3. januar 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes en gravsten over den eneste danske søofficer, der omkom i kamp i 1864.

Sekondløjtnant i marinen William Balduin Jespersen, født 11. september 1840 i København (Garnisons), faldet ombord på panserbatteriet Rolf Krake i Vemmingbund ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 29. april. Søn af skipper Mads Birch Jespersen og Johanne Marie Petersen.
Kadet 1854, sekondløjtnant 1861.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar