2. september 2014

Faaborg, Assistens kirkegård

Faaborg købstad, Svendborg amt


På Faaborgs lazaretter døde i alt 74 soldater i de to slesvigske krige. I Treårskrigen døde 47 soldater. Disse fordelte sig på 41 danske soldater, fire svenske gardere og to insurgenter (oprørssoldater fra hertugdømmerne). I 1864 døde 27 danske soldater. Hovedparten af disse mange soldater blev begravet på byens assistenskirkegård og i 1866 tog byens borgere initiativ til at rejse de faldne soldater et varigt minde. Det blev gravhøjen med den over 4 meter høje obelisk med inskriptionen: "Til Minde om de i Aarene 1848, 1849, 1850 og 1864 paa Lazaretherne i Faaborg fra Saar og Sygdom hjemgangne Krigere reistes denne Steen af taknemlige danske Mænd og Kvinder 1866".
På gravhøjens sider anbragtes de ialt 44 gravsten, der indtil da havde ligget over gravene for de 40 danske soldater og fire svenske gardere fra Treårskrigen. Den 41. danske soldat - Anders Jørgensen Aabjerghus - havde åbenbart aldrig fået en gravsten, måske fordi han først døde i april 1851. Der har næppe været gravsten på de to insurgenters grave.
Indtil 1942 var gravstenene anbragt i tre rækker på gravhøjens sider, men ved en renovering dette år blev alle gravsten anbragt i én række langs gravhøjens fod. Ved samme lejlighed fjernede man et metalgitter, der havde omkranset monumentet på toppen. Ved samme lejlighed fjernede man også to høje, smalle marmortavler med navnene på soldaterne fra 1864. De stod oprindeligt op ad obelisken. Nederst i denne blog er et billede af den nyrenoverede mindehøj i 1942.
Ved en senere renovering er de mange gravsten igen blevet anbragt i tre rækker på gravhøjens sider og de to stentavler er også vendt tilbage. De er anbragt på hver side af trappen, der fører op til monumentet. Se et eksempel på et af disse to tavler nedenfor.
Ved mit besøg på kirkegården i juni 2011 var alle gravsten meget svært læselige, da de var overgroet med mos. Se et eksempel på en af gravstenene nedenfor.
De fire gardere tilhørte de svenske hjælpetropper, som den svenske konge sendte til Fyn i juni 1848. Garderne kom aldrig til Jylland og kom derfor heller aldrig i aktion. Tropperne blev stående på Fyn indtil september 1848, hvor svenske krigsskibe hentede dem igen. En halv snes gardere døde imidlertid under opholdet på Fyn.

Treårskrigen

1. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 33 Niels Hansen, født 5. april 1823 i Bellinge, Bellinge sogn, Odense amt, konfirmeret 1837 i Bellinge, såret ved Eckernförde 21. april 1848, død på Faaborg lazaret 2. juni, begravet på Assistens kirkegård 6. juni. Søn af husmand Hans Frederik Jørgensen og Anne Andersdatter.
Tjenestekarl i Bellinge 1845.
Cohen 1848/86: Niels Hansen Bellinge (Odense amt)

2. Underkorporal ved 11. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 17 Lars Christian Christensen, født i 23. marts 1825 i Nørre Tornby, Tornby sogn, Hjørring amt, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Faaborg lazaret 12. juni, begravet på Assistens kirkegård 16. juni. Søn af husmand Christen Larsen og Inger Jespersdatter.
Cohen 1848/89: Lars Christian Christensen Thornby (Hjørring amt)

3. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 186 Lars Christoffersen, født 29. juli 1819 i Ålebæk, Borre sogn, Præstø amt, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 20. juni, begravet på Assistens kirkegård 23. juni. Søn af indsidder Christoffer Larsen og Anne Marie Hansdatter.
Cohen 1848/85: Lars Christoffersen Aalebek (Præstø amt)

4. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 68 Hans Andersen, født 24. februar 1821 i Røjle, Vejlby sogn, Odense amt, konfirmeret 1835 i Vejlby, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 23. juni, begravet på Assistens kirkegård 28. juni. Søn af husinderste Anders Hansen og Karen Jacobsdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Vejlby kirke
Cohen 1848/94: Hans Andersen Røile (Odense amt)

5. Frivillig menig ved 10. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 8 Johan Nicolaj Voigt, født 13. marts 1828 i Sorø, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Faaborg lazaret 24. juni, begravet på Assistens kirkegård 28. juni. Søn af landinspektør Nicolaj Ulrich Christian Voigt og Cecilie Kirstine Heide.
Forlod Sorø Akademi 1845. Meldte sig som frivillig soldat ved krigsudbruddet i 1848. Hans navn findes også på mindestenen i Sorø Akademis have.
Cohen 1848/88: Johan Nicolai Voigt (Sorø amt)

6. Menig ved Odense Frivillige, nr. 106 Frederik Christoffer Trøye, født 3. april 1827 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1841 i Trinitatis kirke, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 24. juni, begravet på Assistens kirkegård 28. juni. Søn af ugift Emilie Sophie Trøye.
Plejebarn hos vognmand Nicolaj Lumholtz, Østerbro 139, København 1840 og 1845.
Cohen 1848/97: Frederik Christopher Tryde (!)

7. Underkorporal ved 13. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 7 Peter Christiansen, født 17. januar 1820 i Emborg, Rye sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1834 i Rye, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Faaborg lazaret 27. juni, begravet på Assistens kirkegård 28. juni. Søn af husmand og smed Christian Svendsen og Kirsten Pedersdatter.
Cohen 1848/91: Peter Christiansen Emborg (Skanderborg amt)

8. Menig ved 2. lette Bataljon, 3. kompagni, nr. 237 Lars Olesen, født 18. juni 1825 i Tinghuse, Mårum sogn, Frederiksborg amt, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 10. juli, begravet på Assistens kirkegård 14. juli. Søn af husmand Ole Pedersen og Kirsten Larsdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Mårum kirke
Cohen 1848/84: Lars Olsen Morum Tinghuus (Frederiksborg amt)

9. Garder ved Andra Livgardet Tinus August Wichmann, født i Sverige, død på Faaborg lazaret 3. august 1848, begravet på Assistens kirkegård 7. august.
Ses ikke hos Cohen

10. Garder ved Andra Livgardet Carl August Lindal, født ca. 1825 i Sverige, død på Faaborg lazaret 28. august 1848, begravet på Assistens kirkegård 5. september.
Ses ikke hos Cohen

11. Garder ved Svea Livgarde, 2. kompagni, nr. 51 ... Asp, født i Sverige, død på Faaborg lazaret 15. september 1848, begravet på Assistens kirkegård 19. september.
Ses ikke hos Cohen

12. Garder ved Svea Livgarde, … kompagni, nr. 12 ... Julin, født i Sverige, død af vådeskud på Faaborg lazaret 18. september 1848, begravet på Assistens kirkegård 22. september.
Ses ikke hos Cohen

13. Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 174 Jens Larsen, født 13. januar 1824 i Ny Bjergby, Stigs Bjergby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1838 i Stigs Bjergby, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 19. september, begravet på Assistens kirkegård 22. september. Søn af husmand Lars Nielsen og Anne Kirstine Thomasdatter.
Cohen 1848/84: Jens Larsen Ny-Bjergby (Holbæk amt)

14. Menig ved 2. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 136 Lars Rasmussen, født 20. oktober 1814 i Menstrup, Marvede sogn, Sorø amt, konfirmeret 1829 i Marvede, styrtede fra et vognlæs hø og brækkede halsen ved Horne 30. september 1848, begravet på Faaborg Assistens kirkegård 5. oktober. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Karen Pedersdatter.
Tømrer i Trælløse, Skelby sogn 1845.
Cohen 1848/95: Lars Rasmussen Menstrup

15. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 183 Rasmus Larsen, født i Enghavehus, såret ved Schleswig by 23. april 1848, amputeret, død af hektik på Faaborg lazaret 6. oktober 1848, begravet på Assistens kirkegård 10. oktober.
Cohen 1848/94: Rasmus Larsen Enghavehuus

16. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 101 Hans Pedersen, født 28. januar 1824 i Lille Værløse, Værløse sogn, Københavns amt, død af tyfus på Faaborg lazaret 9. november 1848, begravet på Assistens kirkegård 14. november. Søn af husmand Peder Andersen og Karen Hansdatter.
Cohen 1848/93: Hans Petersen Lille Værløse (Frederiksborg amt)

17. Trænkonstabel ved Artilleriet, 5. Batteri, nr. 193 Christian Gregersen, født 1. juni 1822 i Kildehuset, Bovense sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1837 i Bovense, såret ved Nybøl 28. maj 1848, amputeret, død på Faaborg lazaret 21. november, begravet på Assistens kirkegård 25. november. Søn af husmand Gregers Christiansen og Maren Frandsdatter.
Cohen 1848/81: Christian Gregersen Kildehuus (Svendborg amt)

18. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 63 Jens Nielsen, født i Tornebjerg, død af brystsyge på Faaborg lazaret 16. april 1849, begravet på Assistens kirkegård 18. april.
Cohen 1849/137: Jeppe Nielsen Tønsberg

19. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 251 Christian August Jørgensen Frost, født 10. september 1826 i Bro, Ketting sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1841 i Ketting, død af lungebetændelse på Faaborg lazaret 18. april 1849, begravet på Assistens kirkegård 21. april. Søn af indsidder Mathias Jørgensen Frost og Margrethe Bruhn.
Cohen 1849/116: Christian August Jørgensen Frost

20. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 230 Hans Nielsen, født 9. september 1826 i Hågerup, Brahetrolleborg sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1841, død af svækkelse på Faaborg lazaret 23. april 1849, begravet på Assistens kirkegård 26. april. Søn af husmand Niels Jensen og Dorthe Henriksdatter.
Cohen 1849/116: Hans Nielsen Haagerup

21. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 82 Jens Nielsen, født i Killerup, død af svækkelse på Faaborg lazaret 23. april 1849, begravet på Assistens kirkegård 27. april.
Cohen 1849/124: Jens Nielsen Killerup

22. Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 225 Jens Thomassen, født i Anderslevgård, død af hidsig feber på Faaborg lazaret 24. april 1849, begravet på Assistens kirkegård 27. april.
Cohen 1849/117: Jens Thomasen Underslevgaard

23. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 206 Lars Christiansen, født 21. maj 1826 i Måle, Viby sogn, Odense amt, konfirmeret 1840 i Viby, død af hidsig feber på Faaborg lazaret 27. april 1849, begravet på Assistens kirkegård 30. april. Søn af gårdmand Christian Larsen og Gertrud Jensdatter.
Cohen 1849/116: Lars Christensen Maale

24. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 119 Hans Rasmussen, født 4. september 1825 i Bildsø, Kirke Stillinge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1841 i Kirke Stillinge, død af tyfus på Faaborg lazaret 4. maj 1849, begravet på Assistens kirkegård 6. maj. Søn af gårdmand Rasmus Larsen og Maren Jensdatter.
Cohen 1849/106: Hans Rasmussen Bilsøe

25. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 159 Nicolaj Møller, født 8. januar 1825 i Bojskov, Tyrstrup sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1841 i Tyrstrup, død af strubesvindsot på Faaborg lazaret 13. maj 1849, begravet på Assistens kirkegård 16. maj. Søn af indsidder og daglejer Christian Møller og Hanne Marie Mortensen.
Cohen 1849/116: Nicolai Møller Thystrup

26. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 97 Hans Sørensen, født 9. oktober 1826 i Tersløse, Tersløse sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1841 i Skellebjerg, død af hidsig feber på Faaborg lazaret 15. maj 1849, begravet på Assistens kirkegård 19. maj. Søn af husmand Søren Jensen og Mette Jensdatter.
Plejebarn hos gårdmand Niels Willadsen, Herrestrup, Skellebjerg sogn.
Cohen 1849/106: Hans Sørensen Tersløse

27. Trænkusk nr. 87 Christian Abrahamsen, født i Råbjerg, død af tyfus på Faaborg lazaret 15. juni 1849, begravet på Assistens kirkegård 18. juni.
Cohen 1849/140: C. Abrahamsen Raabjerg

28. Underkorporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 19 Hans Pedersen, født i Tornested, død af tyfus på Faaborg lazaret 4. juli 1849, begravet på Assistens kirkegård 7. juli.
Cohen 1849/135: Hans Petersen Tornested

29. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 62 Peder Mikkelsen, født i Strandby, død af brystsyge på Faaborg lazaret 27. juli 1849, begravet på Assistens kirkegård 30. juli.
Cohen 1849/138: Peter Mikkelsen Strandby

30. Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 177 Søren Jensen, født 24. september 1820 i Halleby, Sæby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1835 i Sæby, død af underlivsbetændelse på Faaborg lazaret 4. august 1849, begravet på Assistens kirkegård 6. august. Søn af husmand Jens Olesen og Anne Sørensdatter.
Cohen 1849/105: Søren Jensen Halleby

31. Ambulancesoldat ved Ambulancekorpset, nr. 87 Mads Olesen, født 29. august 1824 i Eskebjerg, Bregninge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1839 i Bregninge, død af hjernebetændelse på Faaborg lazaret 31. august 1849, begravet på Assistens kirkegård 3. september. Søn af husmand og skomager Ole Madsen og Maren Jensdatter.
Cohen 1849/141: M. Olsen Eskebjerg

32. Tambur ved 5. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 39 Jens Nielsen, født ca. 1835 i Tønnerup, omkommet ved drukning 30. januar 1850, begravet på Assistens kirkegård 12. februar.
Ses ikke hos Cohen

33. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 287 Jens Andersen, født 19. juli 1827 i Togehøj, Høm sogn, Sorø amt, konfirmeret 1841, død under marchen over Fyn og indbragt død på Faaborg lazaret 13. juli 1850, begravet på Assistens kirkegård 15. juli. Søn af husmand Anders Sørensen og Karen Jensdatter.
Cohen 1850/87: Jens Andersen Taagehøi (Sorø amt)

34. Menig ved 5. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 161 Hans Jacob Eriksen, født 4. januar 1821 på Revsnæs hede, Serritslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1835, død af tyfus på Faaborg lazaret 22. september 1850, begravet på Assistens kirkegård 24. september. Søn af husmand Erik Christensen og Maren Hansdatter.
Tømrer på Refsnæs hede 1845.
Cohen 1850/79: Hans Jacob Eriksen Refnæshede (Hjørring amt)

35. Menig ved 5. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 96 Jens Christian Jensen, født 16. januar 1827 på Sindal hede, Sindal sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1841 i Sindal, død af tyfus på Faaborg lazaret 23. september 1850, begravet på Assistens kirkegård 25. september. Søn af husmand Jens Christian Nielsen og Madsine Amalie Jensdatter.
Cohen 1850/79: Jens Christian Jensen Linddalhede (Hjørring amt)

36. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 115 Conrad Heitlas Seidel, født 6. juni 1826 i København (romersk-katolsk menighed), såret ved Isted 24. juli 1850, død på Faaborg lazaret 24. september, begravet på Assistens kirkegård 28. september. Søn af klædefabrikant Johannes Seidel og Anne Cathrine Plum.
Cohen 1850/67: Conrad Heitlas Seidel (København)

37. Menig ved 6. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 215 Peder Poulsen, født 23. august 1827 i Øster Hørsted, Hørsted sogn, Thisted amt, konfirmeret 1842 i Hørsted, død af tyfus på Faaborg lazaret 28. september 1850, begravet på Assistens kirkegård 1. oktober. Søn af gårdmand Poul Nielsen Kjeldgaard og Johanne Pedersdatter.
Cohen 1850/215: Peter Poulsen Øster-Hørsted (Thisted amt)

38. Pioner ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 1 Johan Nielsen, født på Mesinge mark, død af tyfus på Faaborg lazaret 3. oktober 1850, begravet på Assistens kirkegård 5. oktober.
Cohen 1850/79: Johan Nielsen Mesingemark (Svendborg amt)

39. Sygevogter på Flensburg lazaret Peder Hansen, født i Svanninge, død af svindsot på Faaborg lazaret 9. oktober 1850, begravet på Assistens kirkegård 11. oktober.
Cohen 1850/102: Peter Hansen Svanninge

40. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 45 Jørgen Christensen, født 19. marts 1819 i Dongs Højrup, Kirkeby sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1833 i Kirkeby, såret ved Mysunde 12. september 1850, død på Faaborg lazaret 11. oktober 1850, begravet på Assistens kirkegård 14. oktober. Søn af husmand Christen Jørgensen og Anne Kirstine Hansdatter.
Cohen 1850/75: Jørgen Christensen Dongshøjrup (Svendborg amt)

41. Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 185 Peder Andersen, født 27. februar 1819 i Avnslev, Avnslev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1833 i Avnslev, død af tyfus på Faaborg lazaret 26. oktober 1850, begravet på Assistens kirkegård 30. oktober. Søn af husmand Anders Pedersen og Kirsten Jensdatter.
Boede hos moderen i Avnslev 1850, men var fraværende pga. krigstjeneste.
Cohen 1850/91: Peter Andersen Aunsløv (Svendborg amt)

42. Trænkusk ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 16 Anders Jensen, født 12. marts 1826 i Tybjerglille, Tybjerg sogn, konfirmeret 1840 i Tybjerg, død af tyfus på Faaborg lazaret 26. oktober 1850, begravet på Assistens kirkegård 30. oktober. Søn af gårdmand Jens Madsen og Gunild Pedersdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Tybjerg kirke
Cohen 1850/100: Anders Jensen Tydbjerglille (Præstø amt)

43. Underkorporal ved 11. Linieinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 14 Niels Christensen Svendsen, født 18. maj 1826 i Ajstrup, Store Ajstrup sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Faaborg lazaret 2. november, begravet på Assistens kirkegård 7. november. Søn af skolelærer og kirkesanger Christen Nielsen Svendsen og Marianne Sørensdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Store Ajstrup kirke
Cohen 1850/61: Niels Christensen Aistrup (Aalborg amt).

44. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 205 Hans Andersen, født 16. marts 1823 i Sallinge, Hillerslev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1837 i Hillerslev, død af brystbetændelse på Faaborg lazaret 11. december 1850, begravet på Assistens kirkegård 18. december. Søn af gårdmand Anders Pedersen og Kirstine Rasmusdatter.
Tjenestekarl i den fædrene gård i Sallinge 1850, men fraværende pga. krigstjeneste.
Cohen 1850/70: Hans Andersen Sallinge

Krigen 1864

45. Trænkusk ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 70 Johan Sørensen, født i Kastrup, død af lungebetændelse på Faaborg lazaret 18. februar 1864, begravet på Assistens kirkegård 22. februar.
Cohen 1864/173: Johan Sørensen Kastrup

46. Konstabel ved Artilleriet, 4. Batteri (Kauffmann), nr. 93 Niels Olesen, født 29. januar 1835 i Himmelev, Himmelev sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1849 i Himmelev, død af tyfus på Faaborg lazaret 10. marts 1864, begravet på Assistens kirkegård 14. marts. Søn af husmand Ole Nielsen og Inger Rasmusdatter.
Cohen 1864/79: Niels Olsen Himmeløv

47. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 335 Hans Jensen, født 13. august 1837 i Glumsø, Glumsø sogn, Præstø amt, konfirmeret 1852 i Glumsø, død af tyfus på Faaborg lazaret 10. marts 1864, begravet på Assistens kirkegård 14. marts. Søn af indsidder Jens Poulsen og Karen Sørensdatter.
Cohen 1864/105: Hans Jensen Glumsø

48. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 426 Hans Christian Hannibalsen, født 4. maj 1838 i Lille Rørmose, Tanderup sogn, Odense amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Faaborg lazaret 22. marts, begravet på Assistens kirkegård 26. marts. Søn af husmand og skrædder Hannibal Frederik Hansen og Karen Jørgensdatter.
Cohen 1864/111: Hans Christian Hannibalsen Lille Rørmose

49. Menig ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 225 Søren Christian Madsen, født 10. marts 1843 i Jerup, Elling sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1857 i Elling, såret ved Dybbøl 16. marts 1864, død på Faaborg lazaret 1. april, begravet på Assistens kirkegård 6. april. Søn af gårdmand Mads Pedersen og Anne Marie Axelsdatter.
Cohen 1864/146: Søren Christian Madsen Serup (!)

50. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 242 Lars Mortensen, født 22. marts 1841 i Øster Klippinge, Kippinge sogn, Maribo amt, konfirmeret 1855 i Kippinge, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Faaborg lazaret 4. april, begravet på Assistens kirkegård 6. april. Søn af husmand Morten Pedersen og Kirstine Nielsdatter.
Cohen 1864/107: Lars Mortensen Øster Klippinge

51. Frivillig menig ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 28 Hans Tjellesen Schmidt (døbt Thjellufsen Schmidt), født 10. august 1829 i Tiset, Gram sogn, Haderslev amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, amputeret, død på Faaborg lazaret 5. april, begravet på Assistens kirkegård 11. april. Søn af gårdmand Mads Pedersen Schmidt og Maren Hansdatter Rosen.
Cand.theol. (Schleswig). Huslærer i Øster Lindet præstegård 1860.
Cohen 1864/118: Hans Fjellesen (!) Smidt Haderslev

52. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 130 Niels Olesen, født 5. november 1839 i Helvigmagle, Glim sogn, Roskilde amt, såret ved Mysunde 2. februar 1864, død på Faaborg lazaret 30. april, begravet på Assistens kirkegård 4. maj. Søn af gårdmand Ole Olesen og Marie Larsdatter.
Cohen 1864/148: Niels Olsen Helvigmagle

53. Menig ved 10. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 463 Christian Ludvig Jørgensen, født, død af tyfus på Faaborg lazaret 5. maj 1864, begravet på Assistens kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/131: Christian Ludvig Jørgensen

54. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 446 Rasmus Hansen, født i Brudager, såret ved Dybbøl 16. april 1864, død på Faaborg lazaret 7. maj, begravet på Assistens kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/116: Rasmus Hansen Brudager

55. Menig ved 15. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 158 Rasmus Jacobsen, født 29. april 1831 i Kirke Såby, Kirke Såby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1845 i Kirke Såby, død af tyfus på Faaborg lazaret 10. maj 1864, begravet på Assistens kirkegård 14. maj. Søn af indsidder Jacob Sørensen og Anne Rasmusdatter.
Cohen 1864/139: Rasmus Jacobsen Kirkesaaby

56. Underkorporal ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 240 Harald Ludvig Møller, født 2. juni 1836 i Helsingør (Skt. Mariæ), konfirmeret 1851 i Helsingør (Skt. Olai), død af tyfus på Faaborg lazaret 10. maj 1864, begravet på Assistens kirkegård 14. maj. Søn af malersvend, senere brobetjent Ferdinand Møller og Karen Johanne Larsen.
Skibstømrer i Helsingør.
Cohen 1864/100: Harald Ludvig Møller Helsingør

57. Trænkusk ved Espingolbatteriet, nr. 737 F. C. Jensen, født, død af tyfus på Faaborg lazaret 11. maj 1864, begravet på Assistens kirkegård 14. maj.
Ses ikke hos Cohen

58. Menig ved 15. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 119 Jens Peter Christensen, født i Gamtofte, død af tyfus på Faaborg lazaret 1. juni 1864, begravet på Assistens kirkegård 7. juni. Søn af skolelærer Christen Christensen og Anne Marie Jørgensdatter Thode.
Aftjente sin værnepligt ved 2. Infanteribataljon 1856. Slog sig derefter ned i København, hvor han var bagersvend.
Cohen 1864/140: Jens Peter Christiansen Gramtofte

59. Menig ved 8. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 397 Thomas Jensen, født 22. august 1840 i Egelund, Haderup sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1855 i Haderup, død af brystsyge på Faaborg lazaret 18. juni 1864, begravet på Assistens kirkegård 22. juni. Søn af gårdejer Jens Jensen Bitzou og Maren Christensdatter.
Cohen 1864/121: Thomas Jensen Haderup

60. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, overkomplet nr. 17 Hans Arnold Hansen, født 17. februar 1840 i Stubbekøbing, konfirmeret 1854 i Stubbekøbing, faldet i kampene på Als og indbragt død til Faaborg lazaret 29. juni 1864, begravet på Assistens kirkegård 4. juli. Søn af skræddermester Rasmus Hansen og Marie Larsen.
Guldsmedesvend.
Cohen 1864/114: Hans Arnold Hansen Stubbekøbing

61. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 645 Peder Jensen, født ca. 1825 i Helsingør, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Faaborg lazaret 5. juli, begravet på Assistens kirkegård 9. juli. Søn af
Daglejer i Helsingør.
Cohen 1864/153: Peter Jensen Helsingør

62. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 497 Anders Jensen, født 4. december 1836 i Lønstrup, Mårup sogn, Hjørring amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Faaborg lazaret 7. juli, begravet på Assistens kirkegård 9. juli. Søn af gårdmand Jens Clemmensen og Kirsten Andersdatter.
Gårdmand i Lønstrup.
Cohen 1864/130: Anders Jensen Lønstrup

63. Menig ved 3. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 353 Jens Larsen, født ca. 1841 i Sleltelt (?), død af tyfus på Faaborg lazaret 24. juli 1864, begravet på Assistens kirkegård 29. juli.
Cohen 1864/102: Jens Larsen Sleltelt (!)

64. Menig ved 3. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 403 Peder Albrechtsen, født i Sorø, død af tyfus på Faaborg lazaret 25. juli 1864, begravet på Assistens kirkegård 29. juli.
Cohen 1864/103: Peter Albrechtsen Sorø

65. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 94 Mathias Jørgensen, født 16. november 1834 i Verninge, Verninge sogn, Odense amt, konfirmeret 1849 i Verninge, såret i kampene på Als 29. juni 1864, amputeret, død på Faaborg lazaret 25. juli, begravet på Assistens kirkegård 29. juli. Søn af husmand Jørgen Mathiasen og Gertrud Knudsdatter.
Tjenestekarl i Verninge 1860.
Cohen 1864/111: Mathias Jørgensen Verninge

66. Menig ved 14. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 370 Christian Daniel Peter Johnsen, født ca. 1828 i København, død af tyfus på Faaborg lazaret 17. august 1864, begravet på Assistens kirkegård 22. august.
Arbejdsmand ved Frederiksberg fattiggård 1860. Han var da gift og havde to sønner på 3 og 1 år.
Cohen 1864/139: Christian Daniel Johnsen Kjøbenhavn

67. Menig ved 14. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 266 Lars Julius Frederiksen, født 15. oktober 1841 i Nyråd, Vordingborg landsogn, Præstø amt, konfirmeret 1856 i Vordingborg, død af tyfus på Faaborg lazaret 20. september 1864, begravet på Assistens kirkegård 24. september. Søn af avlsbruger Frederik Christiansen og Anne Cathrine Juul.
Garversvend i Vordingborg.
Cohen 1864/138: Julius Frederiksen Nyraad

68. Menig ved 14. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 322 Rasmus Peter Pedersen, født ca. 1835 i Alkestrup, død af tyfus på Faaborg lazaret 21. oktober 1864, begravet på Assistens kirkegård 25. oktober.
Cohen 1864/138: Rasmus Peter Petersen Alkestrup

Addendum

Mod slutningen af Treårskrigen indbragtes endnu en dansk soldat til Faaborg lazaret, der døde i foråret 1851. Dette sene tidspunkt er sikkert årsagen til, at han ikke fik en gravsten. Han er dog uden tvivl blevet begravet sammen med sine andre våbenfæller. Hans navn var:

a. Trænkusk Anders Jørgensen, født 26. november 1827 i Åbjerghus, Brenderup sogn, Odense amt, konfirmeret 1853 i Brenderup, død af tæring på Faaborg lazaret 2. april 1851, begravet på Assistens kirkegård 5. maj. Søn af husmand Jørgen Hansen og Maren Andersdatter.
Ses ikke hos Cohen

I krigen 1864 døde yderligere tre danske soldater på Faaborg lazaret, men de blev alle hentet af deres respektive familier og begravet i deres hjemsogne. For fuldstændighedens skyld bringes her deres navne:

b. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 468 Jacob Petersen Møller, født 5. september 1833 i Padholm, Notmark sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1848 i Notmark, død af lungebetændelse på Faaborg lazaret 14. maj 1864, begravet på Notmark kirkegård 20. maj. Søn af bolsmand Peter Jacobsen Møller og Anne Marie Clausen.
Bolsarving i Padholm, Notmark sogn. Gift 1862 med Marie Cathrine Eriksen.
Cohen 1864/158: Jens (!) Petersen Møller Kjøbenhavn

c. Underkorporal ved 3. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 128 Hans Christian Nielsen, født 2. december 1836 i Kragerup, Ørslev sogn, Løve herred, Sorø amt, konfirmeret 1851 i Ørslev, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Faaborg lazaret 30. juni, begravet på Assistens kirkegård 4. juli, optaget og begravet på Ørslev kirkegård 11. juli. Søn af gårdmand Niels Hansen og Sidsel Marie Frederiksdatter.
Landmand i Kragerup ved Slagelse.
Cohen 1864/98: Hans Christian Nielsen Kragerup

d. Menig ved 14. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 349 Niels Peter Nielsen Nør, født 13. august 1834 i Keldbymagle, Keldby sogn, død af tyfus på Faaborg lazaret 29. august 1864, begravet på Keldby kirkegård 3. september. Søn af gårdmand Niels Rasmussen Nør og Anne Kirstine Johannesdatter.
Landmand.
Cohen 1864/139: Niels Peter Nielsen Nøhr Kjøbymagle (!)

I september og oktober 1850 døde to insurgenter (oprørssoldater) på Faaborg lazaret. Deres navne var Peter Christian Schuldt og C.C.C. Barthels. De er sandsynligvis blevet begravet tæt ved de danske soldater, men de har sikkert ikke fået en gravsten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar