3. oktober 2013

Dybbøl, Skanse II

Nybøl herred, Sønderborg amt

I centrum af Skanse II er der rejst en mindesten over en dansk major, der faldt i april 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 25. oktober 1938. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Major / C.F.M. Rohweder / ved 10. Rgt. / den 12.4.1864".

Major ved 10. Infanteriregiment Christian Frederik Marius Rohweder, født 19. februar 1813 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl natten mellem 12. og 13. april 1864, begravet på Assistens kirkegård, København 23. april. Søn af kaptajn, senere major Otto Frederik Rohweder og Marie Sophie Tange.
Gift med Thora Marie Bruun (1816-66).
Cohen 1864/128: Christian Frederik Marius Rohveder.

Rohweder blev kadet i 1827, udnævntes til sekondløjtnant seks år senere og premierløjtnant i 1840. Han deltog i Treårskrigen og blev såret ved Fredericia i juli 1849. For sin indsats i krigen modtog han ridderkorset i september 1848 og blev udnævnt til kaptajn i januar 1849. Mellem de to slesvigske krige garnisonerede han i Kiel og avancerede til major i 1860. Ved mobiliseringen i 1863 gik han fra 8. Infanteribataljon til 10. Infanteriregiment. Natten mellem den 12. og 13. april 1864 blev han ramt i brystet af en granat og var dræbt på stedet. Hans lig blev ført til København og begravet på Assistens kirkegård, hvor hans gravsted endnu findes.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar