18. februar 2018

Hyllested kirke

Sønder Djurs herred, Randers amt

I kirken hænger en oval kobber- eller bronzetavle over en sognebeboer, der faldt i krigen 1864.

Menig ved et infanteriregiment Niels Nielsen, født 21. september 1831 i Hyllested, Hyllested sogn, konfirmeret 1846 i Hyllested kirke, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand og sognefoged Niels Nilesen og Severine Hansdatter.
Gårdmand i Hyllested. Gift 1859 med Mette Cathrine Christensdatter, der i 1867 giftede sig med mejeriforpagteren på Møllerup, Johan Heinrich Carl Precht. Mette og Niels fik to sønner sammen. Ifølge lægdsrullen aftjente Niels sin værnepligt ved 8. Bataljon i 1856 og seks år senere blev han overført til forstærkningen. Han skal være faldet i krigen, og Randers amt gav i januar 1865 enken tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt, 342. lægd, nr. 28.
Ses ikke hos Cohen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar