23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 1, nr. 3 hviler en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 9. Infanteriregiment Elias Carl Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig, født 9. august 1816 på Frederiksberg, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons Kirkegård 27. april. Søn af oberstløjtnant, kammerherre Carl Christian greve Ahlefeldt-Laurvig og Juliane Caroline Mattstedt. – Gift 1860 med Jacobine Dorothea Petersen (1820-1908), med hvem han fik en søn.
Kadet 1836, sekondløjtnant 1839, premierløjtnant 1847, kaptajn 1850. – R. 1850.
Cohen 1864/122: Elias Carl Frederik Grev Ahlefeldt-Laurvigen

Grev Ahlefeldt deltog med hæder i Treårskrigen, særligt i slaget ved Isted, hvor han udfordrede fjenden ved at stå med benene langt fra hinanden og lorgnetten for øjet – og det i den værste kugleregn! I 1864 kæmpede han som kompagnichef ved Sankelmark og senere på Dybbøl, udfordrede atter fjenden, men fik til sidst en kugle i brystet og sagde ganske roligt: ”Så, nu er jeg færdig, den fik jeg lige i hjertet”. Derpå trådte han et par skridt tilbage og faldt død til jorden.

Hans navn findes på en mindesten, rejst på Dybbøl Banke i 1928. 

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar