4. februar 2018

Kværndrup kirke

Sunds herred, Svendborg amt

I kirken hænger en mindetavle over fire sognebeboere, der faldt i Treårskrigen. Tavlen, der var bekostet af "Fædrelandsvenner i Qverndrup Sogn" blev afsløret på Isted-dagen den 25. juli 1852.

1. Frivillig menig ved 12. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 11 Frederik Hentze, født 3. august 1817 i Horsens, konfirmeret 1833 i Vor Frelsers kirke, Horsens, såret ved Schleswig by 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 25. april, begravet på Friedrichsberg kirkegård 26. april. Søn af skræddermester Peder Winther Hentze og Bodil Marie Kraul.
Da Frederik var otte år gammel, havde han mistet begge sine forældre, og blev sat i pleje hos overlærer Berthel Storm ved Horsens lærde skole. Frederik blev student i 1838 og rejste til København, hvor han tog andeneksamen det følgende år (cand.phil.) og påbegyndte det teologiske studium. Senest 1845 var han huslærer hos Egeskovs godsforvalter Anders Vognsen, der boede på Fallegård i Kværndrup sogn. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig frivillig, men blev alvorligt såret i kampene ved Schleswig by i april samme år.
Cohen 1848/90: Frederik Hentze.

2. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 82 Jens Christian Rasmussen, født 17. maj 1825 i Trunderup, Kværndrup sogn, faldet ved Kolding 23. april 1848. Søn af husmand Rasmus Jensen og Anne Cathrine Rasmusdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 29. lægd, nr. 67.
Cohen 1849/107: J.C. Rasmussen Trunderup.

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 99 Anders Jørgensen, født 31. januar 1821 i Krarup, Krarup sogn, Svendborg amt, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 8. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 11. juli. Søn af gårdmand Jørgen Andersen og Anne Jørgensdatter.
Væversvend i Kværndrup i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 29. lægd, nr. 210.
Cohen 1849/123: Anders Jørgensen Krarup.

4. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 173 Peder Pedersen, født 14. februar 1819 i Ellerup Grøftehave, Gudbjerg sogn, Svendborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Peder hansen og Maren Hansdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 29. lægd, nr. 101.
Cohen 1850/93: Peter Petersen Ellerup (Svendborg amt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar