4. oktober 2013

Dybbøl, Skanse II

Nybøl herred, Sønderborg amt

I den vestlige ende af Skanse II er der rejst en mindesten over en dansk korporal, der faldt i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 18. april 1934, 70-års dagen for Dybbøl-slaget. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Korporal / Rasmus Schmidt Nellemann / ved 22. Regt. / 18.4.1864 / Han brød Fjendens Fane / Fjenden brød hans Bane".

Korporal ved 22. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 7 Rasmus Schmidt Nellemann, født 8. marts 1830 i Aarhus (Domsogn), faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af fuldmægtig Laurits Nellemann og Anne Lorentze Hyphoff. Gift 1859 med den schweiziskfødte Julie Catharine Genillard.
Cohen 1864/168: Nellemann.

Nellemann voksede op i Aarhus, men flyttede med forældrene til Allingskovgård ved Silkeborg, da faderens erhvervede denne ejendom i 1847. Her lærte han landvæsen og var en overgang avlsforvalter på Frijsenborg, inden han vendte tilbage til Allingskovgård som forvalter. Da krigen brød ud, meldte han sig som forstærkningsmand og udnævntes til midlertidig korporal. Under de voldsomme kampe i Skanse II plantede fjenden et preussisk flag på skansevolden, som Nellemann straks fjernede igen. Kort efter satte preusserne atter et nyt flag på volden, men da Nellemann søgte at fjerne dette, blev han dræbt af fjenden. Han er sandsynligvis begravet i fællesgravene oppe ved landevejen.

Det gamle fotografi stammer fra Krigergravstilsynets arkiv (Rigsarkivet).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar