10. marts 2013

Horsens, Nordre kirkegård

Horsens købstad, Skanderborg amt


På Horsens nordre kirkegård indviedes i september 1866 et stort monument over danske soldater, der døde på byens lazaretter i begge slesvigske krige. Initiativet tog de lokale våbenbrødre, og pengene tilvejebragtes gennem indsamlinger i byen. Øverst på en gravhøj er anbragt en 2½ meter høj obelisk i granitsten med bronzeudsmykninger. Gravhøjen er omkranset af tolv bautasten med navnene på i alt 79 soldater, hvoraf navnene på to officerer – begge kaptajner – er indhugget på den centrale sten. Hele monumentet er tegnet af civilingeniør J.C. Clausen og stenhuggerarbejdet udført af C.G. Hense. På kirkegården blev der også begravet en del fjendtlige soldater, men deres gravsteder er ikke markeret. Da monumentet blev afsløret i 1866, var der dog henlagt kranse og blomster på fjendens grave.
Efter løbenumrene (1-79) er stenenes numre markeret med romertal. Første sten – den centrale med officerernes navne – er markeret med romertal I. Derpå følger stenene II-XII mod uret rundt om gravhøjen. Foruden den sædvanlige henvisning til Cohens værk over de faldne krigere, er navneformerne fra stenene og kirkebøgerne gengivet.

STEN I

1. (I, 1) Kaptajn ved Artilleriet Julius Wilhelm Theodor Götzsche, født 29. juli 1818 i Tjørnelunde, Finderup sogn, såret i slaget ved Vejle 8. maj 1849, død af underlivsbetændelse på Horsens lazaret 16. maj, begravet på Horsens kirkegård 19. maj. Søn af universitets- og kommunitetsforvalter, kammerassessor Matthæus Götzsche og Hermandine Christine Borgen.
Elev ved den militære højskole 1836, sekondløjtnant 1840, premierløjtnant 1842. I fire år berejste han Sverige og så på kanonstøberier, men vendte tilbage til Danmark, da krigen brød ud i 1848. Ifølge en samtidig kilde foregik hans jordefærd med så meget militær honnør, at byen næppe før havde oplevet så stor en begravelseshøjtidelighed.
Cohen 1849/99: Julius Wilhelm Theodor v. Götzsche. Stenen: 1. A.R. / Capitain J.V.T. Götzche. Kirkebogen: Göttsche, artillerikaptajn.

2. (I, 2) Kaptajn ved 10. Infanteriregiment Ernst Balthasar Meitzner Hansen, født 22. marts 1830 i Kronprinsessegade 404, København (Holmens), faldet ved Dybbøl 5. april 1864, begravet på Horsens kirkegård 19. april. Søn af lærer ved Søkadetakademiet, kaptajn ved Livjægerkorpset Carl Peter Hansen og Anne Cathrine Elisabeth Meitzner.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1850. Efter krigen gjorde han tjeneste i Fredericia, men udnævntes til kaptajn og kompagnichef ved mobiliseringen i 1863. R. 1849.
Gift 1856 med Anne Kirstine Margrethe Georgine Hansen (1830-82). Efter mandens død flyttede hun og børnene til København, hvor kongen udnævnte hende til majorinde. Hun hviler ved siden af sin mand i Horsens.
Cohen 1864/128: Ernst Balthazar Meitzner Hansen. Stenen: Capitain E. Hansen. Kirkebogen: Ernst Balthasar Meisner Hansen, kaptajn, 10. Reg.

STEN II

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 165 Jacob Andersen, født 23. februar 1822 i Refsvindinge, Refsvindinge sogn, død af tyfus på Horsens lazaret 17. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 21. august. Søn af tjenestekarl Anders Hansen og Marie Jacobsdatter.
Cohen 1848/95: Jacob Andersen Refsvindinge (Svendborg amt). Stenen: Rævsvindinge. Kirkebogen: Revsvindinge, menig, 3-1-165.

4. (II, 2) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 186 Peder Pedersen, født 3. maj 1824 i Forlev, Vemmelev sogn, død af tyfus på Horsens lazaret 6. november 1848, begravet på Horsens kirkegård 8. november. Søn af husmand Peder Larsen og Kirsten Pedersdatter.
Cohen 1848/96: Peter Petersen Fauerlev (Sorø amt). Stenen: P.P. Faarslev. Kirkebogen: Peder Pedersen Faarlev, underjæger, 1-2-186.

5. (II, 3) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 280 Niels Christian Rasmussen, født 13. oktober 1824 i Tårup, Auning sogn, konfirmeret 1839, død af kolik på Horsens lazaret 15. december 1848, begravet på Horsens kirkegård 20. december. Søn af husmand og snedker Rasmus Pedersen Enevoldsen og Edel Jensdatter.
Cohen 1848/93: Niels Chr. Rasmussen Thaarup (Randers amt). Stenen: N.C.R. Taarup. Kirkebogen: Niels Christian Rasmussen Taarup, underjæger, 1-2-280.

6. (II, 4) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 291 Morten Pedersen, født 8. april 1827 i Stokkebro, Møgeltønder sogn, død af tyfus på Horsens lazaret 29. december 1848, begravet på Horsens kirkegård 4. januar 1849. Søn af husmand og væver Peder Andersen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1848/93: Morten Petersen Stokkebroe (Ribe amt). Stenen: M.R. Stokkebro. Kirkebogen: Morten Pedersen Stokkebroe, jæger, 1-4.

7. (II, 5) Underjæger ved 3. Jægerkorps Hans Peter Adolph Clausen, født ca. 1824, død på Horsens lazaret 29. december 1848, begravet på Horsens kirkegård 4. januar 1849.
Ses ikke hos Cohen (døde under våbenhvilen). Stenen: H.P.A. Clausen. Kirkebogen: Hans Peter Adolph Clausen, jæger, 3. Jægerkorps.

8. (II, 6) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 242 Peter Christian Nielsen, født ca. 1826 i Nyrup, død af hidsig feber på Horsens lazaret 1. marts 1849, begravet på Horsens kirkegård 6. marts.
Cohen 1849/120: Peter Christian Nielsen Nyerup. Stenen: P.C. Nielsen Nyrup. Kirkebogen: Peter Christian Nielsen Nyrup, jæger, 1. Jægerkorps.

9. (II, 7) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 337 Peder Christensen, født 30. oktober 1826 i Tvolm kro, Ydby sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 6. marts 1849, begravet på Horsens kirkegård 10. marts. Søn af bols- og kromand Christen Madsen og Anne Ludvigsdatter.
Cohen 1849/120: Peder Christiansen Tvolmkro. Stenen: P.C. Gvolinkro. Kirkebogen: Peter Christensen Gvolmkroe, jæger.

STEN III

10. (III, 1) Underkorporal ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 20 Niels Madsen Petersen, født ca. 1828 i København, død af tyfus på Horsens lazaret 4. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 5. august.
Cohen 1848/95: Niels Madsen Petersen (København). Stenen: 1. R.B. / Uncpl. Petersen. Kirkebogen: Petersen, underofficer, 1. Res.bat.

11. (III, 2) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 162 Rasmus Johansen, født 28. december 1821 i Bred, Vissenbjerg sogn, konfirmeret 1836, død af gigtfeber på Horsens lazaret 5. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 7. august. Søn af husmand Johan Jensen og Karen Larsdatter.
Cohen 1848/95: Rasmus Johansen Breed (Odense amt). Stenen: 3. J.C. / Bro. Kirkebogen: Bree, menig, 3-2.

12. (III, 3) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 202 Niels Pedersen, født 15. juli 1820 i Tyentved, Nørre Sandager sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 19. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 21. august. Søn af avlskarl Peder Nielsen, Kolshave præstegård, og Gertrud Cathrine Pedersdatter, Tyentved.
Cohen 1848/95: Niels Petersen Fyentvist (Odense amt). Stenen: Fynstvist. Kirkebogen: Fyntvist, menig, 3-2-202.

13. (III, 4) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 142 Peder Rasmussen, født 8. maj 1822 i Åløkke, Avnslev sogn, konfirmeret 1837, død af hidsig feber på Horsens lazaret 20. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 23. august. Søn af gårdmand Rasmus Rasmussen og Anne Marie Didriksdatter.
Cohen 1848/95: Peter Rasmussen Aalykke (Svendborg amt). Stenen: Valykke. Kirkebogen: Aalykke, menig, 3-2-142.

14. (III, 5) Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, nr. 109 Christen Pedersen, født ca. 1821 i Tvillinggårde, død af hidsig feber på Horsens lazaret 22. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 25. september.
Cohen 1848/82: Christen Petersen Tvillinggaard (Skanderborg amt). Stenen: Tvillinggaard. Kirkebogen: Tvillinggaarde, garder, 3-197.

15. (III, 6) Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 168 Niels Hansen, født 28. marts 1825 i Bedsted, Kværkeby sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 18. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 20. oktober. Søn af husmand Hans Jensen og Mette Cathrine Hansdatter.
Cohen 1848/86: Niels Hansen Bedsted (Sorø amt). Stenen: Bested. Kirkebogen: N. Hansen Bedsted, soldat, 4-2-168.

16. (III, 7) Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 6 Jens Pedersen, født ca. 1822 i Norup, død af hidsig feber på Horsens lazaret 26. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 28. september.
Cohen 1848/88: Jens Petersen Norup (Randers amt). Stenen: Norup. Kirkebogen: Jens Pedersen Norup, menig, 8-2-6.

STEN IV

17. (IV, 1) Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 104 Rasmus Jørgensen, født 28. februar 1822 i Askø, Landet sogn, konfirmeret 1836, død af hidsig feber på Horsens lazaret 8. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 10. oktober. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Karen Rasmusdatter.
Cohen 1848/86: Rasmus Jørgensen Askøe (Maribo amt). Stenen: 4. B. / Mg. Aske. Kirkebogen: Aske, menig, 4-3-104.

18. (IV, 2) Dragon ved 4. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 58 Peder Pedersen, født 19. marts 1823 i Frølunde, Tårnborg sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 6. november 1848, begravet på Horsens kirkegård 8. november. Søn af husmand Peder Pedersen og Sophie Andersdatter.
Tjenestekarl i Tjæreby, Tårnborg sogn 1845.
Cohen 1848/98: Peter Petersen Frølund (Sorø amt). Stenen: 4. D.R. / Mg. P.P. Frølund. Kirkebogen: Peder Pedersen Frøelund.

19. (IV, 3) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 155 Mads Christian Pedersen, født 4. februar 1827 i Skelbæk, Råsted sogn (Ringkøbing amt), død af brystbetændelse på Horsens lazaret 26. marts 1849, begravet på Horsens kirkegård 2. april. Søn af husmand Peder Larsen og Anne Madsdatter.
Cohen 1849/120: Mads Christian Petersen Skjelbak. Stenen: 1. J.C. / Mg. Sjollick. Kirkebogen: Sjelbæk, jæger, 1. Jægerkorps.

20. (IV, 4) Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 59 Niels Jensen, født 20. november 1819 i Tørvelund, Næsbyhoved Broby sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 1. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 3. august. Søn af husmand Jens Hansen og Karen Christensdatter.
Cohen 1848/96: Niels Jensen Tørvelund (Odense amt). Stenen: 3. R.B. / Mg. N.I. Tondlund. Kirkebogen: Niels Jensen Tørvelund, 3. Res.bat.

21. (IV, 5) Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 141 Jens Christian Nielsen, født 21. oktober 1823 i Flade, Flade sogn, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 7. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 9. august. Søn af gårdbestyrer Niels Frederiksen og Karen Jensdatter.
Cohen 1848/90: Jens Christian Nielsen Flade (Hjørring amt). Stenen: 11. B. / Mg. I.C.I. Flade. Kirkebogen: Jens Christian Nielsen Flade, 11-3.

22. (IV, 6) Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 34 Jørgen Jørgensen, født 16. januar 1825 i Grønholt, Grønholt sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 9. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 11. september. Søn af husmand Jørgen Hansen og Ellen Jensdatter.
Boede hos forældrene i Grønholt 1845.
Cohen 1848/85: Jørgen Jørgensen Grønholdt (Frederiksborg amt). Stenen: 2. B. / Mg. Grønholtz. Kirkebogen: Grønholt, 2-2-34.

23. (IV, 7) Garder ved Livgarden til fods, 4. kompagni, nr. 123 Hans Rasmussen, født 16. januar 1821 i Tårup, Mesinge sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 19. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 21. september. Søn af gårdmand Rasmus Frandsen og Anne Madsdatter.
Boede hos forældrene i Tårup 1840.
Cohen 1848/83: Hans Rasmussen Thaarup (Odense amt). Stenen: G.t.F. / Mg. Taarup. Kirkebogen: Taarup, 4-161.

STEN V

24. (V, 1) Sergent og fourer ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Gottlieb Emanuel Kjærgaard, født ca. 1818/25 i København, begik selvmord i Horsens 18. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 25. oktober.
Overjæger på Kastellet, København 1845.
Ses ikke hos Cohen (pga. selvmordet). Stenen: 1. J.C. / Fourier G.E. Kjersgaard. Kirkebogen: Gottlieb Emanuel Kiærgaard, sergent og fourer, 1-4-2.

25. (V, 2) Overspillemand ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 37 Johann Christian Friedrich Klahn, født ca. 1822 i Grubenhagen, Grube sogn (Cismar amt, Wagrien), død af hidsig feber på Horsens lazaret 24. august 1849, begravet på Horsens kirkegård 27. august.
Spillemand på Kastellet, København 1845.
Cohen 1849/119: Johan Christian Frederik Klahn. Stenen: Ovspmd. J.C. Klahn. Kirkebogen: John Christian Klahn, overspillemand.

26. (V, 3) Ordonnans ved Ordonnanskorpset Frøslev, født ca. 1820, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 28. marts 1849, begravet på Horsens kirkegård 2. april.
Cohen 1849/140: Frøilev, ordonnans. Stenen: Ordns. Frøslev. Kirkebogen: Frøslev, ordonnans.

27. (V, 4) Tambur ved 1. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 30 Jens Christian Dahlgaard, født ca. 1823, død af hjernebetændelse på Horsens lazaret 7. september, begravet på Horsens kirkegård 9. september.
Cohen 1848/95: Jens Christian Dahlgaard. Stenen: 1. R.B. / Tambr. Dalgaard. Kirkebogen: Dalgaard, tambur, 1-4-30.

28. (V, 5) Frivillig menig af Odense frivillige Jægerkorps, nr. 129 J... Holm, født ca. 1826, død af hidsig feber på Horsens lazaret 16. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 19. september.
Cohen 1848/97: J. Holm. Stenen: Frivil. Holm. Kirkebogen: Holm, Odense frivillige, 129.

29. (V, 6) Underkorporal ved 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 26 Peder Nielsen, født ca. 1824 i Strandhuse, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 27. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 29. august.
Cohen 1848/86: Peter Nielsen Strandhuus (Præstø amt). Stenen: Uncpl. Strandhuus. Kirkebogen: Strandhuus, underkorporal, 4-1-26.

30. (V, 7) Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 210 Anders Pedersen, født 12. april 1822 i Øster Syv, Syv sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 22. september, begravet på Horsens kirkegård 25. september.
Cohen 1848/84: Anders Petersen Østersyv (Roskilde amt). Stenen: Mg. Østersyv. Kirkebogen: Østerbye, menig, 1-1-210.

STEN VI

31. (VI, 1) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 335 Mads Jensen, født ca. 1820 i Røjkær, død af hidsig feber på Horsens lazaret 5. marts 1849, begravet på Horsens kirkegård 10. marts.
Cohen 1849/119: Mads Jensen Røikjær. Stenen: M.J. Roskiær. Kirkebogen: Mads Jensen Røikiær, jæger.

32. (VI, 2) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 40 Hans Nielsen, født i Ellinghuse, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 5. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 8. september.
Cohen 1848/96: Hans Nielsen Ellinghuse (Holbæk amt). Stenen: Ellinghus. Kirkebogen: Ellinghuuse.

33. (VI, 3) Trænkusk ved 8. Linjeinfanteribataljon Anders Mathiasen, født ca. 1825 i Villensbjerg, død af hidsig feber på Horsens lazaret 29. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 31. oktober.
Cohen 1848/99: Anders Mathiesen Willensberg. Stenen: A.M. Villenberg. Kirkebogen: Anders Mathiasen Wittenberg, trænkusk.

34. (VI, 4) Trænkusk ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni Hans Knudsen, født 28. januar 1824 i Ørsløkke, Horslunde sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 12. november 1848, begravet på Horsens kirkegård 14. november. Søn af husmand Knud Hansen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1848/99: Hans Knudsen Ørslykke. Stenen: Orlykke. Kirkebogen: Ørslykke, trænkusk, 8-3.

35. (VI, 5) Trænkusk Møllehus, født ca. 1824, død af hidsig feber på Horsens lazaret 15. december 1848, begravet på Horsens kirkegård 20. december.
Ses ikke hos Cohen (døde under våbenhvilen). Stenen: Møllehus. Kirkebogen: Møllerhuus, trænkusk.

36. (VI, 6) Menig Mads Peter Jensen, født 23. april 1826 i Stoustrup, Ådum sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 1. april 1849, begravet på Horsens kirkegård 4. april. Søn af smed Jens Christian Pedersen og Abelone Madsdatter.
Ses ikke hos Cohen (døde under våbenhvilen). Stenen: M.P.J. Stoustrup. Kirkebogen: Mads Peter Jensen Stoustrup, soldat.

37. (VI, 7) Menig Hans Jensen, født ca. 1820 i Holtum, død af hidsig feber på Horsens lazaret 2. marts 1849, begravet på Horsens kirkegård 7. marts.
Ses ikke hos Cohen (døde under våbenhvilen). Stenen: H.J. Holtum. Kirkebogen: Hans Jensen Holtum, rekrut.

STEN VII

38. (VII, 1) Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 140 Niels Nielsen Fallesen, født ca. 1820, død af hidsig feber på Horsens lazaret 1. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 3. oktober.
Cohen 1848/96: Niels Nielsen Fallesen (Slesvig). Stenen: 3. D.R. / Mg. Falsen. Kirkebogen: Falsen, menig, 3-1-170.

39. (VII, 2) Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 220 Mikkel Pedersen, født 21. august 1823 i Stouby, Væggerløse sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 7. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 9. oktober. Søn af gårdmand Peder Rasmussen Stange og Anne Pedersdatter.
Cohen 1848/86: Mikkel Petersen Stouby (Maribo amt). Stenen: 4. B. / Mg. Stouby. Kirkebogen: Stoubye, menig, 4-3-220.

40. (VII, 3) Dragon ved 5. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 78 Peder Jensen, født 7. oktober 1822 i Hummershuse, Tørring sogn (Ringkøbing amt), død af hidsig feber på Horsens lazaret 11. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 13. oktober. Søn af indsidder Jens Pedersen Holm og Anne Pedersdatter.
Cohen 1848/98: Peder Jensen Hummershuus (Ringkøbing amt). Stenen: 5. D.R. / Hammershuus. Kirkebogen: Hammershuus, dragon, 5-3-78.

41. (VII, 4) Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 193 Christen Pedersen, født ca. 1826 i Frøslev, død af hidsig feber på Horsens lazaret 9. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 11. oktober.
Cohen 1848/82: Christen Petersen Frøsløv (Præstø amt). Stenen: Mg. Foslev. Kirkebogen: Førslev, garder, 2.

42. (VII, 5) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 106 Jacob Hansen, født 20. juli 1822 på Asperup mark, Asperup sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 20. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 23. oktober. Søn af husmand Hans Christensen og Karen Jacobsdatter.
Cohen 1848/94: Jacob Hansen Asperup (Odense amt). Stenen: Mg. Asperup. Kirkebogen: J. Hansen Asperup, underjæger, 3-1-106.

43. (VII, 6) Dragon ved 6. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 134 Lars Christian Michaelsen Bang, født 12. december 1822 i Stige, Lumby sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 24. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 26. oktober. Søn af skipper Michael Rasmussen Bang og Karen Jensdatter.
Dragon i Odense 1845.
Cohen 1848/99: Lars Christian Mikkelsen Stige (Odense amt). Stenen: Mg. Stige. Kirkebogen: Lars Christian Bang Stige, dragon, 6-4-134.

44. (VII, 7) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 276 Mads Christensen, født 8. december 1824 i Kløv, Hunstrup sogn (Thisted amt), død af halssyge på Horsens lazaret 18. november 1848, begravet på Horsens kirkegård 24. november. Søn af husmand og snedker Christen Madsen og Dorthe Christoffersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kløv 1845.
Cohen 1848/92: Mads Christensen Kløv (Thisted amt). Stenen: Mg. M.G. Klos. Kirkebogen: Mads Christensen Kløv, underjæger, 1-3.

STEN VIII

45. (VIII, 1) Trænkusk Christian Nielsen, født ca. 1816 i Monstrup, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 1. april 1849, begravet på Horsens kirkegård 4. april.
Cohen 1849/141: C. Nielsen Monstrup. Stenen: C.N. Maastrup. Kirkebogen: Christian Nielsen Moustrup, trænkusk.

46. (VIII, 2) Trænkusk Otto Jensen, født ca. 1826 i Brandgårde, død af hidsig feber på Horsens lazaret 20. april 1849, begravet på Horsens kirkegård 23. april.
Cohen 1849/141: O. Jensen Brandgaard. Stenen: O.J. Brandgaard. Kirkebogen: Otto Jensen Brandgaard, trænkusk.

47. (VIII, 3) Trænkusk Peder Hansen, født ca. 1824 i Sande, død af hidsig feber på Horsens lazaret 6. august 1849, begravet på Horsens kirkegård 9. august.
Cohen 1849/141: P. Hansen Sande. Stenen: P.H. Sande. Kirkebogen: Peter Hansen Sande, trænkusk.

48. (VIII, 4) Sygevogter Jens Peter Knudsen, født 28. januar 1822 i Lørup, Ryslinge sogn, død af tæring på Horsens lazaret 13. august 1849, begravet på Horsens kirkegård 15. august. Søn af indsidder Knud Jensen og Karen Poulsdatter.
Boede hos forældrene i Freltofte, Nørre Lyndelse sogn i 1834. Tjenestekarl i Freltofte 1845.
Cohen 1849/142: J. Peter Knudsen Lørup. Stenen: J.P.K. Lørup. Kirkebogen: Jens Petersen Knudsen Lørup, sygevogter.

49. (VIII, 5) Trænkusk Søren Poulsen, født 8. marts 1823 i Årestrup, Årestrup sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 30. juni 1850, begravet på Horsens kirkegård 3. juli. Søn af gårdmand Poul Nielsen og Maren Mikkelsdatter.
Ses ikke hos Cohen. Stenen: S.P. Aarestrup. Kirkebogen: Søren Poulsen Aarestrup, trænkusk.

50. (VIII, 6) Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Mossin, nr. 5 Jens Peter Nielsen, født 5. januar 1826 i Brøndum, Store Brøndum sogn, Aalborg amt, død af kolik på Horsens lazaret 12. december 1849, begravet på Horsens kirkegård 15. december. Søn af gårdmand Niels Larsen og Inger Cathrine Jensdatter.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 44. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/101: Jens Peter Nielsen Brøndum. Stenen: J.P.N. Branding. Kirkebogen: Jens Peter Nielsen Brøndum, trænkonstabel.

51. (VIII, 7) Trænkusk ved 13. Bataljon Christen Christensen, født i Rue, død af hidsig feber på Horsens lazaret 27. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 29. august.
Cohen 1848/99: Christen Christensen Ruhe (Ribe amt). Stenen: Bube. Kirkebogen: Ruhe, trænkusk, 13.

STEN IX

52. (IX, 1) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 47 Peder Pedersen, født ca. 1820 i Hønsinge, død af hidsig feber på Horsens lazaret 9. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 10. august 1848.
Cohen 1848/96: Peter Petersen Hønsinge (Holbæk amt). Stenen: 1. C. / Mg. Hønsinge. Kirkebogen: Hønsinge, menig, 1-1-28.

53. (IX, 2) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 185 Hans Knudsen, født 20. januar 1821 i Fleninge, Brahetrolleborg sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 2. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 4. september. Søn af gårdmand Knud Hansen og Anne Marie Pedersdatter.
Boede hos forældrene i Fleninge 1845.
Cohen 1848/95: Hans Knudsen Fleminge (Svendborg amt). Stenen: 3. J.C. / Mg. Flemge. Kirkebogen: Flemge, menig, 3-2-185.

54. (IX, 3) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 92 Ditlev Knudsen, født 4. juni 1824 i Nybygdgårde, Brahetrolleborg sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 4. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 6. september. Søn af tjenestekarl Knud Christensen, Grøftebjerg og tjenestepige Caroline Andreasdatter, Nybygdgårde.
Cohen 1848/94: Ditlev Knudsen Nybygdgaarde (Svendborg amt). Stenen: Mg. Nybytgaard. Kirkebogen: Nybygtgaarde, menig, 3-1-92.

55. (IX, 4) Kantonnementssoldat ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 78 Søren Jensen, født ca. 1824 i Stenshøj, død af hidsig feber på Horsens lazaret 11. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 13. oktober.
Cohen 1848/86: Søren Jensen Steenshøi (Vejle amt). Stenen: Mg. Stevnskov. Kirkebogen: Steenshøi, ambulancesoldat, 4-3.

56. (IX, 5) Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 258 Peder Sørensen, født ca. 1824 i Hjortlund, død af hidsig feber på Horsens lazaret 20. oktober 1848, begravet på Horsens kirkegård 23. oktober.
Cohen 1848/86: Peder Sørensen Hjortlund. Stenen: Mg. P.S. Hjortlund. Kirkebogen: Peder Sørensen Hiortlund.

57. (IX, 6) Menig J.P. Lauritsen.
Ses ikke hos Cohen. Stenen: Mg. J.P. Lauritzen. Kirkebogen: Ses ikke i kirkebogen.

58. (IX, 7) Overkonstabel ved Artilleriet, Batteri Haxthausen, nr. 31 Mikkel Pedersen, født 8. marts 1822 i Snovdrup, Malling sogn, faldet ved Blåkærsskov 7. maj 1849, begravet på Horsens kirkegård 9. maj. Søn af indsidder Peder Hansen og Karen Mikkelsdatter.
Tjenestekarl i Neder Fløjstrup, Malling sogn 1840.
Cohen 1849/99: Mikkel Petersen Snovdrup. Stenen: 6. Batt. / Const. Snodstrup. Kirkebogen: H.D. Snoustrup, konstabel.

STEN X

59. (X, 1) Trænkonstabel ved Artilleriet, 7. Batteri (Johansen), nr. 6 Rasmus Carlsen, født 13. november 1839 i Ishøj, Ishøj sogn, faldet ved Vejle 8. marts 1864, begravet på Horsens kirkegård 12. marts. Søn af smedelærling Carl Rasmussen, Avedøre mark og tjenestepige Maren Hansdatter, Ishøj.
Boede hos sin mormor i Ishøj 1845. Tjenestedreng i Tranegilde, Ishøj sogn 1855.
Cohen 1864/79: Rasmus Carlsen Ishøi. Stenen: 1. A.R. / Const. R.C. Iishøj. Kirkebogen: ”N.N., menig artillerist, 1. Reg.”

60. (X, 2) Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 172 Carl Wilhelm Olesen, født ca. 1839 i København, død af tyfus på Horsens lazaret 13. marts 1864, begravet på Horsens kirkegård 15. marts.
Cohen 1864/89: Carl Vilhelm Olsen Kjøbenhavn. Stenen: 1. R. / Uncpl. C.V. Olsen. Kirkebogen: C.W. Olesen, underkorporal, 1-5-172.

61. (X, 3) Underkorporal ved Artilleriet, 7. Batteri (Johansen), nr. 59 Peder Christiansen, født 14. december 1839 i Sandby, Kundby sogn, såret ved Vejle 8. marts 1864, død på Horsens lazaret 13. marts, begravet på Horsens kirkegård 15. marts. Søn af husmand Christian Sørensen og Johanne Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Kundby 1860.
Cohen 1864/79: Peter Christiansen Sandby. Stenen: 2. Batt. / Uncpl. P. Christensen. Kirkebogen: Peter Christiansen, underkorporal, Artilleriet, 7. Batteri.

62. (X, 4) Underkorporal ved 19. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 87 Anders Hansen, født 6. september 1839 i Tommerup, Tommerup sogn, død af tyfus på Horsens lazaret 13. marts 1864, begravet på Horsens kirkegård 15. marts. Søn af tjenestekarl Rasmus Hansen, Tommerup og tjenestepige Dorthea Madsdatter, Tommerup.
Boede hos sin morfar i Tommerup 1855. Boede hos forældrene i Femtning, Tommerup sogn 1860.
Cohen 1864/154: Anders Hansen Tommerup. Stenen: 13. B. / Mg. A. Hansen. Kirkebogen: Anders Hansen, menig, 19-2-87, artillerist, 2. Batteri.

63. (X, 5) Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 535 Jørgen Pedersen, født ca. 1839 i Vesterskov, død af tyfus på Horsens lazaret 20. marts 1864, begravet på Horsens kirkegård 23. marts.
Cohen 1864/164: Jørgen Petersen Vesterskov. Stenen: 21. R. / Mg. J.P. Vesterskov. Kirkebogen: Jørgen Pedersen Westerskou, menig, 21-6.

64. (X, 6) Dragon ved 6. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 145 Niels Peter Christiansen, født 3. juli 1840 i Brokmosehus, Them sogn, faldet i forpostfægtningen ved Torsted 22. april 1864, begravet på Horsens kirkegård 27. april. Søn af husmand Christian Hansen og Hedevig Nielsdatter.
Cohen 1864/85: Niels Peter Christiansen Brokmosehuus. Stenen: 3. D.R. / Mg. N.P. Christensen. Kirkebogen: Niels Peter Christiansen, dragon, 6-x-145.

65. (X, 7) Dragon ved 5. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 250 Jens Peter Nielsen, født 22. juni 1818 i Bagterp, Hjørring Sankt Hans landsogn, dræbt ved et fald på Bygholm 1. september 1849, begravet på Horsens kirkegård 5. september. Søn af husmand Niels Eriksen og Maren Jensdatter.
Cohen 1849/139: Jens Peter Nielsen Bagterp. Stenen: Mg. J.P.N. Bagterp. Kirkebogen: Jens Peter Nielsen Bagterp, dragon.

STEN XI

66. (XI, 1) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 106 Peder Hansen, født 6. marts 1825 i Svindinge, Svindinge sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 27. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 30. august. Søn af husmand Hans Eriksen og jordemoder Maren Pedersdatter.
Tjenestekarl i Refsvindinge 1845.
Cohen 1848/95: Peter Hansen Svindinge (Svendborg amt). Stenen: 1. B. / Mg. Svindinge. Kirkebogen: Svindinge, menig, 3-3-106.

67. (XI, 2) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 62 Erik Andersen, født 21. januar 1822 i Helnæs, Helnæs sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 24. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 27. august. Søn af gårdmand Anders Larsen og Anne Eriksdatter.
Cohen 1848/95: Erik Andersen Helnæs (Odense amt). Stenen: Mg. Helms. Kirkebogen: Helnæs.

68. (XI, 3) Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 300 Peder Olesen, født 15. november 1823 i Tjæreby, Idestrup sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 9. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 11. september. Søn af gårdmand Ole Mortensen og Kirsten Simonsdatter.
Cohen 1848/86: Peter Olsen Tjæreby (Maribo amt). Stenen: 4. R.B. / Mg. Tjæreby. Kirkebogen: Tjærebye, menig, 4-3-200.

69. (XI, 4) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 115 Jens Poulsen, født 28. januar 1826 i Thorsager, Thorsager sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 19. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 21. september. Søn af husmand Poul Rasmussen Haagen og Anne Dorthe Jensdatter.
Cohen 1848/93: Jens Poulsen Thorsager (Randers amt). Stenen: 1. J.C. / Mg. Thorsager. Kirkebogen: Thorsager, menig, 1-1-115.

70. (XI, 5) Underjæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 162 Niels Madsen, født 2. november 1822 i Flade, Flade sogn, faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet på Horsens kirkegård 9. maj. Søn af husmand og fisker Mads Nielsen Ahme og Marianne Jepsdatter.
Cohen 1849/118: Niels Madsen Flade. Stenen: Mg. N.M. Flade. Kirkebogen: Lindberg Søehuus, jæger, 1-2. Navnet er tilført kirkebogen senere, og findes ikke i nogen officielle lister. Regimentsoplysningen og datoen passer derimod på den faldne jæger Flade. Soldaten er også mindet i Flade kirke på Mors.

71. (XI, 6) Dragon ved 6. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 50 Anders Larsen, født 2. oktober 1824 i Vejrup, Ubberud sogn, konfirmeret 1839 i Ubberud, død af hidsig feber på Horsens lazaret 3. december 1848, begravet på Horsens kirkegård 11. december. Søn af gårdmand Lars Larsen, Bolbro og tjenestepige Anne Margrethe Andersdatter, Vejrup.
Tjenestekarl i Broby, Næsbyhoved Broby sogn 1845.
Cohen 1848/98: Anders Larsen Weirup (Odense amt). Stenen: DR. / Mg. Vejrup. Kirkebogen: Weirup, dragon, 6-1-30.

72. (XI, 7) Dragon ved 6. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 84 Frederik Pedersen, født 4. oktober 1823 i Stoense, Stoense sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 3. december 1848, begravet på Horsens kirkegård 11. december. Søn af husfæster og snedker Peder Knudsen og Anne Cathrine Pedersdatter.
Cohen 1848/98: Frederik Petersen Stoense (Svendborg amt). Stenen: Mg. Stonse. Kirkebogen: Stoense, dragon, 6-2-84.

STEN XII

73. (XII, 1) Underkorporal ved Livgarden til fods, 1. kompagni, nr. 21 Peter Svenning, født ca. 1821, død af hidsig feber på Horsens lazaret 23. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 26. september.
Cohen 1848/82: Peter Svenning (Slesvig). Stenen: G.t.F. / Uncpl. Svindinge. Kirkebogen: Svenning, underkorporal, Livgarden, 1-19.

74. (XII, 2) Menig ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 193 Peter Wilhelm Hollensberg, født ca. 1821, død af hidsig feber på Horsens lazaret 16. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 19. september.
Cohen 1848/96: Peter Wilhelm Hollensberg. Stenen: 4. R.B. / Mg. Hullensborg. Kirkebogen: Hollensborg, 4-4-193.

75. (XII, 3) Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 96 Christen Jensen, født 17. januar 1820 i Svindinge, Svindinge sogn, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 5. august 1848, begravet på Horsens kirkegård 7. august. Søn af gårdmand Jens Larsen og Karen Christensdatter.
Cohen 1848/95: Christen Jensen Svindinge (Svendborg amt). Stenen: 3. J.C. / Mg. Svindinge. Kirkebogen: Svending, menig, 3-2.

76. (XII, 4) Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 74 Niels Andersen, født 6. februar 1821 i Torpe, Herlufmagle sogn, død af brystbetændelse på Horsens lazaret 24. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 27. september. Søn af gårdmand Anders Olesen og Margrethe Sophie Hansdatter.
Cohen 1848/86: Niels Andersen Torpe (Præstø amt). Stenen: 4. B. / Mg. Tarpe. Kirkebogen: Torpe, 4-3-74.

77. (XII, 5) Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 138 Lars Jensen, født ca. 1820 i Skafterup, Fyrendal sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 23. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 26. september. Søn af husmand Jens Larsen og Kirsten Andersdatter.
Tjenestekarl i Tornemark, Fyrendal sogn 1845.
Cohen 1848/96: Lars Jensen Skafterup (Præstø amt). Stenen: 1. R. 1. B. / Mg. J. Skættrup. Kirkebogen: Lars Jensen Skaftrup, menig, 1-x-138.

78. (XII, 6) Trænkonstabel ved Artilleriet, 6. Batteris forstærkning, nr. 2 Christen Sørensen, født 22. juli 1824 i Væth, Ørum sogn (Galten herred, Randers amt), død af hidsig feber på Horsens lazaret, begravet på Horsens kirkegård. Søn af gårdmand Søren Pedersen og Kirsten Jensdatter.
Tjenestekarl i Væth, Ørum sogn 1845.
Cohen 1848/82: Christen Sørensen Weth (Randers amt). Stenen: Mg. Vett. Kirkebogen: Wett, trænkonstabel, 6. Batteri, 2.

79. (XII, 7) Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 76 Morten Andersen, født 10. december 1816 i Tange, Højbjerg sogn, død af hidsig feber på Horsens lazaret 16. september 1848, begravet på Horsens kirkegård 19. september. Søn af gårdmand og sognefoged Anders Jensen Bjerring og Anne Cathrine Mortensdatter.
Tjenestekarl i Højbjerg, Højbjerg sogn 1845.
Cohen 1848/96: Morten Andersen Tang (Viborg amt). Stenen: 1. B. / P.M. Tange. Kirkebogen: Tange, menig, 4-3-76.