1. januar 2011

Store Heddinge kirkegård

Store Heddinge købstad, Præstø amt

På kirkegården findes et gravsted for en officer, der faldt i krigen 1864.

Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Andreas Frederik Walther Toxwerdt, født 23. august 1841 i Rendsburg, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Store Heddinge kirkegård 27. april. Søn af overauditør, senere byfoged i Store Heddinge Nicolaj Peter Diderich Toxwerdt og Marie Elisabeth Wilhelmine Harbou.
Student 1861 (Sorø Akademi). Studerede jura, inden han gennemgik reserveofficersaspirantskolen 1863. Sekondløjtnant 1863.
Cohen 1864/91: Andreas Frederik Valther Toxverdt.

Løjtnantens begravelse i Store Heddinge blev fuldt af en tusindtallig skare. Byens brandmænd og våbenbrødre bar ham til graven, og tolv sortklædte unge piger strøede blomster foran kisten. Ceremonien afsluttedes med ni kanonskud.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar