16. januar 2011

Slemminge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets sydvæg er opsat en mindetavle over tre soldater, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 106 Peder Jensen, født 10. december 1821 i Slemminge, Slemminge sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Margrethe Frederiksdatter.
Gårdmand i Udstolpe.
Cohen 1848/85: Peder Jensen Slemminge, Maribo amt.

2. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 262 Peder Christensen, født 3. juni 1823 i Slemminge, Slemminge sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Christen Jørgensen og Marie Pedersdatter.
Indsidder i Udstolpe.
Cohen 1850/47: Peter Christensen Slemminge, Maribo amt.

3. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 84 Niels Clausen, født 1. juni 1827 i Udstolpe, Slemminge sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 10. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 11. august. Søn af gårdmand Claus Larsen og Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Udstolpe.
Cohen 1850/71: Hans (sic!) Clausen Udstolpe, Maribo amt.

Efter navnene følger dette vers: "For Danmarks Folk og Konge troe de streed / Og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / De ihukommes skal i Folkets Bønner / Gud lader gamle Danmark ei forgaae / Mens Danske Mødre føde Heltesønner".

Kilder:
Boeck (1948), s. 652-654

Ingen kommentarer:

Send en kommentar