23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. n/s 2, nr. 2 findes det Lundbye'ske familiegravsted. Her hviler en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 2. Infanteriregiment Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye, født 16. juni 1820 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af artillerikaptajn Joachim Theodor Lundbye og Cathrine Bonnevie. Gift 1852 med Charlotte Caroline Augusta Ernst (1824-1868), med hvem han fik fem børn.
Cohen 1864/90: Sigvard Urne Rosenvinge Lundby.

Lundby gennemgik fra 1839 Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon 1842. Senere blev han premierløjtnant (1848) og kaptajn (1850). Han deltog med hæder i Treårskrigen, mens hans ældre broder, den kendte maler Johan Thomas Lundbye, mistede livet ved en tragisk ulykke ved Bedsted. I 1864 var han atter i felten og forsvarede Skanse IV den 18. april, men måtte til sidst overgive sig. Straks efter faldt han for en hannoveransk soldats kugle. - R. 1849. - Hans enke tillagdes rang med majors enker.

Lundbyes navn findes også på en mindesten i Skanse IV.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar