23. januar 2011

Reersø kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården rejstes den 1. september 1940 en næsten to meter høj bautasten til minde om en mariner, der omkom i Treårskrigen.

Koksmat på linjeskibet Christian den Ottende Peder Nielsen, født 29. december 1817 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1832, omkom ved skibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af husmand og fisker Niels Nielsen og Cathrine Mogensdatter.
Fisker i Reersø. Ugift.
Cohen 1849/143: Peter Nielsen Seierbye (se note).

Ved evakueringen af linjeskibet var Peder Nielsen kommet ned i en af redningsbådene, men da han fik øje på sin fætter Niels Hansen, der endnu stod på dækket, sprang Peder atter ombord på skibet og overlod sin plads til fætteren, som han vidste, havde kone og børn ventende hjemme i Reersø. Da redningsbåden lagde fra mod land, sprang linjeskibet i luften og tog blandt andre Peder Nielsen med sig i dybet. Da Niels Hansen døde mæt af dage i 1911 formede præstens mindetale sig nærmest som en hæderstale for Peder Nielsen, der var omkommet 62 år tidligere. Forfatteren A.J. Gejlager skrev et digt på ikke færre end 23 vers, der blev trykt i Sorø Amtstidende. Mindet om Peder Nielsen var stadig levende, da sognepræsten i Reersø, R. Glenthøj, i 1939 dannede en komité til indsamling til mindestenen, der afsløredes et år senere.

Note: Rasmus Nielsen godtgør i sin bog om de faldne fra Sejerø, at der var sket en forveksling mellem to Peder Nielsen'er i de militære stambøger. Nr. 422 Peder Nielsen, født 1824 i Sejerby, Sejerø sogn, flyttede omkring 1848 til Reersø, hvorfra han blev indkaldt til militærtjeneste på linjeskibet Christian den Ottende. Han slap levende fra eksplosionen, men kom i fangenskab og blev først hjemsendt ved våbenhvilen i august. I 1853 rejste han til Aarhus, hvor han døde seks år senere. Den på mindestenen omtalte Peder Nielsen havde nr. 426 i stambogen. Navneligheden og de næsten identiske numre medførte, at Peder fra Sejerby kom på tabslisten, mens det skulle have været Peder fra Reersø.

Kilder:
Boeck (1948), s. 608-619.
Rasmus Nielsen: Veteranerne paa Sejerø 1848-50 og 1864. Næstved, 1946.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar