6. oktober 2013

Dybbøl, Skanse IV

Nybøl herred, Sønderborg amt

I den østlige ende af Skanse IV er der rejst en mindesten over en svensk korporal, der faldt i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 22. marts 1939. Inskriptionen lyder: "Her faldt / svensk frivillig / Korp. / G.R. Göransson / ved 2. Regt. / den 28.3.1864".

Svensk frivillig korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Gustaf Robert Göransson, født i Stockholm, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april.
Cohen 1864/92: Gustav Robert Göranson.

Göransson var soldat ved Andra Livgardet i Stockholm, da han meldte sig som frivillig i 1864. Han udnævntes til korporal den 13. marts, men faldt allerede femten dagen senere, ramt af granatskud fra de preussiske batterier ved Gammelmark. Han blev begravet den 1. april på Sønderborg Kirkegård, hvor hans - og andre svenske frivilliges - gravsten endnu findes. Göranssons navn findes også på monumentet over de svenske og norske frivillige på Kastellet i København.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.
Foto gengivet med tilladelse fra Historiecenter Dybbøl Banke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar