23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 1, nr. 2 hviler en dansk løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Conrad Oscar Carlson, født 30. marts 1840 i København, faldet ved Dybbøl 19. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 30. marts. Søn af skomagermester Carl Carlson og Christiane Caroline Lorentzen. 
Elev på Kunstakademiet 1856-61, hvor han vandt den lille sølvmedalje. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole 1861-62 og blev ved sin afgang udnævnt til sekondløjtnant af reserven.
Cohen 1864/129: Oscar Carlson.

Carlson var adjudant for kaptajn og kompagnichef H.S. Gyldenfeldt. Den 19. marts 1864 stod de to officerer på den bare mark lidt nord for Skanse II, da en preussisk granat pludselig slog ned mellem dem. Gyldenfeldt og Carlson blev dræbt på stedet og deres lig blev få dage senere ført til København. Her blev de blev begravet side om side på Garnisons kirkegård. Carlsons gravsten er smukt udført med laurbærkrans og et relief, der forestiller en malerstol med palet og stok. Disse udsmykninger var modelleret af Carlsons lærer på Kunstakademiet, den kendte historiemaler Niels Simonsen.
Som kunstner udførte Carlson en del tegninger, mens han var på feltfod. Dagen før sin død tegnede han en såret soldat, der venter to ambulancesoldaters komme. Tegningen blev kort efter bragt i "Illustreret Tidende".

Hans navn findes på en mindesten på Dybbøl Banke, rejst 1937.

Kilder: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.
Weilbachs kunstnerleksikon 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar