22. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. L., rk. 2, nr. 1 findes det Voldby'ske familiegravsted. Her hviler en dansk løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Viggo Theodor Voldby, født 1. september 1839 i København, faldet ved Dybbøl 15. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 23. marts. Søn af praktiserende læge Frederik Ludvig Voldby og Ida Florentine Sehrens.
Cohen 1864/147: Viggo Theodor Voldby

Voldby gennemgik Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1859. I 1860 blev han forsat til 18. Infanteribataljon. I 1864 udmærkede han sig i fægtningen ved Mysunde, men blev dræbt af et granatstykke, mens hans gjorde vagttjeneste i Skanse II.

Voldbys navn findes også på en lille mindesten, der er rejst i Skanse II.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar