12. oktober 2010

Svostrup sogn

Hids herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Anton Sigurd Jacobæus, født 22. februar 1843 på Lille Egede, Boeslunde sogn, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af forpagter, cand.polyt. Henrik Wellejus Jacobæus og Maren Kirstine Andersen.
Flyttede med forældrene til Borupgård, Svostrup sogn. Studerede jura, da han meldte sig til officersaspirantskolen.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt 1861, 427. lægd (Randers), nr. 1796.
Cohen 1864/97: Anton Sigurd Jacobæus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar