8. oktober 2010

Tuse kirke

Tuse herred, Holbæk amt

I tårnrummet opsattes den 18. april 1938 en lille marmortavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 38 Jens Nielsen, født 21. oktober 1823 i Tuse, Tuse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 15. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 18. juli. Søn af tjenestekarl Niels Sørensen og Mette Sørensdatter.
Cohen 1849/121: Jens Nielsen Tudse.

Boeck skriver, at Tuse skoles ældste klasse i sommeren 1934 besøgte Kæmpegraven i Fredericia. Læreren bad sine elever om at se efter, om der var nogle faldne fra Tuse sogn. Hurtigt kom flere elever tilbage og fortalte, at de havde fundet Jens Nielsens navn. Hjemme i Tuse blev historien berettet for præsten, der tog sagen op og foranstaltede en indsamling til mindetavlen. Under højtideligheden i kirken, afslørede en af eleverne, der havde været i Fredericia, mindetavlen ved at fjerne det flag, der dækkede den. Ifølge Holbæk Amtstidendes referat hang mindetavlen dengang på korets nordvæg.

Kilder:
Boeck (1948), s. 705-707.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar