22. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, rk. 1, nr. 18 findes det Hveberg'ske familiegravsted. Her hviler en dansk oberst, der faldt i krigen i 1864.

Oberst ved 8. Infanteriregiment Magnus Olaus Baadh Hveberg, født 7. november 1806 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 17. marts, begravet på Garnisons Kirkegård 28. marts. Søn af oberstløjtnant Mogens Hveberg (død 1812) og Engelke Cathrine Marie Baadh (død 1825). – Ugift.
Kadet 1821, sekondløjtnant 1825, premierløjtnant 1833, kaptajn 1841, major 1852, oberstløjtnant 1854, oberst 1863. Han afgik fra Landkadetakademiet i 1825 som nr. 1 og modtog han æressablen af kongens hånd. Forstander for Underofficersskolen 1842-45. Chef for 8. Linjeinfanteribataljon og kommandant i Kiel fra 1854 og til sin død.
Cohen 1864/119: Magnus Olaus Baadh Hveberg

I Treårskrigen var han blandt de første officerer, der såredes, nemlig i kampene ved Bov den 9. april 1848. Fjorten dage senere faldt hans et år ældre bror, kaptajn Carl Frederik Ferdinand Hveberg ved Schleswig. I 1849 kæmpede han ved Fredericia og året efter ved Isted, hvor hans hest blev skudt under ham. Efter krigen blev han kommandant i Kiel og vandt almindelig agtelse. I den næste krig deltog han i tilbagetoget fra Dannevirke og reddede tre kanoner. Den 17. marts fik han ordre om at erobre Dybbøl by, og skal have sagt til sin adjudant: ”Hvor vejret dog er smukt, og hvor skønt at finde døden på en dag som denne”. Under kampene i landsbyen steg han af hesten, opmuntrede sine soldater og ramtes kort efter af en fjendtlig kugle. Han var den højest rangerende danske officer, der hidtil var faldet i krigen. – Legatstifter. – R. 1845. D.M. 1848.

Oberst Hvebergs navn findes også på en mindesten i Dybbøl by. Mindestenen er sat på stedet, hvor Hveberg faldt.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909

Ingen kommentarer:

Send en kommentar