8. oktober 2010

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 3. afd. II, nr. 31 er rejst en gravsten over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Hans Frederik Julius Haxthausen, født 24. marts 1838 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 25. juni, begravet på Frederiksberg kirkegård 30. juni. Søn af birkedommer Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilie Lillienschiold.
Cand.jur. 1863. Gennemgik kort efter reserveofficersaspirantskolen og drog i krigen. På lazarettet modtog han forfremmelsen til sekondløjtnant.
Cohen 1864/148: Hans Frederik Julius Haxthausen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar