26. august 2014

Svendborg, Assistens kirkegård

Svendborg købstad, Svendborg amt


Fra byens to lazaretter (Borgerskolen og San Francisco) blev der i 1864 begravet 28 danske soldater på assistenskirkegården ved Valdemarsgade. Tre år senere satte byen et stort monument ved krigergravene, der blev afsløret på kongeparrets sølvbryllupsdag den 26. maj 1867. Allerede i krigsåret havde fru Lind syet små Dannebrogsflag til alle gravene. Komitéen til bevarelse af krigergravene på Svendborg Assistens Kirkegård arrangerer hvert år på Kristi Himmelfartsdag en procession fra byens torv til kirkegården. Der vajer altid flag på gravene.

Foruden de 28 krigergrave er der en 29. gravsten, lagt over en 20-årig kobbersmedelærling, der omkom ved en granats sprængning. Han var ikke soldat, men blev begravet sammen med soldaterne.

Det må være en fejl, at der er anbragt to gravstene over menig Niels Hansen Vellev fra 8. Regiment, 6. kompagni, nr. 401, men det skyldes muligvis, at soldatens navn er indført i både Vor Frue og Nikolaj kirkebøger. Den ene af di
sse skulle retteligt have båret navnet på trænkusk Jens Laue Knudsen Skødstrup. Yderligere to soldater døde i Borgerskolens lazaret, men blev begravet i hhv. Hundstrup (Niels Hansen Vejstrup) og Rudkøbing (Peter Christian Hansen Aasø).

Gravstenene er anbragt i (næsten) kronologisk rækkefølge fra nord til syd, med kobbersmedelærlingens gravsten længst mod syd.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 183 Anders Sørensen Lunde, født 22. november 1830 i Randers, konfirmeret 1845 i Sankt Mortens kirke, Randers, såret i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Borgerskolens lazaret 2. marts, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 6. marts (Vor Frue kirkebog). Søn af tjenestekarl Lars Andersen Lunde og Marie Dorthea Sørensdatter Lunde.
Anders' forældre var ikke gift. Faderen, der stammede fra Lunde i Lerup sogn i Vendsyssel, giftede sig i 1840 med Maren Frederiksdatter og tog sønnen til sig. Anders' færden efter konfirmationen i 1845 er usikker. Hans navn ses ikke i afgangslisten eller lægdsrullen.
Om han er identisk med den 30-årige tjenestekarl Anders Larsen hos værtshusholder Frederik Holst i Randers i 1860, er ikke godt at vide. Hans forbindelse til Pindstrup i Marie Magdalene sogn på Djursland har jeg ikke kunnet finde spor af. Præsten ved Vor Frue kirke i Svendborg antyder ellers, at Anders skulle være gift og bosiddende i Pindstrup.
Svendborg-præsten kalder ham Anders Larsen Linde, men ifølge regimentets officielle tabsliste var hans navn Anders Sørensen Linde og fødestedet er opgivet som Randers. Her viser kirkebogen for Sankt Mortens sogn imidlertid, at Anders' efternavn er Lunde. At hans patronymikon er Sørensen og ikke Larsen efter barnefaderen kan undre, og Anders har sikkert selv troet, at Larsen var det rigtige.
Cohen 1864/170: Anders Linde.

2. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 266 Christen Jensen, født 11. september 1838 i Skadborghus, Staby sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Staby kirke, død af brystbetændelse på Borgerskolens lazaret 8. marts 1864, begravet på Svendborg kirkegård 14. marts (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand og væver Jens Christian Laustsen og Karen Christensdatter.
Kusk på Nørre Vosborg, Ulfborg sogn i 1855.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 22. lægd, nr. 77.
Cohen 1864/127: Christen Jensen Skadberghuus.

3. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 83 Niels Pedersen, født 28. juli 1833 i Madumflod, Madum sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1848 i Madum kirke, såret i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Borgerskolens lazaret 13. marts, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 14. marts (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand Peder Nielsen og Anne Margrethe Jørgensdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Niels Sørensen i Madumkær i 1860.
Cohen 1864/144: Niels Petersen Madum Flod.

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 350 Peder Eriksen, født 27. april 1840 i Rue, Skibet sogn, Vejle amt, død af tyfus og blodgang på Borgerskolens lazaret 26. marts 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 31. marts (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand Erik Pedersen og Cathrine Magdalene Olesdatter.
Tjenestekarl i Knabberup, Skibet sogn 1860.
Cohen 1864/117: Peter Erichsen Ruhe.

5. Trænkusk og militærarbejder ved Svendborg lazaret nr. 37 A… C… Pedersen Østergaard, død af tyfus på San Francisco lazaret 2. april, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 6. april (Skt. Nikolaj kirkebog).
Handelsbetjent i Randers. Regimentets officielle tabsliste angiver hans initialer som A.C.
Ses ikke hos Cohen.

6. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 47 Christen Hansen, født 19. maj 1830 i Hjortkær, Grimstrup sogn, Ribe amt, død af tyfus på San Francisco lazaret 9. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 12. april (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Hans Christensen og Anne Nielsdatter.
Husmand i Øllufgårde, Vester Nebel sogn, hvor han var gift med Gertrud Kirstine Laustsdatter. Efter hans død giftede enken sig i 1865 med Jørgen Rasmussen.
Cohen 1864/109: Christen Hansen Hjortkær.

7. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 100 Niels Pedersen, født 5. juli 1834 i Herfølge, Herfølge sogn, Præstø amt, konfirmeret 1849 i Herfølge kirke, død af tyfus og blodgang på Borgerskolens lazaret 20. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 22. april (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand og hjulmand Peder Svendsen og Anne Jacobsdatter.
Efter korte ophold i Køge og København, flyttede Niels til Høje Taastrup sogn i 1858, hvor han tjente hos postholder Christen Christensen.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1858, 22. lægd, nr. H 287.
Cohen 1864/140: Niels Petersen Herfølge.

8. Trænkusk og sygevogter ved Svendborg lazaret nr. 76 Jens Laue Knudsen, født 1. februar 1841 i Skødstrup, Skødstrup sogn, Randers amt, død af tyfus på San Francisco lazaret 24. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 26. april (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Knud Christensen og Maren Jensdatter.
Hjulmand i Skødstrup 1860.
Ses ikke hos Cohen.

9. Underkorporal ved Artilleriet, 10. Batteri (Mønster), nr. 41 Hans Adrianus Jørgensen, født 4. marts 1841 i Skærbæk mølle, Lintrup sogn, Haderslev amt, såret ved Dybbøl 7. april 1864, død af rosen og kramper på Borgerskolens lazaret 13. april, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 17. april (Vor Frue kirkebog). Søn af mølleejer Carl Jørgensen og Cathrine Schaffhardt.
Boede hos forældrene i Skærbæk mølle i 1860.
Cohen 1864/79: Hans Hadrianus Sørensen Skjærbek [sic!]

10. Menig ved 8. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 401 Niels Hansen, født 8. oktober 1839 i Vellev, Vellev sogn, Viborg amt, konfirmeret 1854 i Vellev kirke, død af brystbetændelse og tyfus på Borgerskolens lazaret 26. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 29. april (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand Hans Jensen og Dorthe Jensdatter.
Tjenestekarl i Langå, Langå sogn i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 94. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/121: Niels Hansen Vellev.

11. Civilkusk ved Hovedkvarteret, nr. 681 Heinrich Clausen, født ca. 1832 i Flensburg amt, død af koldbrand på San Francisco lazaret 28. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 29. april (Skt. Nikolaj kirkebog).
Han er sandsynligvis identisk med den 11-årige dreng Heinrich Clausen, der boede hos sin moder, enken Birgitte Simonsen i Flensburg i 1845.
Ses ikke hos Cohen, da han var civil.

12. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 477 Niels Rasmussen, født 30. juni 1840 i Veksø, Veksø sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1854 i Veksø kirke, død af lungebetændelse på San Francisco lazaret 27. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 29. april (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af husmand Rasmus Nielsen og Dorthe Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Veksø i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 3. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/97: Niels Rasmussen Vexø.

13. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 364 Niels Andersen, født 14. januar 1837 i Keldernæsskov, Stokkemarke sogn, Maribo amt, konfirmeret 1851 i Stokkemarke, død af tyfus på San Francisco lazaret 3. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 4. maj (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af parcellist Anders Jørgensen Smed og Frederikke Frederiksdatter.
Avlskarl hos gæstgiver Høier i Stokkemarke i 1860.
Cohen 1864/93: Niels Andersen Kjeldernæsskov.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 579 Niels Nielsen Jensen, født 8. august 1841 i Øster Bregninge, Bregninge sogn, Ærø herred, Svendborg amt, såret ved vådeskud, død af koldbrand på San Francisco lazaret 5. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 8. maj (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af husmand Jens Pedersen Hansen og Else Nielsdatter.
Tjenestekarl hos gårdejer Peder Brandt i Øster Bregninge i 1860.
Cohen 1864/149: Niels Nielsen Jensen Øster Bregninge.

15. Sygevogter på Svendborg lazaret, nr. 1208 Lars Jensen, født 28. juli 1839 i Gundslev, Gundslev sogn, Maribo amt, død af tyfus på Borgerskolens lazaret 18. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 20. maj (Vor Frue kirkebog). Søn af gårdmand og sognefoged Jens Hansen Kappel (D.M.) og Margrethe Johansdatter.
Boede endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt 1863, 182. lægd, nr. 66.
Cohen 1864/176: Lars Jensen Maribo [sic!]

16. Menig ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 270 Christen Jensen, født 8. oktober 1839 i Pedersborg, Aulum sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1854 i Aulum kirke, død af tyfus på San Francisco lazaret 20. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 23. maj (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af husmand og snedker Jens Christensen og Marianne Sørensdatter.
Snedker i Ljørring, Aulum sogn 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 48. lægd, nr. 71.
Cohen 1864/120: Christen Jensen Petersborg.

17. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 486 Frederik Jensen, født 3. maj 1839 i Sibberup, Rønnebæk sogn, Præstø amt, konfirmeret 1853 i Rønnebæk kirke, såret ved Dybbøl 8. april 1864, død på Borgerskolens lazaret 22. maj, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 26. maj (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand Jens Rasmussen og Louise Jensdatter.
Tjenestekarl i Tappernøje kro, Snesere sogn i 1860. Hans navn findes også på mindestenen i Næstved.
Cohen 1864/149: Frederik Jensen Sibberup.

18. Konstabel ved Artilleriet, 11. Batteri (Fallesen), nr. 249 Peder Jensen, født 17. oktober 1839 i Underup, Underup sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 i Underup kirke, død af brystbetændelse på Borgerskolens lazaret 1. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 4. juni (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand Jens Pedersen og Anne Margrethe Sørensdatter.
Snedker i Underup i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 67. lægd, nr. 51.
Cohen 1864/80: Jensen Unnerup.

19. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 371 Ole Peter Nielsen, født 27. december 1840 i Skjoldelev, Lading sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1855 i Lading kirke, død af tyfus på San Francisco lazaret 19. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 21. juni (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af husmand Niels Olesen og Anne Kirstine Hansdatter.
Cohen 1864/160: Ole Peter Nielsen Skjoldelev.

20. Menig ved 8. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 543 Jens Gundersen, født 5. februar 1838 i Manstrup, Bejstrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 i Bejstrup, død af tyfus på Borgerskolens lazaret 21. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 23. juni (Vor Frue kirkebog). Søn af gårdmand Gunder Jensen og Maren Christensdatter.
Tjenestekarl hos stedfaderen i Manstrup i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 73. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/121: Jens Gundersen Maustrup [sic!]

21. Frivillig menig ved 11. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 21 Lucas Jensen, født 14. februar 1839 i Øster Skibelund, Vejen sogn, Ribe amt, konfirmeret 1853 i Vejen kirke, død af difteritis og tyfus på Borgerskolens lazaret 29. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 1. juli (Vor Frue kirkebog). Søn af gårdmand Jens Sørensen og Gunder Christensdatter.
Boede hjemme hos moderen i Øster Skibelund i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 21. lægd, nr. 113.
Cohen 1864/134: Lucas Jensen Ø. Skibslund.

22. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 289 Peder Nielsen, født 6. september 1836 i Assenbølle, Olstrup sogn, Maribo amt, konfirmeret 1851 i Olstrup kirke, død af tyfus på San Francisco lazaret 13. juli 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 16. juli (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af husmand og bødker Niels Jørgensen og Maren Pedersdatter.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt 1861, 248. lægd, nr. L 90.
Cohen 1864/109: Peder Nielsen Assenbølle.

23. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 129 Anders Wenzelsen, født 24. maj 1838 i Næsby, Vestenskov sogn, Maribo amt, konfirmeret 1852 i Vestenskov kirke, død af nyresygdom på San Francisco lazaret 15. august 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 18. august (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Wenzel Andersen og Cathrine Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt 1863, 254. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/117: Anders Venzelsen Næsby.

24. Konstabel ved Artilleriet, 11. Batteri (Fallesen), nr. 94 Johannes Christian Larsen, født 23. juni 1840 i Krogen, Valsgård sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1855 i Valsgård kirke, død af hjernebetændelse på San Fransisco lazaret 27. august 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 30. august (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Lars Olesen og Anne Kirstine Johannesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 412. lægd, nr. 62.
Cohen 1864/80: Larsen.

25. Menig ved 12. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 59 Jørgen Peter Asmussen, født ca. 1840 i Weesries, Munkbrarup sogn, Flensburg amt, død af tyfoid feber på San Francisco lazaret 30. august 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 2. september (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af daglejer Hans Asmussen og Kirstine.
Boede hos forældrene i Oxbüll, Munkbrarup sogn 1845.
Cohen 1864/135: Jørgen Peter Asmussen.

26. Menig ved 19. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 510 Rasmus Sørensen, født 10. april 1839 i Anderup, Lumby sogn, Odense amt, død af vattersot på San Francisco lazaret 9. september 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 14. september (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Søren Knudsen og Mette Jensdatter.
Rasmus' forældre var ikke gift. Moderen forblev ugift og boede sammen med sin søn hos sine forældre i Anderup.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 39. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/155: Rasmus Sørensen Anderup.

27. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 413 Jørgen Pedersen, født 27. januar 1839 i Blans, Stokkemarke sogn, Maribo amt, konfirmeret 1853 i Stokkemarke kirke, død af hjernebetændelse på San Francisco lazaret 22. september 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 27. september (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af husmand og væver Peder Sørensen og Anne Kirstine Jensdatter.
Tjenestekarl i Blans i 1860. Ifølge regimentets officielle tabsliste var hans fornavn Jørgen.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt 1863, 232. lægd, nr. 111.
Cohen 1864/114: Jens Petersen [sic!]

28. Militærarbejder ved 2. Trænkuskedepot, nr. 1894 Ole Olesen, født 7. marts 1838 i Juellinge møllehus, Hellested sogn, Præstø amt, konfirmeret 1852 i Hellested kirke, død af tyfus på San Francisco lazaret 8. januar 1865, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 10. januar (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af indsidder Ole Pedersen og Bodil Poulsdatter.
Ole blev født samme dag, som hans fader blev fundet død i staldene på Juellinge hovedgård, og blev derfor opkaldt efter ham. Moderen kunne ikke have ham, så sognet satte Ole i pleje hos husmand Niels Larsen og Inger Hansdatter i Hellested. Senere blev han tjenestekarl hos en gårdmand på Hellested overdrev. Ved sessionen i 1862 blev han anset som "spinkel", men egnet som militærarbejder.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 24. lægd, nr. 88.
Ses ikke hos Cohen.

29. Kobbersmedelærling Frederik Rasmus Houlberg, født 3. januar 1844 i København (Trinitatis), konfirmeret 1858 i Skt. Nikolaj kirke, Svendborg, såret ved granatskud, amputeret, død på San Francisco lazaret 3. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 8. juni (Skt. Nikolaj kirkebog). Søn af arbejdsmand Peder Rasmussen Houlberg og Anne Elisabeth Lønholdt.
Lærling hos kobbersmedemester Jørgen Johan Lindegaard, Svendborg, der indrykkede en dødsannonce i Svendborg Amtstidende.
Ses ikke hos Cohen, da han var civil.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar