23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 2, nr. 3 findes gravstedet for en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Christian Wilhelm Jensen, født 2. januar 1815 i København (Holmens), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons kirkegård 27. april. Søn af fuldmægtig, senere materialforvalter Christoffer Jensen og Else Marie Ravnkilde. Gift 1847 med Karen Marie Koefoed (1821-1910), med hvem han fik fire børn.
Kadet 1837, sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1846, kaptajn 1850.
Cohen 1864/164: Christian Wilhelm Jensen

Han deltog med hæder i Treårskrigen. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han kommandør for 22. Infanteriregiments 2. bataljon. Den 18. april lå mellem Skanse I og II, men måtte trække sig tilbage, da han blev såret i benet og frygtede at falde i fjendens hænder. På vej mod brohovedet ved Alssund blev han ramt af et dræbende skud tæt ved ejendommen Dybbøl Snej. – R. 1848. – Enken tillagdes rang med majors enker.

En mindesten med Jensens navn blev rejst på Dybbøl banke i 1929.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar