16. januar 2011

Kettinge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets nordvæg blev der (muligvis i årene 1874-80) opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand [indsidder] Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore, Maribo amt.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 48 Niels Jensen, født 5. juni 1825 i Frejlev, Kettinge sogn, død af halsbetændelse på Københavns garnisonshospital 26. oktober 1848, begravet på Garnisons kirkegård 1. november. Søn af husmand Jens Jensen og Johanne Bertelsdatter.
Cohen 1848/89: Niels Jensen Frødslev.

3. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 139 Rasmus Andersen, født 9. maj 1817 i Frejlev, Kettinge sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Assens lazaret 28. juli, begravet på Assens kirkegård 30. juli. Søn af tjenestekarl Anders Rasmussen og Bente Nielsdatter.
Cohen 1849/110: Rasmus Andersen Freilev, Maribo amt.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen Jens Andersen, født 16. september 1826 i Frejlev, Kettinge sogn, død ved Dannevirke 9. maj 1850. Søn af husmand Anders Rasmussen Rej og Margrethe Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten døde under våbenhvilen.

5. Menig ved 11. Depotkompagni, nr. 211 Peder Pedersen, født 5. april 1822 i Lille Musse, Musse sogn, død af tyfus i Københavns lazaret 26. december 1850, begravet på Garnisons kirkegård 30. december. Søn af gårdmand Anders Mortensen og Dorthe Marie Frederiksdatter.
Gårdmand i Frejlev, Kettinge sogn. Gift 1842 med Birthe Rasmusdatter, der giftede sig igen i 1851.
Cohen 1850/98: Peder Pedersen Muse.

6. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 220 Mads Christensen, født 6. marts 1820 i Frejlev, Kettinge sogn, druknet i en mergelgrav ved Husby 15. november 1850, begravet på Schleswig Friedrichsberg kirkegård 20. november. Søn af kirkebonde [gårdmand] Christen Madsen og Maren Olesdatter.
Cohen 1850/89: Mads Christensen Fresløv, Maribo amt.

7. Menig ved 1. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. ... Niels Hansen, født 3. januar 1824 i Frejlev, Kettinge sogn, død i Sønderborg 1851. Søn af gårdmand Hans Rasmussen Jyde og Karen Larsdatter.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten er muligvis død efter Cohen afsluttede sit manuskript.

8. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 176 Hans Jørgen Jørgensen, født 23. marts 1835 i Lågerup, Bregninge sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af indsidder Jørgen Jespersen og Johanne Larsdatter.
Møllerlærling i Frejlev, Kettinge sogn 1850.
Cohen 1864/117: Hans Jørgen Jørgensen Laagerup.

9. Frivillig menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 89 Peder Rasmussen, født 30. december 1836 i Kettinge, Kettinge sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død i Kær 30. juni. Søn af gårdmand Rasmus Pedersen Smed og Dorthe Hansdatter.
Cohen 1864/113: Peter Rasmussen Kjettinge.

Efter navnene følger dette vers: "De Første faldt omstraalede af Seiersglandsen / De Sidste beseirede af Overmagten / Men alle de besegled Troskabspagten / Om deres Navne snoe vi Hæderskrandsen / Med Eviggrønt og med de blaae Kjærminder / I Himlen selv de Troskabslønnen finder".

Kilder:
Boeck (1848), s. 432-434

Ingen kommentarer:

Send en kommentar