Christian Hansen Jydstrup (Sorø amt).

4. Midlertidig korporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 16 Peter Julius Caspersen, født 25. december 1835 i Særløse, Særløse sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af slagter Peter Caspersen og jordemoder Ingeborg Jacobsen.
Cohen 1864/151: Peter Julius Caspersen Særløse.

5. Underkorporal ved 15. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 33 Jens Eriksen, født 4. juli 1833 i Ousager, Osted sogn, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april 1864. Han var søn af husmand Erik Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Indsidder i Avnstrup, Særløse sogn. Gift med Anne Margrethe Olsen og far til to børn.
Cohen 1864/140: Jens Eriksen Ousager.

6. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 478 Lars Jensen, født 31. juli 1831 i Skov Hastrup, Særløse sogn, død af tyfus på Københavns lazaret 12. juni 1864, begravet på Garnisons kirkegård 18. juni. Søn af husmand Jens Larsen og Johanne Jacobsdatter.
Træskomand i Skov Hastrup.
Cohen 1864/131: Lars Jensen Skovhastrup.

Kornerup kirke

Sømme herred, Roskilde amt

I kirken blev der i 1949 opsat en tavle til minde om en korporal, der faldt hundrede år tidligere i Treårskrigen.

Korporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 6 Hans Jacobsen, født 20. oktober 1822 i Kornerup, Kornerup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jacob Werdelin og Maren Iversdatter.
Cohen 1849/103: Hans Jacobsen Kornerup.

Fløng og Hvedstrup kirker

Sømme herred, Roskilde amt

I begge kirker blev der senest i 1853 opsat to ens mindetavler med navnene på syv soldater fra de to nabosogne, der omkom i Treårskrigen. Den afbildede mindetavle er fra Hvedstrup kirke. Tavlen i Fløng hænger ikke længere i kirken.

1. Frivillig herregårdsskytte ved De ridende Jægere, 1. kompagni, nr. 61 Victor Christian Robertson, født 22. januar 1815 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1829 i Fløng, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af skolelærer og kirkesanger Johan Frederik Robertson og Sophie Magdalene Aulum.
Flyttede med forældrene til Fløng skole. Bror til nedennævnte Hans Nicolaj Robertson.
Cohen 1848/99: Robertson.

2. Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni,, nr. 153 Ole Ludvigsen, født 26. marts 1821 i Hvedstrup, Hvedstrup sogn, konfirmeret 1835, såret ved Ullerup 6. april 1849, død på Augustenborg lazaret 7. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af husmand Ludvig August Larsen og Lisbeth Jensdatter.
Cohen 1849/101: Ole Ludvigsen Hvedstrup.

3. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 162 Peder Jørgensen, født 28. januar 1819 i Marbjerg, Fløng sogn, konfirmeret 1833, død af mania på Billeshave lazaret 30. juni 1849, begravet på Vejlby kirkegård 3. juni. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Dorthe Andersdatter.
Cohen 1849/131: Peter Jørgensen Marberg.

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 128 Ole Jensen, født 9. oktober 1825 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Larsen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1849/120: Ole Jensen Flyng.

5. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 341 Hans Nicolaj Robertson, født 8. januar 1824 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af skolelærer og kirkesanger Johan Frederik Robertson og Sophie Magdalene Aulum.
Cohen 1850/63: Hans Nicolai Robertsen Fløng (København).

6. Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 55 Jens Jensen, født 18. maj 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Jens Pedersen og Maren Jensdatter.
Cohen 1850/4: Jens Jensen Herringløse (Roskilde amt).

7. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 161 Hans Henrik Jacobsen, født 20. september 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn, konfirmeret 1841, død af tyfus på Schleswig lazaret 11. august 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 14. august. Søn af skolelærer og kirkesanger Jacob Jørgen Jacobsen og Christiane Joachimine Rithmer.
Cohen 1850/84: Hans Henrik Jacobsen (København).

Tavlerne har følgende vers:
For Danmarks Folk og Konge de stred / Og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / De ihukommes skal i vore Bønner / Gud lader gamle Danmark ej forgaae / mens danske Mødre føde Heltesønner.

24. oktober 2010

Vigersted kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I våbenhuset er opsat en mindetavle over to soldater, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 152 Christen Andersen, født 29. august 1825 i Ortved, Vigersted sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 8. juli, begravet på Bogense kirkegård 11. juli. Søn af tjenestekarl, senere gårdmand Anders Christensen og Maren Larsdatter.
Cohen 1849/105: Christian Andersen Ortved.

2. Menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 127 Jens Thomsen, født 1. oktober 1824 i Ortved, Vigersted sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Thomas Christensen og Kirsten Jensdatter.
Cohen 1850/51: Jens Thomassen Ortved (Sorø amt).

Mindetavlen har følgende vers:
"Hvert Aar naar Egen skyder Blad / En kærlig Haand en Krands vil binde / For Jer som offred Livet glad / at Danmark maatte Sejer vinde".

Kværkeby kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I kirken opsatte enken en mindetavle over sin mand, der faldt i 1864.

Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 263 Frederik Larsen, født 19. maj 1837 i Slimminge Ore, Kværkeby sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Lars Christensen og Dorthe Jørgensdatter. Gift 1858 med Ane Marie Larsen.
Cohen 1864/106: Frederik Larsen.

Efter navnet følger dette vers:
"Død i Slaget død hvor Malmen / Med sin Tordenrøst sang Psalmen! / Død med Danmarks Jord til Baare / Død begrædt af Danmarks Taare! / Flyttet med velsignet Minde / Did hvor ingen Taarer rinde - / Hvor I danske Ungersvende / Er en bedre Død end denne".

23. oktober 2010

Ølsted kirke

Hatting herred, Vejle amt

I kirken opsattes i 1850'erne en mindetavle over den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 Sejer Steffensen, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs gamle kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.
Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

Efter navnet følger dette vers: "Ja med Takkesang vi møde / Thi det var for os I døde. / Tak for Eders Heltemod! / Tak for hver en Draabe Blod! / Tak I dyrebare Sjæle! / Evigt er Jert Eftermæle".

Nederst på rammen er endnu et vers - det er inskriptionen på Sejer Steffensens mindesten i den vestlige ende af Rinkenæs: "Første Skud fra Krigerskare / Voldte Byen Skræk og Fare / Men med Tak og Pris og Hæder / Broderlig vi mindes Eder / Som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde".

Kilder:
Boeck (1948), s. 747-749.

18. oktober 2010

Rind kirke

Hammerum herred, Ringkøbing amt

I kirken er opsat en mindetavle over seks af sognets beboere, der omkom i de to slesvigske krige.

1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 91 Thomas Olesen, født 1. september 1819 i Snejbjerg, Snejbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Thomsen og Maren Baltsersdatter.
Husmand på Kølkær hede, Rind sogn. Gift 1847 med Anne Kirstine Laursdatter.
Cohen 1849/130: Thomas Olsen Sneiberg (Ringkøbing amt).

2. Jæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 15 Jens Nielsen, født 19. august 1823 i Kovstrup, Rind sogn, faldet ved Solbro 24. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Niels Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Cohen 1850/66: Jens Nielsen Koustrup (Ringkøbing amt).

3. Menig ved 9. Linieinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 61 Peter Christian Christensen, født 4. juli 1827 i Nørrevejen, Rind sogn, død på Flensburg lazaret i juli 1850, sandsynligvis begravet på Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af glarmester Christen Caspersen og Else Sophie Pedersdatter.
P.C. Christensen ankom til Flensburg lazaret den 20. juli 1850 og døde få dage senere. Pga. hektisk travlhed efter slaget ved Isted blev dødsfaldet ikke registreret. Hans navn blev imidlertid slettet af regimentets stambog efter fredsslutningen. Han hørte til de såkaldte natmandsfolk, og hans nevø var den sidste jyske kæltring, Kjælle Casper, der døde i 1923.
Ses ikke hos Cohen.

4. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 11. batteri, nr. 109 Peder Pedersen, født 14. juni 1833 i Gunderup, Rind sogn, faldet ved Dybbøl 9. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 12. april. Søn af husmand Peder Pedersen og Mette Thuesdatter.
Husmand på Kollund mark. Gift med Karen.
Cohen 1864/83: Peter Petersen Gunderup.

5. Midlertidig korporal ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 9 Niels Christian Jensen, født 10. december 1834 i Ringkøbing, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af vognmand Jens Christensen og Anne Kirstine Christensdatter.
Husmand på Fjederholt mark, Rind sogn. Gift 1862 med Anne Kirstine Andersdatter.
Cohen 1864/166: Niels Jensen Ringkjøbing.

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 361 Nicolaj Pedersen, født 14. marts 1840 i Skjoldborg, Rind sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 6. juni, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 8. juni. Søn af gårdmand Peder Christensen Holm og Inger Nicolajsdatter.
Cohen 1864/126: Nicolai Petersen Skjoldborg.

Kilder:
N.C. Søby: Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred. I: Hardsyssels årbog 1972, s. 23-35.

16. oktober 2010

Aalborg, Kildeparken

Aalborg købstad, Aalborg amt

I Kildeparken står en statue af general Schleppegrell, der faldt ved Isted i 1850.

Generalmajor Frederik Adolph von Schleppegrell, født 28. juni 1792 på Brunlagård, Tanum prestegeld (Brunlanes kirkebog), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg statshospital 26. juli, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af oberstløjtnant Otto Heinrich von Schleppegrell (1729-1808) og Cathrine Abigael Zimmer (1750-1836).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1807, premierløjtnant 1808. Deltog i Englandskrigene, men forlod Norge, da landet måtte gå i personalunion med Sverige. Han var en tid i preussisk tjeneste, men blev i 1816 ansat ved 3. jyske Infanteriregiment, der fra 1819 garnisonerede i Aalborg. Kaptajn 1819, kompagnichef 1828, major 1836, oberstløjtnant og kommandør for 8. Infanteribataljon 1842, oberst og kommandør for 2. Jægerkorps 1847. Ved krigsudbrudet blev han kommandør for Flankekorpset og udnævnt til generalmajor i maj 1848. Kommandør for 3. Brigade september 1848. Kommanderende general på Als 1849. Kommandør for 2. Division 1850. Schleppegrell deltog i de fleste af Treårskrigens slag, men  blev hårdt såret, da han red i spidsen for et angreb ved Øvre Stolk. Han døde et døgns tid senere.
Gift med Johanne Jacobine Margrethe baronesse Juel af Rysensteen (1808-1896).
Cohen 1850/43: Frederik Adolph v. Schleppegrell.

Statuen, der er udført af billedhuggeren Andreas Paulsen, blev afsløret den 25. juli 1880. Schleppegrells enke, der boede i Aalborg, deltog ved den store højtidelighed.

Kilder:
Boeck (1948), s. 221-229.

Stauning kirke

Bølling herred, Ringkøbing amt

I tårnrummet er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 365 Christen Nielsen, født 26. august 1840 i Hedeby, Ringkøbing amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Niels Jensen og Maren Christensdatter.
Cohen 1864/126: Christen Nielsen Hede.

Inskriptionen lyder:
"Paa Ærens Mark du stred og segned / Derfor dit Minde her er tegnet".

15. oktober 2010

Højby kirke

Åsum herred, Odense amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 16. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 90 Jens Christiansen, født 9. juli 1834 i Højby, Højby sogn, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 26. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af gårdmand Christian Pedersen og Anne Cathrine Larsdatter.
Cohen 1864/141: Jens Christiansen Høiberg.

Espe kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I våbenhuset er opsat en mindetavle over to faldne soldater fra sognet.

1. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 115 Peder Hansen, født 29. juni 1819 i Fjellebro, Herringe sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Hans Pedersen og Anne Christensdatter.
Flyttede med forældrene til Espe, Espe sogn.
Cohen 1850/93: Peter Hansen Fjellebro (Odense amt).

2. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 357 Rasmus Pedersen, født 4. marts 1840 i Findinge, Espe sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 12. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 16. juli. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1864/113: Rasmus pPetersen Findinge.

Store Ajstrup kirke

Slet herred, Aalborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der omkom i Treårskrigen.

Underkorporal ved 11. Linieinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 14 Niels Christensen Svendsen, født 18. maj 1826 i Ajstrup, Store Ajstrup sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Faaborg lazaret 2. november, begravet på Faaborg kirkegård 7.november. Søn af skolelærer og kirkesanger Christen Nielsen Svendsen og Marianne Sørensdatter.
Cohen 1850/61: Niels Christensen Aistrup (Aalborg amt).

Give kirkegård

Nørvang herred, Vejle amt

På kirkegården hviler den heltemodige dragon Niels Kjeldsen. Soldaterkammerater fra 6. Dragonregiment satte i 1902 en marmorplade på graven, og den 29. september 1912 afsløredes en stor mindesten, tegnet af arkitekt Aage Lønborg-Jensen og med vers af forfatteren P.A. Rosenberg.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 80 Niels Kjeldsen, født 4. februar 1840 i Ullerup, Give sogn, faldet i en forpostfægtning ved Højen kro 28. februar 1864, begravet på Give kirkegård 6. marts. Søn af gårdmand Kjeld Thomsen og Anne Johanne Sørensdatter.
Cohen 1864/85: Niels Kjeldsen Ullerup.

Sindbjerg kirke

Nørvang herred, Vejle amt

På skibets sydvæg nærmest tårnet er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 6. Linieinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 81 Søren Enevoldsen, født 29. november 1825 i Langemark, Sindbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Enevold Jensen og Bodil Marie Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/109: Søren Enevoldsen Langemark (Vejle amt).

Borbjerg kirke

Hjerm herred, Ringkøbing amt

I kirken er opsat en mindetavle for en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 538 Peter Christian Christensen, født 24. maj 1832 i Nørre Gettrup, Gettrup sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Christen Pedersen og Inger Laursdatter.
Flyttede med forældrene til Burkalgård ved Borbjerg, som P.C. Christensen overtog omkring 1860.
Cohen 1864/106: Peter Christian Christensen Gjellerup (sic!)

Egvad kirke

Nørre Horne herred, Ringkøbing amt

I kirken er opsat en mindetavle med navnene på to soldater, der omkom i 1864.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 8. kompani, nr. 392 Ole Christian Jensen, født 11. august 1840 i Fusgård, Egvad sogn, konfirmeret 1855, savnet efter kampene ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Jens Christian Christensen og Maren Jensdatter.
Cohen 1864/121: Ole Christian Jensen Fuusgaard.

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 49 Frands Larsen, født 4. juni 1836 i Krages, Egvad sogn, konfirmeret 1851, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Lars Frandsen og Anne Kirstine Ovesdatter.
Cohen 1864/162: Frands Larsen Krages.

14. oktober 2010

Lyne kirke

Nørre Horne herred, Ringkøbing amt

På tårnets nordvæg er opsat en mindetavle for en soldat, der faldt i 1864.

Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 128 Hans Christian Thomsen, født 11. august 1836 i Lyne, Lyne sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Thomas Hansen og Sidsel Christiansdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Glibstrup, Lyne sogn.
Cohen 1864/157: Hans Christian Thomsen Lyne.

13. oktober 2010

Humlum kirke

Skodborg herred, Ringkøbing amt

Kirkens store lysekrone bærer en inskription til minde om en skibslæge, der omkom i Treårskrigen.

Underskibslæge på linieskibet Christian den Ottende Carl Ludvig Theodor Ibsen, født 19. juni 1825 i København (Sankt Petri), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af kirurg, senere professor i anatomi Ib Pedersen Ibsen og Caroline Christiane Böschen.
Student 1843 (Østre Borgerdyd), studerede medicin på Københavns Universitet.
Cohen 1849/142: Ibsen.

Lysekronen blev skænket til kirken af faderen Ib Ibsen. Den bærer også en inskription til minde om dennes fader, proprietær Peder Ibsen (1780-1848), ejer af Brejnholt, Humlum sogn.

12. oktober 2010

Kragelund kirke

Hids herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864. I 2013 sidder mindetavlen bag trappen op til orgelpulpituret.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 239 Christen Laursen, født 15. februar 1839 i Kragelund, Kragelund sogn, såret ved Fredericia 20. marts 1864, død på Billeshave lazaret 25. marts, begravet på Vejlby kirkegård 27. marts. Søn af gårdmand Laurs Laursen og Mette Christensdatter.
Cohen 1864/159: Christen Larsen Kragelund.

Svostrup sogn

Hids herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Anton Sigurd Jacobæus, født 22. februar 1843 på Lille Egede, Boeslunde sogn, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af forpagter, cand.polyt. Henrik Wellejus Jacobæus og Maren Kirstine Andersen.
Flyttede med forældrene til Borupgård, Svostrup sogn. Studerede jura, da han meldte sig til officersaspirantskolen.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt 1861, 427. lægd (Randers), nr. 1796.
Cohen 1864/97: Anton Sigurd Jacobæus.

Asmild kirke

Nørlyng herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en jæger, der omkom i Treårskrigen.

Jæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 34 Severin Christian Wistoft, født 7. januar 1826 i Højslev, Højslev sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 29. eller 30. juli, begravet på Augustenborg lazaret. Søn af skolelærer og kirkesanger Laurits Wistoft og Sophie Dorthea Friis.
Mekaniker i Søndermølle, Asmild sogn.
Cohen 1850/94: Severin Christian Vistofft (Viborg amt).

Cohen skriver i en note: "Til Augustenborg var indbragt d. 28 Juli een med Skudsaar i Hoved, som ikke kunde tale; han døde d. 30 Juli og var anført for 2.34, Jæger Nilsørre af 2det Forst.-Jægercorps, hvilket Navn ikke har været at udfinde i hele Armeen. Efter længere Tid har Overlægen dersteds antaget ham for 2.86, Underjæger Fritz Clemens Ertner af 1ste Forst.-Jægercorps, hvilket Navn senere var blevet indført i Kirkebogen, som begravet d. 1 August, fordi der fandtes hos den Afdøde tvende Breve fra hans Moder og 1 Signet, som Moderen har vedkjendt at have tilhørt Ertner. Hr. Stiftsprovst Svitzer hersted [i.e. Odense], der har interesseret sig for at skaffe Ertners Familie (der boer her i Odense) nogenledes paalidelig Oplysning om Dennes Skjæbne, har brevvexlet derom med Feltpræst Bøggild paa Augustenborg, og denne har, støttende sig paa ovenanførte Beviis, bestemt antaget den Ubekjendte for at have været Ertner. - Efter gjentagen Forespørgsel har Commandeuren for 1ste Forst.-Jægercorps opgivet til mig, 'at Ertner var falden, og ikke som saaret bortført til et Lazareth', han var desuden Underjæger af et andet Corps med No. 2.86, medens den Ubekjendte var Jæger med No. 2.34. Jeg antog ham derfor for 1.34 af samme Corps, Jæger Vistoft, der har været savnet - og har anført Ertner som 'falden'. De fundne Papirer alene afgive intet sikkert Beviis, man har havt mange Exempler paa, at Uhre med Signeter, Bøger med Navn i, ja hele Tornistre ere komne i Andreas Værge under og efter en saadan Affaire. - Senere er af 2det Forst.-Jægercorps modtaget følgende Vedtegning: 'Ved Corpset findes ingen Jæger Nilsørre. Efter Udsagn af en datidig paa Laz. paa Augustenborg som saaret, men nu helbredet, henliggende Underjæger, skal Jæger Vistoft være død paa Lazarethet dersteds d. 29de eller 30 Juli'."

11. oktober 2010

København, Garnisons kirke

Københavns kommune

Ved kirkens nordmur - og synlig fra Sankt Annæ Plads - afslørede venner den 28. februar 1858 et mindesmærke for kunstmaleren J. Th. Lundbye.

Frivillig menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 2. kompagni nr. 137 Johan Thomas Lundbye, født 1. september 1818 i Kalundborg, dræbt ved vådeskud i Bedsted 26. april 1848, begravet på Bedsted kirkegård samme dag. Søn af oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841) og Cathrine Bonnevie (1782-1863).
Cohen 1848/85: Johan Thomas Lundbye (Holbæk amt)

Lundbye var en anerkendt kunstmaler, der allerede havde udstillet i flere år og rejst i Tyskland, Schweiz og Italien. Ved krigsudbruddet meldte Lundbye sig som frivillig, men omkom ved en tragisk ulykke efter blot otte dages krigstjeneste.

Bronzerelieffet, der forestiller Lundbye som landsoldat, er udført af billedhuggeren H.W. Bissen.
Under navnet står et par verselinjer af B.S. Ingemannn, som Lundbye havde skrevet ned i sin skitsebog:
FOR HVAD DER I EVIGHEDS BOG STAAER SKREVET / SLET INGEN FORGJÆVES HAR KÆMPET OG LEVET.

Kilder:
Boeck (1948), s. 505-509.

8. oktober 2010

Søllerød kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

I kirken er opsat en trætavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 15. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 53 Hans Gotfred Lorentzen, født 3. august 1833 i Nærum, Søllerød sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af slagter Jørgen Lorentzen og Maren Sørensdatter.
Slagter i Vedbæk, Søllerød sogn.
Cohen 1864/140: Hans Gottfred Lorentzen Nærum.

Efter oplysningen om, at han døde på lazarettet "efter at have udholdt Vinterfelttogets Besværligheder" følger dette vers: "Du stod blandt Fædrelandets Rader / Til Sygdom bøied kjække Sjæl / I Himlen hvor Du fandt Din Fader / Der gik Du hen til Fryd og Held / En elsket Viv og trende Smaa / Samt Moder, Sødskende Dit Tab begræde maa / Hviil i Fred".

Gødvad kirkegård

Hids herred, Viborg amt

På kirkegården har sognets beboere og våbenbrødrene i Silkeborg rejst en gravsten over en dragon, der faldt i Treårskrigen.

Dragon af 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 97 Jens Simonsen, født 2. januar 1822 i Lifstrup, Vester Nebel sogn, faldet ved Fuldbro Mølle ved Skanderborg natten mellem 15. og 16. juli 1849, begravet på Gødvad kirkegård 17. juli. Søn af husmand Simon Jensen og Johanne Christensdatter, Lifstrup.
Cohen 1849/139: Jens Simonsen Lifstrup.

Dragonen tilhørte en eskadron af 3. Dragonregiment, der lå i kvarter på hovedgården Vester Kejlstrup ved Silkeborg. Herfra udgik en patrulje til Fuldbro Mølle ved Skanderborg, hvor dragonen faldt. Liget blev begravet på Gødvad kirkegård, der ligger ca. 5 km fra Vester Kejlstrup.

Dragonens forlovede i Ribe bekostede den oprindelige, nu forsvundne, gravsten, der bar følgende inskription:
"Du for Ret og Ære stred / Og for Danmark sank du ned / Nu du Fredens Land har fundet / Jeg har tabt, du har vundet".

Kilder:
Boeck (1948), s. 394-396
H.C. Boje: Gødvad sogns historie. 1969

Søllerød kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

I kirken opsatte Selskabet Enigheden en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almenkirkegård 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum.

Tavlen har denne inskription:
FJERN FRA SIN FØDEEGN HAN FALDT / FOR FÆDRELANDETS ÆRE / ELSKET VAR HAN OVERALT / HANS MINDE SIGNET VÆRE.

Sankt Bendts kirke

Ringsted købstad, Sorø amt

På skibets sydvæg er opsat en mindesten med navnene på syv soldater, der omkom i begge krige.

1. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 80 Engelbrecht Nielsen, født 7. november 1823 i Ringsted, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af politibetjent Hans Nielsen og Anne Marie Olesdatter.
Skomagersvend i Ringsted.
Cohen 1850/88: Engelbrecht Nielsen (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 415 Johan Andersen, født 11. marts 1835 i Hjelmsølille, Tybjerg sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand og væver Anders Nielsen og Kirstine Pedersdatter.
Bødkersvend i Ringsted.
Cohen 1864/151: Johan Andersen Hjelmsølille Banker.

3. Menig ved 3. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 198 Niels Jørgensen, født 29. juni 1835 i Stærrede, Holsteinborg sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af indsidder Jørgen Mortensen og Anne Pedersdatter.
Flyttede med forældrene til Havbyrd, Ringsted landsogn.
Cohen 1864/99: Niels Jørgensen Sterrede.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment Niels Peter Bech, født 9. april 1837 i Ringsted, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af bagersvend Johan Christian Bech og Mette Marie Rasmusdatter.
Sadelmagersvend i Fuglebjerg.
Ses ikke hos Cohen.

5. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 551 Christen Jensen, født 27. januar 1838 i Havbyrd, Ringsted landsogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jens Madsen og Karen Marie Christensdatter.
Cohen 1864/127: Christen Jensen Haugsbyr.

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompani, nr. 533 Frederik Wilhelm Pradel, født 13. februar 1824 i København (Sankt Petri), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 5. maj, begravet på Garnisons kirkegård 8. maj. Søn af skomagermester Poul Pradel og Magdalene Rose.
Skomagersvend i Ringsted.
Cohen 1864/124: Frederik Vilhelm Prædel Kjøbenhavn.

7. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 511 Søren Jacobsen, født 23. august 1840 i Slangerup, Ringsted landsogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Jacob Hansen og Caroline Jensdatter.
Cohen 1864/103: Søren Jacobsen Slangerup.

Efter navnene følger dette vers:
GRÆD EI FOR OS, THI VI HAR VÆRET TRO / GUDS KYS HAR LUKKET VORE VUNDER RØDE / MEN BRISTER UNDER FOLKET HAABETS BRO / OG SYNKER DANNEBROG FOR ØRNENS KLO / DA GRÆDE FOR DE LEVENDE DE DØDE.

Søllerød kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

I kirken er opsat en lille trætavle over en garder, der faldt i Treårskrigen.

Garder ved Gardehusardivisionen, 2. eskadron, nr. 101 Ole Børge Jørgensen, født 21. juni 1823 i Vedbæk, Søllerød sogn, faldet ved Hoptrup 7. juni 1848, begravet på Haderslev kirkegård 11. juni. Søn af indsidder Jørgen Larsen og Anne Sophie Nielsdatter.
Cohen 1848/99: Ole Børge Jørgensen Vedbek (Københavns amt)

Teksten på tavlen slutter: "Tungt lød / Budskabet om din Død for dine Kjære / Du stred og faldt for Konge og Fædreneland / Fred med dit Støv".

Søllerød kirkegård

Sokkelund herred, Københavns amt

På kirkegården afsløredes den 25. juni 1865 en stor mindesten i granit med marmorplade med navnene på sognets faldne i 1864.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 435 Hans Jensen, født 9. september 1840 i Højelse, Højelse sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Christensen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Øverød, Søllerød sogn.
Cohen 1864/91: Hans Jensen Høielte

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 144 Peder Jørgensen, født 28. november 1824 i Tårup, Auning sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 29. april, begravet på Glücksburg kirkegård 3. maj. Søn af gårdmand Jørgen Pedersen og Maren Sørensdatter.
Tjener hos konferensråd Moltke på Frydenlund, Søllerød sogn. Deltog også i Treårskrigen.
Cohen 1864/170: Peter Jørgensen Thaarup

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 127 Niels Christian Petersen, født 2. januar 1838 i Virum, Lyngby sogn, såret ved Dybbøl 7. april 1864, død på Augustenborg lazaret 13. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af murersvend Hans Christian Petersen. og Kirstine Pedersdatter.
Arbejdsmand i Øverød, Søllerød sogn.
Cohen 1864/154: Niels Christian Petersen Virum

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almenkirkegård 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Hjulmagersvend i Nærum.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum

5. Menig ved 15. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 53 Hans Gotfred Lorentzen, født 3. august 1833 i Nærum, Søllerød sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af slagter Jørgen Lorentzen og Maren Sørensdatter.
Slagtermester i Vedbæk.
Cohen 1864/140: Hans Gottfred Lorentzen Nærum

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 461 Charles Emil Jensen, født 26. november 1839 på Fødselsstiftelsen, København, død af tyfus på Skjoldemose lazaret 22. maj 1864, begravet på Stenstrup kirkegård 25. maj. Søn af arbejdsmand Hans Nicolaj Jensen og Gertrud Marie Petersen
Flyttede med forældrene til Skodsborg, Søllerød sogn. Skomagersvend i Skodsborg.
Cohen 1864/128: Charles Emil Jensen Kjøbenhavn

Kilde:
Hans Ellekilde: Søllerød sogns faldne i 1864. I: Søllerødbogen 1964, s. 100-143, ill.

Valby kirke

Københavns kommune

Bag Valby kirke (Jesuskirken) er der en mindetavle for tre faldne i Treårskrigen. Kirken stod først færdig i 1891, så mindetavlen hang oprindeligt i Hvidovre kirke. Senere har den også været anbragt ved Valbys gamle tingsted.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 194 Christen Larsen, født 17. november 1825 i Valby, Hvidovre sogn, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Lars Olsen og Else Bendtsdatter.
Cohen 1848/83: Christian Larsen Waldbye (Københavns amt).

2. Korporal ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 8 Jacob Olesen, født 29. marts 1828 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849. Søn af indsidder Ole Hansen og Anne Jacobsdatter.
Cohen 1849/129: Jacob Olsen.

3. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 239 Jacob Christiansen, født 27. november 1826 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård. Søn af husmand, skomager Christian Petersen og Johanne Borup.
Cohen 1849/120: Jacob Christiansen Waldbye.

Mindestenen har tre korte vers:
I MØDTE PAA KAMPENS DAG, OG I HOLDT ORD /
MEN ALDRIG HIEMET MERE I SAAE, EI GAMLE FA'ER OG MO'ER / /
DEN SEIER I VANDT, DA I FOR KONGE OG FÆDRELANDET STRED /
SKAL BÆRE DANERFOLKET FRUGT I TID OG EVIGHED / /
STAAE HER SKAL EDERS NAVNE, ÆRES HER SKAL EDERS MINDE /
SAA LÆNGE STENEN KAN HOLDE, SAA LÆNGE KILDEN KAN BINDE.

Hørsholm kirkegård


Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården står en gravsten med kors, marmorplade og bisquitmedaljon af Thorvaldsen.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 622 Mathias Ferdinand Petersen Nitsche, født 16. oktober 1839 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 14. maj, begravet på Hørsholm kirkegård 27. maj. Søn af slagtersvend Peter Petersen Nitsche og Anne Olesdatter.
Cohen 1864/91: Mathias Ferdinand Petersen Nitsche Hirtsholm.

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 3. afd. II, nr. 31 er rejst en gravsten over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Hans Frederik Julius Haxthausen, født 24. marts 1838 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 25. juni, begravet på Frederiksberg kirkegård 30. juni. Søn af birkedommer Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilie Lillienschiold.
Cand.jur. 1863. Gennemgik kort efter reserveofficersaspirantskolen og drog i krigen. På lazarettet modtog han forfremmelsen til sekondløjtnant.
Cohen 1864/148: Hans Frederik Julius Haxthausen.

Hørsholm kirkegård

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården rejste de lokale våbenbrødre i 1914 en stor granitsten og foran denne - fladt mod jorden - en marmortavle med navnene på sognets faldne i de to slesvigske krige. Marmortavlen hang tidligere i kirkens våbenhus.

1. Søkadet på linieskibet Christian den Ottende Jacob Henrik Gerhard Lind Braëm, født 7. januar 1834 i Delfingade 56, København (Holmens), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af premierløjtnant i Søetaten Johan Frederik Braëm og Serene Margrethe Lindam.
Flyttede med forældrene til Rungstedgård, Hørsholm sogn.
Cohen 1849/142: Braëm.

2. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 239 Jørgen Jensen, født 9. oktober 1825 i Brønsholmsdal, Karlebo sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Københavns lazaret 4. september, begravet på Garnisons kirkegård 7. september. Søn af overskærer Jens Jensen og Kirstine Jensdatter.
Cohen 1850/48: Jørgen Jensen Brøndsholmsdahl (Frederiksborg amt).

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 202 Christoffer Jacobsen, født 15. juni 1820 i Sandbjerghus, Birkerød sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 27. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. august. Søn af indsidder Jacob Christoffersen og Stine Hansdatter.
Tjenestekarl i Usserød, Hørsholm sogn 1845.
Cohen 1850/49: Christopher Jacobsen Sandberghuus (Frederiksborg amt).

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 146 Mads Peter Jensen, født 24. december 1822 på Usserød værk, Hørsholm sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af arbejdsmand Jens Madsen og Boel Kirstine Larsdatter.
Mindetavlen kalder ham fejlagtigt Mads Petersen.
Cohen 1849/121: Mads Peder Jensen Usserød.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 480 Jens Laursen, født 3. juli 1839 i Balle, Bredsten sogn, faldet ved Dybbøl 1. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 3. marts. Søn af gårdmand Laurs Madsen og Johanne Pedersdatter.
Flyttede til Hørsholm 1862 (jf. lægdsrullen).
Cohen 1864/92: Jens Laursen Balle.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 622 Mathias Ferdinand Petersen Nitsche, født 16. oktober 1839 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 14. maj, begravet på Hørsholm kirkegård 27. maj. Søn af slagtersvend Peter Petersen Nitsche og Anne Olesdatter.
Cohen 1864/91: Mathias Ferdinand Petersen Nitsche Hirtsholm.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 581 Christian Hansen, født 14. januar 1842 i Helleholm, Hørsholm sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af indsidder Hans Sivertsen og Anne Pernille Jensdatter.
Cohen 1864/100: Christian Hansen Melleholm (sic!).

Teksten på marmorpladen lyder: FALDNE I KAMPEN FOR FÆDRELANDET / AARENE 1848-49-50 OG 64. Og efter soldaternes navne: HERREN ER MIN STYRKE OG MIT SKJOLD, PAA HAM / BYGGEDE MIT HJERTE, OG JEG FIK HJÆLP / PS. 28.7.

Balle kirke

Hids herred, Viborg amt

I våbenhuset er indmuret en lille mindetavle over en underkorporal, der faldt i 1864.

Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 557 Jens Laursen, født 3. maj 1840 på Balle mark, Balle sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Laurs Jensen og Anne Margrethe Eriksdatter.
Cohen 1864/133: Jens Laursen Ballemark.

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 1. afd., nr. 101 er sat en gravsten med buste for en officer, der faldt i 1864.

Major Johan Anton Frederik Hoffmann, født 28. juni 1818 i Friedrichstadt, såret ved Stovstrup ved Fredericia 8. marts 1864, død på Bogense lazaret 4. maj, begravet på Frederiksberg kirkegård 13. maj. Søn af købmand Johan Peter Friedrich Hoffmann og Maria Elisabeth Mahmens.
Sekondløjtnant 1837, premierløjtnant i 1842, kaptajn 1849, major 1864. Den sidste forfremmelse modtog han på lazarettet.
I det civile liv deltog han i byggeriet af jernbanen fra København til Roskilde og siden ved andre jernbaneanlæg. Ridder af Dannebrog 1850.
Cohen 1864/86: Johan Anton Frederik Hoffmann.

På bustens fod står: KJÆRLIGHED, VENSKAB / OG AGTELSE / SATTE DETTE MINDE.

Birkerød kirke

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

I kirken opsatte sognets beboere den 6. juli 1866 en marmortavle med navnene på sognets faldne i begge krige. Tavlen hang oprindeligt i "hvælvet ved tårnet" (1884), men er senere blevet indmuret i skibets sydvæg.

1. Konstabel ved Artilleriet, 6. Batteri, nr. 52 Andreas Pedersen, født 24. august 1821 i Karlebo, Karlebo sogn, død af brystbetændelse på Fredericia lazaret 3. april 1848, begravet på Trinitatis kirkegård 7. april. Søn af indsidder Peder Andersen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Isterød, Birkerød sogn 1845.
Cohen 1848/82: Anders Pedersen Karlebo (Frederiksborg amt).

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 416 Rasmus Andersen, født 4. marts 1840 i Isterød Storskov, Birkerød sogn, død af mæslinger på Nordborg lazaret 4. marts 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. marts. Søn af parcellist Anders Rasmussen og Else Margrethe Nielsdatter.
Cohen 1864/93: Rasmus Andersen Isterød Storskov.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 294 Hans Johansen, født 6. juni 1837 i Isterød, Birkerød sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af pottemager Johan Johansen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1864/151: Hans Johansen Isterød. Mindetavlen sætter dødsdagen til den 18. april, mens Cohen angiver ham som faldet to måneder tidligere.

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 600 Hartvig Ludvig Valdemar Tesch, født 27. november 1838 i Brede, Lyngby sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af dugmagersvend Wilhelm Tesch og Else Marie Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Isterød, Birkerød sogn.
Cohen 1864/96: Hartvig Valdemar Ludvig Tesch Brede.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 624 Christen Thomsen, født 23. februar 1838 i Birkerød, Birkerød sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 21. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 23. april. Søn af tømmermand Thomas Christensen og Bodil Jørgensdatter.
Cohen 1864/95: Christian Thomsen Birkerød.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 298 Laurits Wilhelm Jensen, født 4.2.1837 i København (Garnisons), konfirmeret 1851 i Birkerød, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af arbejdsmand Ole Jeppesen Jensen og Johanne Hedvig Berg.
Plejebarn hos parcellist Morten Jensen, Isterød Storskov, Birkerød sogn.
Cohen 1864/151: Lauritz Vilhelm Jensen Kjøbenhavn.

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 233 Christian Pedersen, født 12. februar 1837 i Ravnsnæs, Birkerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af daglejer Peder Sørensen og Anne Hansdatter.
Cohen 1864/89: Christen Petersen Ravnsnæs.

Kilder:
Boeck (1948), s. 262-263.

Elmelunde kirke

Mønbo herred, Præstø amt

I kirkens skib opsatte de mønske våbenbrødre en mindetavle og fane over en soldat, der omkom i 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 254 Christen Jensen, født 12. juni 1836 i Gundslev, Gundslev sogn, konfirmeret 1851 i Elmelunde, såret ved Mysunde 2. februar 1864, død på Flensborg lazaret 4. februar 1864. Søn af indsidder Jens Pedersen og Ellen Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Råbylille, Elmelunde sogn.
Cohen 1864/151: Christen Jensen Gundsløv. Cohen angiver ham som savnet efter kampene ved Mysunde.

Brovst kirkegård

Øster Han herred, Hjørring amt

På kirkegård afsløredes den 6. april 1921 et kæmpemonument i natursten med navnene på elleve sognebørn, der satte livet til i de slesvigske krige. Afsløringen samlede omkring 500 mennesker. I en af de mange taler blev det oplyst, at stenen oprindelig havde været en del af kirkegårdens stendige.

1. Menig ved 11. Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 132 Christen Jacobsen, født 13. december 1822 i Brovst, Brovst sogn, såret ved Bov 9. april 1848, død på Flensborg lazaret 13. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 14. april. Søn af husmand Jacob Sørensen og Anne Gertrud Iversdatter.
Cohen 1848/90: Christian Jacobsen Brovst (Hjørring amt).

2. Menig ved 11. Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 32 Anders Kjær Mortensen, født 16. april 1823 i Vedsted mølle, Åby sogn, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 28. april, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 29. april. Søn af møller Morten Christensen og Johanne Marie Jensdatter.
Bosat i Brovst.
Cohen 1848/90: Anders Mortensen Widstedmølle (Aalborg amt).

3. Menig ved 11. Infanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 36 Lars Sørensen, født 26. juli 1823 i Sønder Økse, Brovst sogn, død af lungesvindsot på Odense lazaret 13. september 1848, begravet på Odense kirkegård 16. september. Søn af husmand Søren Andersen og Cathrine Sørensdatter.
Cohen 1848/90: Lars Sørensen Sønderøxe (Hjørring amt).

4. Dragon ved 5. Dragonregiment, 3. kompani, nr. 211 Niels Larsen, født 16. marts 1817 i Brovst, Brovst sogn, indebrændt ved en ildebrand i Bolbro 29. juni 1849, begravet på Odense kirkegård 3. juli. Søn af tjenestekarl Lars Christian Jensen og Dorthe Nielsdatter.
Cohen 1849/139: Niels Larsen Brovst.

5. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Jessen, nr. 53 Carl Henrik Emil Jensen, født 8. juli 1823 i Jegerum, Brovst sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Odense lazaret 8. juli, begravet på Odense kirkegård 10. juli. Søn af gartner Jens Madsen og Margrethe Øllegaard Krabbenhøft.
Mindestenen oplyser fejlagtigt, at han omkom i 1848.
Cohen 1849/99: Carl Henriksen Jægerumhuus.

6. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 217 Christen Pedersen, født 14. januar 1823 i Nørre Økse, Brovst sogn, død af blodgang på Københavns lazaret 7. december 1850, begravet på Garnisons kirkegård 11. december. Søn af husmand Peder Nielsen og Inger Laursdatter.
Cohen 1850/86: Christen Petersen Nørøx (Hjørring amt).

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompani, nr. 165 Gregers Christian Jensen, født 30. august 1835 i Brovst, Brovst sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Jens Christian Pedersen og Marianne Nielsdatter.
Cohen 1864/165: Gregers Christian Jensen Broust.

8. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompani, nr. 171 Anders Pedersen, født 15. juli 1835 i Langeslundshuse, Brovst sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Peder Jensen og Marianne Christensdatter.
Cohen 1864/165: Anders Petersen Langelundshuus.

9. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompani, nr. 35 Lars Sørensen, født 27. februar 1837 i Gjøl, Gjøl sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Søren Christensen og Ellen Nielsdatter.
Bosat i Brovst.
Cohen 1864/161: Lars Sørensen Gjøl.

10. Hans Peter Andersen, såret ved Dybbøl 18.4.1864.
Ses ikke hos Cohen. Lægdsrullen for Brovst sogn har to H.P.A. i 1856 og 1863.

11. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 127 Jens Christian Nielsen, født 16. maj 1833 i Nørre Økse, Brovst sogn, konfirmeret 1848 i Brovst, død af tyfus på Nordborg lazaret 30. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 6. maj. Søn af indsidder Niels Nielsen Plith og Anne Kirstine Larsdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring) 1863, 533. lægd, nr. 82.
Cohen 1864/166: Jens Christian Nielsen Nørreøxe.

På stenens bagside er indhugget følgende vers:
DE FALDT SOM KORN I SLESVIGS JORD / MEN TROSKAB ER EN SÆD DER GROR / OG DEN BAR FRUGT DET HJEMKOMSTSAAR / DA GLÆDEN KOM TIL DANMARKS GAARD.

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 2. afd. nr. 46 findes en gravsten rejst over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Eduard Johannes Lassen, født 25. april 1837 på Frederiksberg, faldet 15. april 1864 ved Dybbøl, begravet på Frederiksberg kirkegård 24. april. Søn af regimentskvartermester Lars Christian Lassen og Sophie Louise Frederikke Hjorth.
Cand.polyt. 1861, assistent ved Polyteknisk Læreanstalt. Gennemgik reserveofficersuddannelsen på Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1863.
Cohen 1864/114: Eduard Johannes Lassen.

Teksten på den svært læselige gravstenen:
EDUARD / JOHANNES LASSEN / CAND.POLYT. LIEUTENANT / FØDT D. 25. APRIL 1837 / FALDEN FOR FÆDRELANDET / D. 15. APRIL 1864 / VED DYBBØL.

Sorø klosterkirke


Sorø købstad, Sorø amt

I klosterkirkens søndre sideskib er anbragt en stentavle med navnene på tre soldater, der omkom i begge krige.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 200 Hans Sørensen, født 15. maj 1821 i Pedersborg, Pedersborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Søren Olesen og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/137: Hans Sørensen Pedersborg.

2. Menig Carl Marcus Petersen, født 27. juni 1826 i Sorø, såret ved Isted 25. juli 1850, død i Sorø 21. maj 1853, begravet på Sorø kirkegård. Søn af rebslager Ole Petersen og Dorthea Bache.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten blev amputeret og lå længe på lazarettet, inden han blev kasseret og hjemsendt. Han døde i sine forældres hjem to år senere.

3. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Johan Georg Frederik Schlegel, født 12. november 1843 i Klampenborg, Lyngby sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af skovfoged Ulrich Anthon Adolph Schlegel og Andrea von Westen.
Flyttede med forældrene til skovridergården i Lynge ved Sorø. Schlegel tog i 1859 præliminæreksamen fra Sorø Akademi og blev straks ansat i toldvæsenet. Tre år senere gennemførte han reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant af reserven ved 3. regiment. Herefter tiltrådte han i 1863 en stilling som toldfuldmægtig i Køge, og blev ved slutningen af året indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1864/97: Johan Georg Frederik Schlegel.

Tuse kirke

Tuse herred, Holbæk amt

I tårnrummet opsattes den 18. april 1938 en lille marmortavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 38 Jens Nielsen, født 21. oktober 1823 i Tuse, Tuse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 15. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli. Søn af tjenestekarl Niels Sørensen og Mette Sørensdatter.
Cohen 1849/121: Jens Nielsen Tudse.

Boeck skriver, at Tuse skoles ældste klasse i sommeren 1934 besøgte Kæmpegraven i Fredericia. Læreren bad sine elever om at se efter, om der var nogle faldne fra Tuse sogn. Hurtigt kom flere elever tilbage og fortalte, at de havde fundet Jens Nielsens navn. Hjemme i Tuse blev historien berettet for præsten, der tog sagen op og foranstaltede en indsamling til mindetavlen. Under højtideligheden i kirken, afslørede en af eleverne, der havde været i Fredericia, mindetavlen ved at fjerne det flag, der dækkede den. Ifølge Holbæk Amtstidendes referat hang mindetavlen dengang på korets nordvæg.

Kilder:
Boeck (1948), s. 705-707.

Frederiksberg kirke

Frederiksberg kommune

Til højre for kirkens alter afslørede de danske våbenbrødre den 23. april 1868 en stor mindetavle i marmor over sognets faldne i begge slesvigske krige, der er opført efter militær rang.

1. Oberstløjtnant ved 20. Infanteriregiment Jobst Gerhard Scholten, født 28. januar 1814 i København, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af kaptajn, vestindisk regeringsråd Jobst Gerhard Scholten og Karen Gleerup Holst von Schmidten.Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1837, kaptajn 1848, major 1857, oberstløjtnant 1863. Ridder af Dannebrog 1849. Dannebrogsmand 1864.
Gift med Nicoline Magdalene Petersen.
1864/155: Jobst Gerhard Scholten.

2. Major og stabschef ved generalmajor Wilsters Infanteribrigade Johan Anton Frederik Hoffmann, født 28. juni 1818 i Friedrichstadt, såret ved Havreballegård 8. marts 1864, amputeret, død på Bogense lazaret 4. maj, begravet på Frederiksberg kirkegård 13. maj. Søn af købmand Johan Peter Friedrich Hoffmann og Maria Elisabeth Mahmens.
Sekondløjtnant 1837, premierløjtnant i 1842, kaptajn 1849, major 1864. Den sidste forfremmelse modtog han på Bogense lazaret. Deltog i Treårskrigen. I det civile liv deltog han i byggeriet af jernbanen fra København til Roskilde og siden ved andre jernbaneanlæg. Ridder af Dannebrog 1850. Dannebrogsmand. Gift med Caroline Wilhelmine Flor.
Cohen 1864/86: Johan Anton Frederik Hoffmann.

3. Major i Generalstaben og stabschef ved 2. Armédivision Ernst Frederik Schau, født 27. juli 1826 i Odense (Sankt Hans), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, amputeret, død på Flensborg lazaret 24. april, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 2. maj. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Kadet 1841, sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn 1855, major 1863. Stabschef ved 2. Armédivision 1863. Ridder af Dannebrog 1850. Dannebrogsmand 1863. N.St.O. S.Sv. Gift 1856 med Frederikke Louise von Krogh. Fik med hende tre børn. Bror til nedennævnte Emil Victor Schau.
Cohen 1864/77: Ernst Frederik Schau.

4. Kaptajn ved 1. Infanteriregiment Johan Otto Hansen, født 21. august 1820 på Fårevejle, Skrøbelev sogn, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af ritmester Johan Otto Hansen og Marianne Larsen.
Kadet 1839, sekondløjtnant 1842, premierløjtnant 1848, kaptajn 1850. Gift 1853 med Betty Lange, der efter mandens død blev tillagt rang med majors enker. Fik med hende fem børn.
Cohen 1864/87: Johan Otto Hansen.

5. Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Christian Wilhelm Jensen, født 2. januar 1815 i København, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af materialforvalter Christoffer Jensen og Marie Ravnkilde.
Kadet 1837, sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1846, kaptajn 1850. Kommandør for 22. Infanteriregiments 2. bataljon 1864. Ridder af Dannebrog 1848. Gift med Marie Koefoed, der efter mandens død blev tillagt rang med majors enker. Fik med hende fire børn.
Cohen 1864/164: Christian Wilhelm Jensen.

6. Premierløjtnant ved 16. Infanteriregiment Emil Victor Schau, født 30. januar 1831 i Odense (Sankt Hans), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 28. april. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Kadet 1846, sekondløjtnant 1849, premierløjtnant 1858. Ridder af Dannebrog 1860.
Gift med N.N. Bruun. Fik med hende fire børn.
Cohen 1864/140: Emil Victor Schau.

7. Premierløjtnant ved 3. Infanteriregiment Axel Henrik Drastrup, født 16. april 1825 i Kerteminde, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 2. juli. Søn af toldkasserer Johan Jacob Drastrup og Helene Marie Brockdorff.
Stud.pharm. Frivillig korporal 1848, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1854. Ridder af Dannebrog 1850. Gift med Andrea Klitgaard, f. Petersen. Fik med hende en søn.
Cohen 1864/97: Axel Henrik Drastrup.

8. Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Eduard Johannes Lassen, født 25. april 1837 på Frederiksberg, faldet ved Dybbøl 15. april 1864, begravet på Frederiksberg kirkegård 24. april. Søn af regimentskvartermester Lars Christian Lassen og Sophie Louise Frederikke Hjorth.
Cand.polyt. 1861, assistent ved Polyteknisk Læreanstalt. Gennemgik reserveofficersuddannelsen på Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1863.
Cohen 1864/114: Eduard Johannes Lassen.

9. Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Hans Frederik Julius Haxthausen, født 24. marts 1838 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 25. juni, begravet på Frederiksberg kirkegård 30. juni. Søn af birkedommer Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilie Lillienschiold.
Cand.jur. 1863. Gennemgik kort efter reserveofficersaspirantskolen og drog i krigen. På lazarettet modtog han forfremmelsen til sekondløjtnant.
Cohen 1864/148: Hans Frederik Julius Haxthausen.

10. Sekondløjtnant ved 21. Infanteriregiment Christian Peter Christopher Christensen, født 9. februar 1836 på Grøndal, Frederiksberg sogn, faldet ved Fredericia 19. marts 1864, begravet på Michaelis kirkegård 23. marts. Søn af overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen og Oline Græbe.
Student 1854 (Borgerdyd), cand.jur. 1861, gennemgik officersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant 1862.
Cohen 1864/162: Christian Peter Christopher Christensen.

11. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Dannebrogsmand.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

12. Midlertidig korporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 16 Peter Julius Caspersen, født 25. december 1836 i Særløse, Særløse sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af slagter Peter Caspersen og Ingeborg Jacobsen.
Bosat på Frederiksberg. Gift med Anne Rasmusdatter Enkegaard.
Cohen 1864/151: Peter Julius Caspersen Særløse.

13. Frivillig underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 1 Hans Christian Poulsen, født 20. april 1829 på Vonge mark, Øster Nykirke sogn, såret ved Dybbøl 13. april 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 16. april. Søn af indsidder Poul Hansen og Maren Hansdatter.
Cigararbejder i Århus, senere på Frederiksberg. Gift med Marie Christine Jensen. Efter sin fraseparerede hustru og tre børn.
Cohen 1864/108: Hans Christian Poulsen Vangemark.

14. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 59 Anders Larsen, født 21. august 1816 i Tørslev, Gerlev sogn, såret ved Krybily 3. maj 1849, indbragt død til Fredericia lazaret samme dag, begravet på Trinitatis kirkegård 7. maj. Søn af gårdmand Lars Andersen og Maren Larsdatter.
Cohen 1849/131: Anders Larsen Tørslev (Frederiksborg amt).

15. Menig ved 10. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 447 Carl Johan Valdemar Müller, født 24. maj 1832 i Store Grønnegade 314, København (Helligånds), faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april. Søn af bager Johan Heinrich Carl Müller og Juliane Christine Langhoff.
Bagersvend på Frederiksberg.
Cohen 1864/132: Carl Johan Valdemar Müller.

16. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

17. Konstabel ved 1. Artilleriregiment, 2. Batteri (Lunn), nr. 81 Arved Nielsen Møller, født 22. maj 1837 i Lille Værløse, Værløse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 21. april, begravet på Broager kirkegård 25. april. Søn af indsidder gårdejer Niels Møller og Maren Andersdatter.
Cohen 1864/78: Arved Nielsen Møller Lille Værløse.

18. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 71 Peter Christian Jensen, født 31. maj 1835 i Vadum, Lihme sogn, såret ved Dybbøl 8. april 1864, amputeret, død på Frederiksberg Slots lazaret 28. april, begravet på Frederiksberg kirkegård 4. maj. Søn af gårdmand Jens Laursen og Dorthe Christensdatter.
Gårdmand i Kårup, Lødderup sogn 1861. Gift med Johanne Marie Sørensen. Efterlod hustruen og en datter.
Cohen 1864/121: Peter Christian Jensen Vadum.

19. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 615 Otto Carl Larsen, født 23. oktober 1825 i Lille Larsbjørnsstræde 184, København (Vor Frue), konfirmeret 1839 i Vor Frue kirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af arbejdsmand Lars Larsen og Bolette Nielsen.
Faderen havde senest 1840 indrettet et bomuldsvæveri i Lille Larsbjørnsstræde 182 (nuv. nr. 21) og døde her som 70-årig den 20. juli 1864 uden at efterlade sig andet et sparsomt møblement. Otto var væversvend i virksomheden og blev boende i forældrenes hjem indtil krigsudbruddet i 1864. Da meldte han sig som stillingsmand og efterlod ved sin død en sparekassebog på 600 rigsdaler. Hans forbindelse til Frederiksberg eller Vesterbro er ikke ganske klar.
Cohen 1864/103: Otto Carl Larsen Kjøbenhavn.

5. oktober 2010

Minder i Sønderborg amt

Augustenborg flække, Slotsparken: Gravsten under en stor lind for norske frivillige læge S.D. Schiøtz, falden 1864 (TD 1135)
Broager kirkegård: En tysk krigergrav fra Treårskrigen. To monumenter over faldne danske og tyske 1864. Desuden talrige gravsten over faldne tyske (TD 1209 + DK 2325)
Dybbøl kirkegård: Fire mindesmærker over tyske faldne 1848. En granitobelisk, to granitsten og to støbejernskors over 25 danske og tyske faldne 1864 (TD 1168 + DK 2223)
Dybbøl sogn, Dybbøl banke: Gravlund i Kongeskansen med 334 danske og 28 tyske faldne soldater 1864. På terrænet talrige store og små krigergrave. Mindesten over general du Plat, majorerne E.F. Schau og S.L.C. Rosen (TD 1170f.)
Ketting kirkegård: Mindesten over faldne 1850. Gravsten over en dansk officer 1848. To gravstene over insurgentofficerer 1848. (TD 1267 + DK 2479f.)
Nybøl kirkegård: Gravsten over syv danske faldne i Treårskrigen. Gravsten over to danske faldne i 1864 (TD 1200 + DK 2281)
Nybøl sogn, det gamle galgested: Fællesgrav for 21 danske og 64 tyske faldne 1864 (TD 1201)
Sottrup kirkegård: Tyve mindestene over faldne i alle krigene 1848-1945 (TD 1178 + DK 2244)
Sønderborg nye kirkegård (minder for 1848-50): Granitstøtte med marmorkors over faldne i Treårskrigen, opsat 1854. Tre gravstene over enkelte tyske soldater. - - - 144 danske, norske og svenske samt 51 tyske soldater er begravet på kirkegården. (TD 1074f., 1102 + DK 2122f.)
Sønderborg nye kirkegård (minder for 1864): Granitblok med marmorplade og -kors over danske faldne. En gravsten over to ukendte danske soldater. Granitsten, indhegnet af fire kanonrør, over faldne tyske. Foran dette monument en mindre granitsten med jernplade over tre tyske faldne. To gravstene over enkelte tyske soldater. - - - Ca. 360 soldater fra kampene ved Dybbøl og ca. 150 soldater fra kampene på Als er begravet på kirkegården. 19.4.1864 begravedes alene 92 danske soldater (TD 1074f., 1102 + DK 2122f.)
Sønderborg købstad, på kasernen, på Brohovedskansen, ved Brohovedvej, langs jernbanen og ved Aabenraavej: Tolv mindesten fra 1864 over tolv danske faldne, otte tyske faldne samt et ukendt antal tyskere, i tre tilfælde med mindre fællesgrave (TD 1102f.)
Ulkebøl kirkegård: Ni monumenter over danske, svenske og tyske faldne i begge krige. Blandt disse: Gravsten over en svensk officer, falden 1848. Gravsten over en dansk officer, falden 1850. Gravsten over en frivillig, falden 1864 (TD 1223 + DK 2352)
Ulkebøl sogn, Kær-halvøen: Flere krigergrave (TD 1226)

TD: Trap Danmark. Bd. X, 3: Aabenraa-Sønderborg amter. Gad, 1967.
DK: Danmarks kirker. Bd. XXIII: Sønderborg amt. Nationalmuseet, 1961.

Minder i Aabenraa amt

TD: Trap Danmark. Bd. X, 3: Aabenraa-Sønderborg amter. Gad, 1967.
DK: Danmarks kirker. Bd. XXII: Aabenraa amt. Nationalmuseet, 1959.

Minder i Tønder amt

Højer kirke (miderste gjordbuevange): Mindetavle over faldne i Treårskrigen, vist alle insurgenter (TD 514 + DK 1044)
Løgumkloster kirke (østlige nordkapel): Mindetavle over faldne i Treårskrigen (DK 1124)

TD: Trap Danmark. Bd. X, 2: Tønder amt. Gad, 1966.
DK: Danmarks kirker. Bd. XXI: Tønder amt. Nationalmuseet, 1957.

Minder i Haderslev amt

TD: Trap Danmark. Bd. X, 1: Haderslev amt. Gad, 1965.
DK: Danmarks kirker. Bd. XX, 1-2: Haderslev amt. Nationalmuseet, 1954-55.