23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 1, nr. 1 hviler en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 10. Infanteriregiment Holger Scheel Gyldenfeldt, født 3. maj 1817 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 19. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 30. marts. Søn af overauditør, senere byfoged Hans Henrik Gyldenfeldt og Barbara Marie Risting. – Gift 1853 med Augusta Frederikke Garlieb (1827-88), med hvem han fik en søn og tre døtre.
Kadet 1831, sekondløjtnant 1837, premierløjtnant 1842, kaptajn 1849. – R. 1848.
Cohen 1864/128: Holger Scheel Gyldenfeldt.

Gyldenfeldt deltog i kampene ved Schleswig og Dybbøl i Treårskrigen og kommanderede en overgang Odense Frikorps. I 1864 rykkede han atter i felten, denne gang som chef for 10. Infanteriregiments 2. kompagni. Den 18. april tog han og adjudanten Carlson opstilling nord for Skanse II, hvor en fjendtlig granat faldt og dræbte dem begge. Begge blev begravet side om side på Garnisons kirkegård.

Hans navn findes på en mindesten, rejst på Dybbøl banke i 1937.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar