20. september 2013

Kristiansand kirkegård

Kristiansand, Norge

Det danske tab i søslaget ved Helgoland den 9. maj 1864 var 14 døde og 51 sårede søfolk. Efter den danske sejr sejlede flådens skibe mod den norske kyst og i Kristiansand blev de døde søfolk begravet på byens kirkegård med fuld militær honnør. I de følgende dage afgik fire af de sårede ved døden på byens hospital, og de blev begravet sammen med deres kammerater.
Det følgende år, den 13. maj 1865, afsløredes monumentet på den danske marinegrav i Kristiansand. Pengene til monumentet stammede fra en indsamling blandt byens borgere, og det er stadig byen Kristiansand, der varetager gravstedets vedligeholdelse.

1. Helbefaren af 5. udskrivningsdistrikt, nr. 163 Niels Andreas Christensen, født 20. september 1836 i Strandby, Elling sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1851 i Vesterø kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Christen Andreasen og Maren Cathrine Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Vesterø sogn på Læsø i 1845. I 1860 var han som sømand på vej til København, men boede i øvrigt stadig hjemme hos forældrene på Læsø.
Sørullen for Hjørring amt, 87. lægd (Sæby), nr. 160.
Cohen 1864/176: Niels Andreas Christensen.

2. Halvbefaren af 3. udskrivningsdistrikt, nr. 123 Peder Hansen, født 3. januar 1842 i Dame, Fanefjord sogn, Præstø amt, konfirmeret 1856 i Fanefjord kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Vollerup, Fanefjord sogn i 1860, men flyttede samme efterår til Bogø.
Tilgangsrullen for Præstø amt, 86. lægd (Bogø), nr. K 49. Overført til sørullen for samme lægd 1863, nr. N 2. Patent nr. 886.
Cohen 1864/176: Peter Hansen.

3. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 160 Hans Mærsk Lund, født 27. september 1842 i Bodsbøl, Ballum sogn, Tønder amt, konfirmeret 1857 i Rømø kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af styrmand Nis Jensen Pedersen Lund og Helene Margrethe Mærsk.
Flyttede med forældrene til Rømø i de sidste år af 1840'erne, hvor faderen ernærede sig som skibsfører og moderen drev kroen på havnen. Hans boede stadig hjemme hos forældrene i 1860.
Sørullen for Ribe amt, 96. lægd (Rømø), nr. 29.
Cohen 1864/176: Hans Marsk Lund.

4. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 72 Christen Nielsen, født 27. december 1842 i Brund, Skjold sogn, Vejle amt, konfirmeret 1857 i Glud kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Niels Christensen og Anne Marie Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Stovrup, Skjold sogn i 1860.
Hovedrullen for Vejle amt 1860, 93. lægd (Glud), nr. 116. Overført til sørullen for samme lægd 1863, nr. N 1. - Patent 451. - Søfartsbog 1862.
Cohen 1864/176: Christen Nielsen.

5. Søvant af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 583 Christian Frederik Haacker, født 20. december 1847 i København (Trinitatis), faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af arbejdsmand Hans Henrik Christian Haacker og Maren Olsen.
Forældrene drev et lille spiseværtshus i Adelgade indtil faderen døde under koleraepidemien i 1853. Få år senere flyttede enken og børnene ind i Kaninlængen 16 i Nyboder.
Tilgangsrullen for Staden København 1862, nr. M 1335. - Søfartsbog 1864.
Cohen 1864/176: Christian Frederik Haacker.

6. Søvant af 5. udskrivningsdistrikt, nr. 400 Christian Sørensen, født 26. januar 1841 i Skagen, konfirmeret 185 i Skagen kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker Søren Ottesen og Johanne Poulsdatter.
Forældrene døde samme dag under koleraepidemien i 1853 og efterlod fem børn, hvoraf Christian var den ældste. Tjenestekarl hos husmand Mikkel Madsen i Skagen landsogn i 1855. Skiftebehandlingen ved Skagens skifteret i maj 1866 bekræfter Christians identitet og familieforhold.
Sørullen for Hjørring amt, 85. lægd (Skagen), nr. 309.
Cohen 1864/176: Christian Sørensen.

7. Søvant af 2. udskrivningsdistrikt, nr. 396 Jens Nielsen, født 15. oktober 1841 i Skovshoved, Gentofte sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 i Gentofte kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker Niels Olsen Wolfgang og Karen Nielsdatter.
Faderen døde under koleraepidemien i 1853, hvorefter enken ernærede sig ved fiskehandel. Jens boede hjemme hos moderen i Skovshoved i 1860. Skiftebehandlingen ved Københavns Amts Nordre birk bekræfter Jens' identitet og familieforhold.
Sørullen for Københavns amt 1863, 3. lægd (Gentofte), nr. N 2.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.

8. Sejlmager af Holmens håndværkerstok, 3. afdeling, nr. 108 Johan Carl Adolph Dencker, født 20. januar 1832 i København (Holmens), faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af arbejdsmand ved Holmen Frederik Ernst Ludvig Dencker og Inger Kirstine Luff.
Carl blev udlært som sejlmager ved Holmen og giftede sig i 1854 med Jensine Marie Jensen, med hvem han fik mindst fire børn. I 1860 boede familien i Carls barndomshjem i Delfingade 10 i Nyboder.
Cohen 1864/176: Carl Christian Dencker [sic!]

9. Menig af Københavns Garnisonsbataljon, 2. kompagni, nr. 254 Christian Bruun, født 6. november 1834 i Vester Lindet, Gram sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1850 i Gram kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af kromand Laue Laursen Bruun og Dorthea Jensdatter.
Tjenestekarl i Stoltelund, Tinglev sogn i 1860.
Stambogen for Garnisonsbataljonens 2. kompagni.
Cohen 1864/176: Christian Buhn [sic!]

10. Menig af Københavns Garnisonsbataljon, 2. kompagni, nr. 257 Hans Pedersen Nielsen, født 13. juni 1825 i Dunkær, Rise sogn, Ærø, Svendborg amt, konfirmeret 1840 i Rise kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Mikkel Pedersen Nielsen og Mette Cathrine Hansdatter.
Tjenestekarl i Tårnby, Tårnby sogn (Amager) i 1860.
Stambogen for Garnisonsbataljonens 2. kompagni.
Cohen 1864/176: Hans Peter Nielsen.

11. Militærarbejder af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 78 Herman Meyer, født 20. maj 1841 i Vordingborg, konfirmeret 1855 i Flakkebjerg kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af skovfoged Conrad Meyer og Karen Marie Gothelfsen.
Flyttede som ganske lille med forældrene til Cathrineholm hovedgård i Krummerup sogn ved Sorø, hvor faderen var gartner og skytte. Moderen døde imidlertid i 1849, hjemmet gik i opløsning, og Herman blev anbragt i pleje hos bolsmand Mads Lorentzen i Flakkebjerg, Flakkebjerg sogn. Efter konfirmationen rejste Herman ind til København, hvor han kom i lære hos bødkermester Jacobsen på Wilders Plads på Christianshavn.
Tilgangsrullen for Staden København 1858, nr. H 2607.
Cohen 1864/176: Hermann Meyer.

12. Halvbefaren af 2. udskrivningsdistrikt, nr. 405 Socrates Plato Maximilian Schnittger, født 24. april 1842 i Snevris, Særslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1856 i Kalundborg kirke, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 11. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af dyrlæge Erdmann Nicolaus Joachim Schnittger og Juliane Christine Nielsen.
Flyttede med forældrene til Sønder Tranders kro ved Aalborg i 1844. Efter faderens død i 1853 flyttede enken og børnene til Kalundborg for blot få år senere at slå sig ned i København. Socrates' navn findes også på familiens mindesten på Sønder Tranders kirkegård.
Tilgangsrulle for Holbæk amt 1856, 77. lægd (Kalundborg), nr. F 499. Overført til sørullen for samme lægd 1862, nr. M 122. - Patent nr. 850.
Cohen 1864/176: Socrates Plato Maximilian Schnittger.

13. Helbefaren af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 688 Christian Sophus Hannibal Heggum, født 28. oktober 1843 i København (Frelsers), faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af toldassistent Carl Wilhelm Heggum og Amalie Elisabeth Andreasen.
Efter at have krydset Atlanten deserterede Heggum i New York i november 1859. Meddelelsen nåede den danske generalkonsul i Hamburg halvandet år senere. Heggum vendte senere hjem til Danmark.
Tilgangsrullen for Staden København 1857, nr. G 3304. Overført til sørullen for samme lægd 1862, nr. M 168. - Patent nr. 1197.
Cohen 1864/177: Hannibal Sophus Christian Hegum.

14. Helbefaren af 4. udskrivningsdistrikt, nr. 711 Jens Thygesen, født 17. september 1841 i Åsø, Tranekær sogn, Langeland, Svendborg amt, konfirmeret 1856 i Kerteminde kirke, faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker, senere bådfører Christen Jensen Thygesen og Johanne Sophusdatter.
Flyttede med forældrene til Kerteminde i første halvdel af 1850'erne. I 1860 boede Jens, der var sømand, hos forældrene. Få år senere flyttede han til Odense, hvor han boede sammen med sin forlovede Madsine Pedersen umiddelbart før indkaldelsen i 1864.
Tilgangsrullen for Odense amt 1856, 110. lægd (Kerteminde), nr. F 338. Overført til sørullen for samme lægd 1858, nr. H 167, men flyttede i 1862 til Odense amts 111. lægd (Odense), nr. M 4. - Patent nr. 148.
Cohen 1864/177: J. Thøgersen.

15. Halvbefaren af 4. udskrivningsdistrikt, nr. 247 Sophus Ludvig Wilhelm Bekker, født 3. august 1842 i Stenstrup kro, Stenstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1857 i Stenstrup kirke, faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af kromand Isbrandt Bekker og Johanne Marie Margrethe Albjerg.
Boede hjemme hos forældrene i kroen i 1860.
Sørullen for Svendborg amt 1857, 87. lægd (Thurø), nr. G 2.
Cohen 1864/177: Sophus Bekker.

16. Halvbefaren af 7. udskrivningsdistrikt, nr. 42 Simon Johan Bøtcher Sørensen, født 24. august 1841 på Naldal mark, Underup sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1856 i Underup kirke, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 14. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af husmand og skomager Søren Laursen Erslev og Jacobine Marie Bøtcher.
Boede hos sin bror, husmand Laurs Sørensen i Gantrup, Voerladegård sogn i 1860. Udlært bødkersvend.
Uanset at han blev døbt og konfirmeret under navnene Simon Johan, blev han fejlagtigt optaget i lægdsrullen som Søren Johan.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 67. lægd (Underup), nr. 65.
Cohen 1864/177: Søren Johan Bøttger Sørensen.

17. Helbefaren af 4. udskrivningsdistrikt, nr. 92 Anders Peter Baaring Rasmussen, født 9. december 1843 i Middelfart, konfirmeret 1858 i Middelfart kirke, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 14. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af sømand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter.
Boede hjemme hos faderen i Middelfart i 1860. Både far og søn var sømænd.
Sørullen for Odense amt 1863, 113. lægd (Middelfart), nr. N 5.
Cohen 1864/176: Anders Peter Baaring Rasmussen.

18. Halvbefaren af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 820 Laurits Julius Reinwaldt, født 26. februar 1842 i København (Holmens), konfirmeret 1856 i Holmens kirke, såret på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 16. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af gymnastiklærer ved Søetatens skole Laurits Christian Reinwaldt (D.M.) og Elisabeth Wilhelmine Høyer.
Boede hjemme hos moderen i Nyboder i 1860.
Sørullen for Staden København 1861, nr. L 98.
Cohen 1864/177: Lauritz Julius Rainvald.

Yderligere to søfolk fra fregatten Jyllands besætning skal medtages her. - Peder Adamsen døde på hospitalet i Kristiansand, men da hans sygdom åbenbart ikke var en direkte følge af begivenhederne ved Helgoland, blev hans navn ikke optaget på monumentet på byens kirkegård. - Søren Madsen blev såret ved Helgoland, men klarede turen til København, hvor han døde på Søetatens hospital. Han hviler på Holmens kirkegård sammen med fem søfolk fra fregatten Sjælland, der alle blev såret i affæren ved Rügen den 17. marts 1864.

19. Halvbefaren af 2. udskrivningsdistrikt, nr. 235 Peder Adamsen, født 15. februar 1841 i Munkerup, Søborg sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 i Søborg kirke, død af feber på Kristiansand hospital 11. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af gårdmand Adam Rasmussen og Birthe Jensdatter.
Boede hos forældrene i Munkerup i 1860. Udlært tømrersvend.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 39. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/177: Peter Adamsen.

20. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 75 Søren Madsen, født 14. december 1840 i Tinnet, Skærup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Skærup kirke, såret ombord på fregatten ved Helgoland 9. maj 1864, død af hjernebetændelse på Søetatens hospital 22. maj, begravet på Holmens kirkegård 26. maj. Søn af husmand Mads Madsen og Karen Augustinusdatter.
Smed i Vejlby sogn. Konstabel 1862.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1861, 268. lægd (Vejlby), nr. L 75.
Cohen 1864/177: Søren Madsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar