19. oktober 2013

Dybbøl, mellem Skanse III og IV

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved stien mellem skanserne III og IV er der rejst en mindesten over den eneste danske ingeniørofficer, der faldt i 1864. Mindestenen er rejst af Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige. Afsløringen fandt sted den 13. april 1929. Inskriptionen lyder: "Her faldt / Ingeniørløjtnant / H.P. Larsen / d. 14.4.1864".

Sekondløjtnant ved Ingeniørkommandoen Hans Peter Larsen, født 27. marts 1836 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl natten mellem 13. og 14. april 1864, begravet på Garnisons kirkegård, København 21. april. Søn af oboist Peder Larsen Lyndbye og Anne Marie Madsen.
Gift 1859 med Eleonora Roedsted, med hvem han fik tre børn.
Cohen 1864/77: Hans Peter Larsen

Larsen tog artium fra Borgerdydskolen i 1852 og blev året efter elev på den militære højskole, hvor han blev udnævnt til sekondløjtnant à la suite ved ingeniørkorpset i 1855, da han havde gennemgået yngste klasse. Ældste klasse afsluttede han i 1857. Natten mellem den 13. og 14. april inspicerede løjtnant Larsen skansearbejdet, da han blev ramt af en granat. Han var død på stedet. Hans lig blev ført til København.Ingen kommentarer:

Send en kommentar