20. januar 2011

Karise kirke

Fakse herred, Præstø amt

På kirkens sydside er der opført et gravkapel for den grevelige slægt Moltke. I et af kapellets mange sarkofager hviler en løjtnant, der faldt i Treårskrigen.

Sekondløjtnant ved Gardehusareskadronen Joachim Godske greve Moltke, født 21. januar 1829 i København (Garnisons), død af tyfus på Schleswig Bischofshof lazaret 30. oktober 1850, bisat i Schleswig domkirke 5. november, nedsat i det Moltkeske gravkapel 13. november. Søn af godsejer til Bregentved, deputeret i Rentekammeret Adam Wilhelm lensgreve Moltke og Marie Elisabeth komtesse Knuth.
Foretog studierejser i Tyskland og Italien 1846 og 1847-48. Sekondløjtnant à la suite ved Gardehusareskadronen 16.3.1849 og deltog i krigen april-september 1849. Virkelig sekondløjtnant 19.8.1849. Gennemgik kavalleriets eksercerskole på Jægersborg oktober 1849-maj 1850 og deltog atter i krigen maj-oktober 1850.
Cohen 1850/97: Joachim Godske von Moltke-Bregentved.

På den store sarkofag er der en forgyldt inskription, der lyder:
"EI FORUNDTES DET HAM I HÆDERLIG KAMP / AT OFRE SIT LIV FOR SIT FÆDRELAND / MEN UBERØRT I DE BLODIGE STOREM / AF FIENDTLIGE VAABEN MAATTE HAN SEGNE / FOR SYGDOM / ELSKET OG SAVNET AF FORÆLDRE SØDSKENDE / VENNER OG VAABENBRØDRE".

Moltkes far var geheimestatsminister (finansminister) 1831-1848 og efter enevældens fald landets første premierminister indtil 1852. Det store grevskab Bregentved arvede han i 1818. Til grevskabet hørte også Karise kirke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar