20. september 2013

Kristiansand kirkegård

Kristiansand, Norge

Det danske tab i søslaget ved Helgoland den 9. maj 1864 var 14 døde og 51 sårede søfolk. Efter den danske sejr sejlede flådens skibe mod den norske kyst og i Kristiansand blev de døde søfolk begravet på byens kirkegård med fuld militær honnør. I de følgende dage afgik fire af de sårede ved døden på byens hospital, og de blev begravet sammen med deres kammerater. En femte sømand, Peder Adamsen, afgik også ved døden i disse dage, men da hans dødsfald skyldtes sygdom og ikke sår fra kampene, blev hans lig nedsat et andet sted på kirkegården. For fuldstændighedens skyld er han dog medtaget i denne fortegnelse. Andre sårede døde i København og blev begravet på Holmens kirkegård.
Det følgende år, den 13. maj 1865, afsløredes monumentet på den danske marinegrav i Kristiansand. Pengene til monumentet stammede fra en indsamling blandt byens borgere, og det er stadig byen Kristiansand, der varetager gravstedets vedligeholdelse.

1. Helbefaren af 5. distrikt, hvervningsnr. 163 Niels Andreas Christensen, født 20. september 1836 i Strandby, Elling sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1851 i Vesterø, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Christen Andreasen og Maren Cathrine Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Vesterø sogn på Læsø. I 1860 var han sømand i København.
Cohen 1864/176: Niels Andreas Christensen.
Kirkebogen: Niels Andreas Christensen.

2. Halvbefaren af 3. distrikt, hvervningsnr. 123 Peder Hansen, født 3. januar 1842 i Dame, Fanefjord sogn, Præstø amt, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Flyttede til Bogø og overførtes til sørullen i 1862.
Cohen 1864/176: Peter Hansen.
Kirkebogen: Peter Hanssen.

3. Halvbefaren af 8. distrikt, hvervningsnr. 160 Hans Mærsk Lund, født 27. september 1842 i Bodsbøl, Ballum sogn, Tønder amt, konfirmeret 1857 på Rømø, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af styrmand Nis Jensen Pedersen Lund og Helene Margrethe Mærsk.
Flyttede med forældrene til Rømø, hvor faderen drev kroen på havnen.
Cohen 1864/176: Hans Marsk Lund.
Kirkebogen: Hans Marsk Lund.

4. Halvbefaren af 8. distrikt, hvervningsnr. 72 Christen Nielsen, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Christen Nielsen.
Kirkebogen: Christen Nielssen.
Vejle og Ribe amter.

5. Søvant af 1. distrikt, hvervningsnr. 583 Christian Frederik Haacker, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Christian Frederik Haacker.
Kirkebogen: Christian Fredrik Haacker.
København.

6. Søvant af 5. distrikt, hvervningsnr. 400 Christian Sørensen, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Christian Sørensen.
Kirkebogen: Christian Sørenssen.
Hjørring og Aalborg amter.

7. Søvant af 2. distrikt, hvervningsnr. 396 Jens Nielsen, født i Skovshoved, Gentofte sogn, Københavns amt, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.
Kirkebogen: Jens Nielssen.
Københavns, (Roskilde), Frederiksborg og Holbæk amter.

8. Sejlmager af 3. afdeling, hvervningsnr. 108 Carl Christian Dencker, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Carl Christian Dencker.
Kirkebogen: Carl Christian Dencker.
(Måske identisk med Johan Adolph Carl Dencker, f. 20.1.1832 i Kbh. Holmens, søn af arbejdsmand Frederik Ernst Ludvig Dencker og Inger Kirstine Loft. Sejlmagerlærling i Nyboder 1850)

9. Menig af Garnisonsbataljonen, 2. kompagni, nr. 254 Christian Bruhn, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Christian Buhn.
Kirkebogen: Christian Bruhn.

10. Menig af Garnisonsbataljonen, 2. kompagni, nr. 257 Hans Peter Nielsen, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Hans Peter Nielsen.
Kirkebogen: Hans Peter Nielssen.

11. Militærarbejder af 1. distrikt, hvervningsnr. 78 Herman Meyer, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Hermann Meyer.
Kirkebogen: Hermann Meyer.
København.

12. Halvbefaren af 2. distrikt, hvervningsnr. 405 Socrates Plato Maximilian Schnittger, født 24. april 1842 i Sneveris, Særslev sogn, Holbæk amt, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 11. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af dyrlæge Erdmann Nicolaus Joachim Schnittger og Juliane Christine Nielsen.
Flyttede som ganske lille med forældrene til Sønder Tranders kro ved Aalborg. Socrates' navn findes også på forældrenes gravsten på Sønder Tranders kirkegård.
Cohen 1864/176: Socrates Plato Maximilian Schnittger.
Kirkebogen: Socrates Plato Maximilian Schnittger.

13. Helbefaren af 1. distrikt, hvervningsnr. 688 Christian Sophus Hannibal Heggum, født 28. oktober 1843 i København (Frelsers), faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af assistent ved det kgl. stemplingskontor Carl Wilhelm Heggum og Amalie Elisabeth Andreasen.
Cohen 1864/177: Hannibal Sophus Christian Hegum.
Kirkebogen: Hannibal Sophus Christian Heggum.

14. Helbefaren af 4. distrikt, hvervningsnr. 711 Jens Thøgersen, faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/177: J. Thøgersen.
Kirkebogen: Jens Thøgersen.
Odense og Svendborg amter.

15. Halvbefaren af 4. distrikt, hvervningsnr. 247 Sophus Ludvig Wilhelm Bekker, født 3. august 1842 i Stenstrup kro, Stenstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1857, faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af kromand Isbrandt Bekker og Johanne Marie Margrethe Albjerg.
Cohen 1864/177: Sophus Bekker.
Kirkebogen: Sophus Ludvig Wilhelm Bekker.

16. Halvbefaren Søren Johan Bøttger Sørensen, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 14. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj.
Cohen 1864/177: Søren Johan Bøttger Sørensen.
Kirkebogen: Søren Johan Bøttger Sørensen.

17. Helbefaren Anders Peter Baaring Rasmussen, født 9. december 1843 i Middelfart, konfirmeret 1858, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 14. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af sømand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter.
Cohen 1864/176: Anders Peter Baaring Rasmussen.
Kirkebogen: Anders Peter Baaring Rasmussen.

18. Halvbefaren Laurits Julius Reinwaldt, født 26. februar 1842 i København (Holmens), såret på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 16. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af gymnastiklærer ved Søetatens skole Laurits Christian Reinwaldt og Elisabeth Wilhelmine Høyer.
Boede med forældrene i Nyboder i 1850.
Cohen 1864/177: Lauritz Julius Rainvald.
Kirkebogen: Lauritz Julius Reinwaldt.

19. Halvbefaren Peder Adamsen af fregatten Jylland, død af feber på Kristiansand hospital 11. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj.
Cohen 1864/177: Peter Adamsen.
Kirkebogen: Peter Adamsen. Ifølge kirkebogen blev hans lig nedsat på ”sædvanligt sted” og ikke i fællesgraven, da hun ”kun” døde af sygdom og ikke i kamp. Hans navn findes da heller ikke på monumentet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar