15. februar 2018

Svendborg, Vor Frue kirke

Svendborg købstad, Svendborg amt

To blikskjolde, der oprindelig var monteret på alterlysene, men siden blev ophængt på østvæggen ved siden af alteret, bar navnene på to byboere, der begge faldt i Treårskrigen. I dag er skjoldene deponeret i Svendborg Museum. Det første skjold er omtalt i Nationalmuseets kirkeværk under beskrivelsen af Vor Frue kirke, mens det andet skjold er omtalt under beskrivelsen af Tved kirke. Det sidste forekommer besynderligt, da Frands Peter Hansen ikke havde nogen tilknytning til Tved sogn.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 273 Ludvig Nicolaj Sørensen, født 4. december 1821 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1836 i Almindelig Hospitals kirke, København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af ugift Anne Dorthea Sørensen.
I 1834 var han "skorpe" i Opfostringshuset i København. I 1840 var han skomagerlærling i Roskilde, og fem år senere skomagersvend i Svendborg.
Cohen 1849/123: Ludvig Nicolai Sørensen.

2. Underkorporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 16 Frands Peter Hansen, født 9. december 1824 på Margrethesminde, Ulbølle sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1839 i Vor Frue kirke, Svendborg, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 7. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 10. august. Søn af tilsynsførende Hans Hansen Ravn og Anne Marie Pedersdatter.
Familien flyttede ind til Svendborg i 1826, hvor faderen ernærede sig som daglejer. Efter konfirmationen kom Frands i smedelære i Troense, og ved folketællingen var han smedesvend i samme landsby. I 1846 flyttede han tilbage til Svendborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 90. lægd, nr. 282.
Cohen 1850/86: Frands Peter Hansen Margrethesminde (Svendborg amt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar