5. oktober 2013

Dybbøl, Skanse IV

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved den vestlige side af Skanse IV er der rejst en mindesten over en dansk kaptajn, der faldt i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 30. marts 1938. Inskriptionen lyder: "I Skanse IV / faldt d. 18.4.1864 / Kapt. S.U.R. Lundbye / ved 2. Regt. / samt mange Uoff. og Menige / hvis Navne ikke er optegnede".

Kaptajn ved 2. Infanteriregiment Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye, født 16. juni 1820 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af artillerikaptajn Joachim Theodor Lundbye og Cathrine Bonnevie.
Gift 1852 med Charlotte Caroline Augusta Ernst (1824-1868), med hvem han fik fem børn. Efter mandens død tillagdes hun rang med majors enker.
Cohen 1864/90: Sigvard Urne Rosenvinge Lundby.

Lundby gennemgik fra 1839 Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon 1842. Senere blev han premierløjtnant (1848) og kaptajn (1850). Han deltog i Treårskrigen og modtog ridderkorset i 1849. I 1864 var han atter i felten og forsvarede Skanse IV den 18. april, men måtte til sidst overgive sig. Straks efter faldt han for en hannoveransk soldats kugle. Hans lig førtes til Garnisons kirkegård i København. Hans broder, den kendte maler Johan Thomas Lundbye omkom i Treårskrigen.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar