1. januar 2011

Store Heddinge kirkegård

Store Heddinge købstad, Præstø amt

På kirkegården rejste 9. Infanteriregiments 8. kompagni et monument over deres kompagnichef, der faldt i krigen 1864.

Premierløjtnant ved 9. Infanteriregiment Carl Gustav Rosen, født 26. marts 1822 i Horsens (Vor Frelser), konfirmeret 1837 i Vålse, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 24. april, begravet på Store Heddinge kirkegård 29. april. Søn af kateket Frederik Carl Rosen og Bodil Marie Mandix.
Flyttede med forældrene til præstegården i Hals ved Aalborg i 1827 og videre til Vålse præstegård på Nordfalster i 1832, hvorfra han siden kom i bogtrykkerlære i Maribo. Han deltog som frivillig korporal i Treårskrigen og udnævntes til sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1857. Ved krigsudbruddet i 1864 udnævntes han til chef for 9. Infanteriregiments 8. kompagni. Ridder af Dannebrog. Gift 1855 med Rose Theodora Elisabeth Fog.

Løjtnant Rosen solgte kort før sin død noget opsparet brændsel til et andet kompagni og havde besluttet at anvende det indkomne beløb til fordel for sit mandskab. Efter hans død besluttede kompagniet at anvende midlerne til monumentet på Rosens gravsted.
Løjtnant Rosen boede ikke i Store Heddinge, men det gjorde hans bror John Collet Christian Rosen (1823-1911), der var praktiserende læge i byen. Fra hans lægebolig foregik begravelsen.

Efter navnet følger denne inskription: HAN VAR EN KJÆRLIG ÆGTEFÆLLE OG FADER / EN TROFAST VEN OG BRODER / AGTET AF SINE FORESATTE / AFHOLDT AF SINE KAMMERATER / ELSKET AF SINE UNDERGIVNE / SIN PLIGT OG SIN ÆRE TROE / INDTIL DØDEN.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar