21. januar 2011

Linå kirke

Gjern herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte omkring 1852 en mindetavle for tre faldne i Treårskrigen. I 1948 hang mindetavlen på skibets sydvæg, men er i dag (2013) anbragt under orgelpulpituret.

1. Sergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 5 Jens Laursen Hjort, født 10. maj 1821 i Toustrup, Dallerup sogn, konfirmeret 1836, såret ved Friedrichstadt 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Laurs Therkildsen og Karen Andersdatter.
Træskomand i Laven, Linå sogn. Gift med Marianne Rasmusdatter, med hvem han havde en søn. Da han endnu var konstabel, blev han udnævnt til Dannebrogsmand 13.9.1848.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 11. lægd, nr. 127.
Cohen 1850/57: Jens Laursen Toustrup (Skanderborg amt)

2. Overkonstabel ved Artilleriet, 3. Batteri, nr. 33 Anders Christensen, født 21. december 1821 i Gødvad, Gødvad sogn, konfirmeret 1836 i Linå, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Mollerup, Linå sogn, hvor faderen ernærede sig som pottemager.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 12. lægd, nr. 38.
Cohen 1848/81: Anders Christensen Gjødevad (Skanderborg amt)

3. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 104 Morten Andersen, født 6. april 1823 i Linå, Linå sogn, konfirmeret 1837, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Anders Mortensen og Anne Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 12. lægd, nr. 8.
Cohen 1850/92: Morten Andersen Linaae (Skanderborg amt)

Efter navnene følger dette vers:
DET MOD, DEN LYST HVORMED I, KJÆRE! / SAA BLODIGT STREED FOR FØDELAND, / VIL NU SOM I FREMTIDSSLÆGTER LÆRE, / AT STOLE TRYGT PAA DANSKE MAND. / VÆR TAKKET OG HÆDRET TIL SILDIGSTE STUND! / SOV SØDT! SKIØNDT I HVILE PAA FREMMED GRUND. / ERKIENDTLIGHEDS PLIGT HAR LAGT OS PAA SINDE, / DERFOR HAR VI REIST EDER DETTE MINDE.

Kilder:
Boeck (1948), s. 543-544.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar