1. oktober 2013

Dybbøl, Skanse I

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved den sydligste ende af Skanse I, tæt ved Gendarmstien og strandkanten, står en mindesten over den eneste danske søofficer, der faldt i kamp i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige; afsløringen fandt sted den 14. juli 1937. Inskriptionen lyder: "Ombord i Panserbatteriet / Rolf Krake / faldt / Løjtn[ant] W.B. Jespersen / den 18.4.1864".

Sekondløjtnant i Marinen William Balduin Jespersen, født 11. september 1840 i København (Garnisons), faldet på panserbatteriet Rolf Krake i Vemmingbund 18. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 29. april. Søn af skibsfører, senere karantænebetjent Mads Birch Jespersen og Johanne Marie Petersen.
Han blev optaget på Søkadetakademiet i 1854 og udnævnt til sekondløjtnant i 1861. To år senere indtrådte han som elev på den militære højskole for at studere søartilleri. Hans uddannelse blev dog afbrudt, da krigen kort efter brød ud. Han udmærkede sig i kampene i Vemmingbund den 28. marts og fik ledelsen af en række mindre ekspeditioner til den slesvigske kyst, hvor han optrådte modigt og retsindigt.
Cohen 1864/176: Villiam Balduin Jespersen.

Mens panserbatteriet Rolf Krake beskød de preussiske tropper fra Vemmingbund, blev skibet ramt af en fjendtlig granat, der gik gennem dækket og sprang i formessen. Løjtnant Jespersen blev dræbt og ni besætningsmedlemmer såret.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer.. Kbh., 1909

Ingen kommentarer:

Send en kommentar