4. oktober 2013

Dybbøl, Skanse II

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved den sydlige side af Skanse II er der rejst en mindesten over en dansk løjtnant, der faldt i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 14. maj 1925. Inskriptionen lyder: "Her faldt / svensk Frivillig / Seklt. G.H. von Knorring / ved 22. Regt. / d. 18.4.1864".

Frivillig svensk sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Gustaf Herman Knorring, født 31. august 1839 i Ruda, Asby församling (Östergötland län), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Dybbøl kirkegård 19. april. Søn af postmester, kaptajn Sebastian von Knorring og Eva Fredrika Vilhelmina friherreinde Lybecker.
Cohen 1864/164: Knorring.

Knorring tog studentereksamen i Uppsala i 1859 og gennemgik derefter et militært kursus i Stockholm i vinteren 1859/60 og udnævntes til underlöjtnant ved 1. Livgrenadjärregemente. Da nyheden om krigen nåede Sverige, tog Knorring straks til København og meldte sig som frivillig. Den 13. april ankom han til Dybbøl og blev placeret ved 22. Infanterregiment. Få dage senere kommanderede han halvdelen af 5. kompagni i løbegravene tæt ved Skanse II og udviste stort personligt mod, da han med sin pistol nedlagde den ene preussiske soldat efter den anden. Til slut fik han dog selv en kugle for panden og faldt øjeblikkeligt død ned fra brystværnet.
Knorring blev begravet i den store fællesgrav oppe ved landevejen. Den preussiske løjtnant Sass-Jaworski deltog i begravelsen, og forærede halvtreds år senere Knorrings svenske officerssabel til Sønderborg Museum. Knorrings navn findes også på det store monument for de nordiske frivillige på Kastellet i København.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar