23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd, B, rk. 2, nr. 1 hviler en løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 22. Infanteriregiment Jens Peter Behrens, født 27. februar 1825 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons Kirkegård i København den 27. april. Søn af underofficer ved Livgarden, senere bud ved Hof- og Stadsretten Christian Henrik Behrens og Ellen Jensdatter. – Gift 1860 med Arengaard Sophie Fønss Gjørup (1835-1907), med hvem han fik to døtre.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1849. – R. 1850.
Cohen 1864/164: Jens Peter Behrends

Behrens deltog med hæder i Treårskrigen . I 1864 rykkede han atter i felten, nu som kommandør for regimentets 3. kompagni. Den 18. april lå kompagniet i reserve tæt ved et af batterierne, der ramtes af en tysk granat, hvorved de fleste officerer dræbtes eller såredes. Behrens blev meget alvorligt såret og fandtes døende af sin adjudant kort efter.

Behrens’ navn findes på en mindesten på Dybbøl banke, rejst 1926.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar