3. januar 2011

Grædstrup kirkegård

Tyrsting herred, Skanderborg amt

På Grædstrup kirkegård er rejst en gravsten over en veteran fra 1864, der døde af de sår, han havde fået i krigen.

Forstærkningsmand ved kavalleriet Søren Peder Hansen, født 28. november 1837 på Dauding mark, Grædstrup sogn, konfirmeret 1852 i Ring, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død 28. april 1865 på Dauding mark, Grædstrup sogn. Søn af husmand Hans Sørensen og Sidsel Sørensdatter.
Ses ikke hos Cohen. Han blev skudt i låret og lå længe på lazaret, men blev i november kasseret og hjemsendt. Her døde han et halvt år senere som civil.

Under hans navn og data er dette vers:
"Det ædle Blod det flød / for Fædrelandets Nød / Hvil sødt vær salig med din Løn / som Guds og Danmarks kjære Søn".

Tak til Benny Andersen, Brædstrup, for foto og oplysninger om soldaten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar