23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. n/s 2, nr. 1 findes gravstedet for en oberst, der faldt i krigen i 1864.

Oberst og kommandør for 1. Infanteribrigade Georg Henrik Lasson, født 7. januar 1814 i Randers, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons Kirkegård i København den 27. april. Søn af generalmajor Ivar Christian Lasson og Anna Seehusen. – Gift 1855 med Marie Zeuthen (1826-1881), med hvem han fik to døtre.
Kadet 1825, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1834, kaptajn 1841, major 1852, oberstløjtnant 1857, oberst 1863. Chef for Livgarden fra 1861 og til sin død.
Cohen 1864/86: Georg Henrik Lasson 

I Treårskrigen stod han ved Livgarden og deltog med hæder i krigen. Den 18. december 1863 overtog han kommandoen over 1. Infanteribrigade og deltog i kampene den 28. marts og 18. april 1864. Den sidste dag gik han i døden med 14 af sine officerer. Fjenden sendte hans lig til Als, hvorfra det straks overførtes til København. – R. 1848. D.M. 1848. – Ophøjet i adelsstanden 1863.

En mindesten med Lassons navn er rejst på Dybbøl banke i 1920.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar