20. januar 2011

Kregme kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg opsatte sognets beboere den 7. juli 1878 en mindetavle over sognets faldne i begge krige.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 47 Ole Hansen, født ca. 1823/28 i Brederød, Kregme sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Cohen 1850/49: Ole Hansen Brederød (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 192 Lars Larsen, født ca. 1827 i Kregme, Kregme sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august.
Stedsøn af daglejer Henrik Pedersen. Støberiarbejder, indkaldt til krigstjeneste (FT 1850).
Cohen 1850/51: Lars Larsen Kregome (Frederiksborg amt)

3. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 190 Anders Pedersen, født ca. 1819 i Kregme, Kregme sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
1834: Plejesøn af hos indsidder Niels Hansen, Kregme. 1840-45: Tjenestekarl i Sonnerup. 1850: Indsidder i Carlsgave, gift med Karen Pedersdatter.
Cohen 1850/47: Anders Petersen Gregome (Frederiksborg amt)
Mindetavlen: Carlsgave

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 70 Hans Jensen, født 16. januar 1822 i Vinderød, Vinderød sogn, faldet i rekognosceringen ved Stenten mølle (ved Schleswig) 8. august 1850. Søn af indsidder Jens Christian Larsen og Johanne Jørgensdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn.
Cohen 1850/67: Hans Jensen Vinderød (Frederiksborg amt)

5. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 200 Jørgen Larsen, født 27. juni 1825 i Vinderød, Vinderød sogn, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder Lars Jørgensen og Inger Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn. Tjenestekarl i Brederød 1845.
Cohen 1850/69: Jørgen Larsen Winderød (Frederiksborg amt)

6. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 60 Peder Nielsen, født ca. 1824 i Auderød, Kregme sogn, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder Niels Pedersen og Anne Hansdatter.
"Fraværende i krigstjeneste" 1850.
Cohen 1850/69: Peter Nielsen Auderød (Frederiksborg amt)

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 571 Henrik Hansen, født 9. februar 1835 i Sonnerup, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 10. februar 1864, død på Sønderborg lazaret 11. februar, begravet på Sønderborg kirkegård 18. februar. Søn af indsidder Hans Henriksen og Kirsten Pedersdatter.
Senere bosat i Kregme, Kregme sogn.
Cohen 1864/92: Henrik Hansen Sonnerup

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 262 Niels Andersen, født 22. december 1835 på Carlsgave, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. maj, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. juni. Søn af konstabel ved raketkorpset Anders Nielsen Nyrup og Johanne Olesdatter.
Cohen 1864/91: Niels Andersen Carlsgave

9. Ole Hansen Pedersen, født 2. august 1837 i Brederød, Kregme sogn, faldet eller såret ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder og arbejdsmand Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Bror til nedennævnte Jens Pedersen.
Ses ikke hos Cohen

10. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 613 Jens Pedersen, født 2. juni 1841 i Brederød, Kregme sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 26. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 28. juli. Søn af husmand og støberiarbejder Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Cohen 1864/99: Jens Petersen Brederød

Ingen kommentarer:

Send en kommentar