4. oktober 2013

Dybbøl, Skanse II

Nybøl herred, Sønderborg amt

Få meter syd for Skanse II, tæt ved en lille lund, er der sat en mindesten over en dansk løjtnant, der faldt i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 25. oktober 1938. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Seklt. P.N. Chr. de Seue / ved 18. Regt. / den 16.4.1864".

Sekondløjtnant ved 16. Infanteriregiment Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, født 15. december 1839 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 28. april. Søn af toldbetjent, løjtnant Christian Jørgen Werner de Seue og Marie Caroline Harboe.
Cohen 1864/140: Peter Nicolai Carl Christian de Seue.

Seue blev skriver i Generalpostdirektoratet i 1858. For at fremme sin karriere gennemgik han reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861. Ved krigsudbruddet blev han placeret ved 16. Infanteriregiment. Ejeren af Skansegård, der ligger tæt ved Skanse II, berettede i 1914, at en løjtnant og fire menige blev dræbt af en granat ved krattet mellem Skanse I og II. Ved mørkets frembrud blev ligene ført til Sønderborg, hvorfra Seues lig blev sendt til København. Hans gravsted findes stadig på Holmens kirkegård.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar