8. oktober 2010

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 2. afd. nr. 46 findes en gravsten rejst over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Eduard Johannes Lassen, født 25. april 1837 på Frederiksberg, faldet 15. april 1864 ved Dybbøl, begravet på Frederiksberg kirkegård 24. april. Søn af regimentskvartermester Lars Christian Lassen og Sophie Louise Frederikke Hjorth.
Cand.polyt. 1861, assistent ved Polyteknisk Læreanstalt. Gennemgik reserveofficersuddannelsen på Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1863.
Cohen 1864/114: Eduard Johannes Lassen.

Teksten på den svært læselige gravstenen:
EDUARD / JOHANNES LASSEN / CAND.POLYT. LIEUTENANT / FØDT D. 25. APRIL 1837 / FALDEN FOR FÆDRELANDET / D. 15. APRIL 1864 / VED DYBBØL.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar