3. oktober 2013

Dybbøl, Skanse II

Nybøl herred, Sønderborg amt

I centrum af Skanse II er der rejst en mindesten over en ung dansk løjtnant, der faldt den 15. marts 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige", og afsløringen fandt sted den 30. marts 1938. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Sklt. / V.T. Voldby / ved 18. Regt. / d. 15.3.1864".

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Viggo Theodor Voldby, født 1. september 1839 i København, faldet ved Dybbøl 15. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård, København 23. marts. Søn af praktiserende læge Frederik Ludvig Voldby og Ida Florentine Schrentz.
Cohen 1864/147: Viggo Theodor Voldby

Voldby gennemgik Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1859. I 1860 blev han forsat til 18. Infanteribataljon. I 1864 udmærkede han sig i fægtningen ved Mysunde, men blev dræbt af et granatstykke, mens hans gjorde vagttjeneste i Skanse II. Hans lig blev ført til København og begravet på Garnisons kirkegård.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.
Foto gengivet med tilladelse fra Historiecenter Dybbøl Banke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar