14. september 2014

Brøns

Hviding herred, Tønder amt

I et lille anlæg på hjørnet af landevejen til Ribe og Skolevej er rejst et mindesmærke over fem tapre mænd fra Brøns og omegn, der i januar 1849 angreb dragoner og jægere fra den slesvig-holstenske oprørshær. Efter våbenhvilen i efteråret 1848 dannede mange dansksindede i Nordslesvig såkaldte landstorme, dvs. frivillige værn mod fjenden, og den 22. januar 1849 kom landstormen i Brøns og flere nabosogne i aktion, da oprørshæren gjorde sit indtog i Brøns for at opkræve krigsskatter. Enkelte af landstormens medlemmer havde tidligere aftjent værnepligt, få havde våben og de fleste troppede op bevæbnet med stokke og forke. Søren Andersen tog kampen op mod to jægere alene bevæbnet med sin stok - men det kostede ham også livet!
Mindesmærket blev afsløret på tiårsdagen i 1859. Den næsten 3 meter høje sten blev tilhugget af lokale stenhuggere, mens inskriptionen og mindekransen blev udført af den københavnske billedhugger Fr. Kjerstrup, der var personligt anbefalet af professor H.W. Bissen, der i disse år skabte Istedløven i Flensborg og Den tapre Landsoldat i Fredericia.
På hundredårsdagen i 1949 afsløredes yderligere fem små mindesten med navnene på de faldne danske. De står i en halvkreds foran mindesmærket.
De fem faldne danske blev begravet på kirkegårdene i Brøns, Rejsby og Roager. På sidstnævnte kirkegård er endnu bevaret Søren Andersens gravsted.
Landstormen i Brøns kostede også to holstenske oprørssoldater livet: Jægeren Hans Hinrich Biehl fra Seth og dragonen Jürgen Christian Janssen fra Nortorf. De blev begravet på Brøns kirkegård, og en fælles gravsten blev rejst i 1899 - en begivenhed der blev mødt af tavshed fra de dansksindede i sognet. 

1. Landstormsmand af Roager sogn Søren Andersen, født 3. februar 1810 i Rejsby, Rejsby sogn, Tønder amt, konfirmeret 1825 i Rejsby, faldet ved Brøns 22. januar 1849, begravet 28. januar på Roager kirkegård. Søn af gårdmand Anders Sørensen og Kirsten Pedersdatter.
Gårdmand i Øster Åbølling, Roager sogn. Gift 1839 med Anne Smidt.
Gravsten på Roager kirkegård.

2. Landstormsmand af Brøns sogn Didrik Jørgensen, født 9. oktober 1825 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, Ribe amt, konfirmeret 1840 i Vester Vedsted, faldet ved Brøns 22. januar 1849, begravet 27. januar på Brøns kirkegård. Søn af husmand Jørgen Andersen Nielsen og Kirstine Didriksdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Christen Bæk, Brøns. Ugift.

3. Landstormsmand af Rejsby sogn Peter Christian Engelstoft, født 16. marts 1829 i Sønderborg, konfirmeret 1844 i Rejsby, faldet ved Brøns 22. januar 1849, begravet 1. februar på Rejsby kirkegård. Søn af arbejdsmand Henrik Engelstoft og Else Birgitte Ludvigsdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Anders Jørgensen, Haverved, Brøns sogn. Ugift.

4. Landstormsmand af Brøns sogn Anders Thomsen Andersen Lindholm, født 20. oktober 1803 i Havervad, Brøns sogn, konfirmeret 1820 i Brøns, såret ved Brøns 22. januar 1849, død i Havervad 25. januar, begravet på Brøns kirkegård 28. januar. Søn af gårdmand Thomas Andersen og Barbara Andersdatter.
Tjenestekarl i Havervad, Brøns sogn. Ugift.

5. Landstormsmand af Rejsby sogn Adser Hansen Søndergaard, født 18. april 1805 i Rejsby, Rejsby sogn, konfirmeret 1823 i Rejsby, såret ved Brøns 22. januar 1849, død i Rejsby 29. januar, begravet på Rejsby kirkegård 3. februar. Søn af gårdmand Adser Hansen og Maren Knudsdatter.
Gårdmand i Rejsby, Rejsby sogn. Gift 1835 med Johanne Cathrine Smidt.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar