15. februar 2018

Sønder Broby kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken hænger to mindetavler, formet som våbenskjolde, med navnene på i alt syv sognebeboere, der faldt i Treårskrigen og 1864.

Mindetavle for Treårskrigen:

1. Jæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 24 Hans Rasmussen, født 18. august 1822 i Brobyværk, Sønder Broby sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og væver Rasmus Andersen Beske og Dorthe Jespersdatter.
Tjenestekarl i Sønder Broby præstegård 1845.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1848, 12. lægd, nr. Z 186.
Cohen 1850/69: Hans Rasmussen Brobyværk (Svendborg amt).

2. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 90 Hans Rasmussen, født 19. august 1824 i Sønder Broby, Sønder Broby sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og væver Rasmus Henriksen og Maren Albertsdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 5. lægd, nr. 339.
Indsidder og væver i Sønder Broby 1850.
Cohen 1850/86: Hans Rasmussen Sønderbraabye (Svendborg amt).

3. Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 220 Christen Madsen, født 25. maj 1819 på Sønder Broby mark, Sønder Broby sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder og skrædder Mads Hansen og Kirsten Pedersdatter.
Indsidder og væver i Sønder Broby 1850.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 5. lægd, nr. 237.
Cohen 1850/90: Christen Madsen Sønderbraabymark (Svendborg amt).

4. Jæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 16 Peder Sørensen, født 20. oktober 1821 i Ølsted, Sønder Broby sogn, såret ved Mysunde 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 20. september, begravet på Michaelis kirkegård 21. september. Søn af indsidder Søren Jørgensen og Maren Jørgensdatter.
Underjæger i Nyborg 1845, tjenestekarl i Allested, Allested sogn 1850.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 12. lægd, nr. 163.
Cohen 1850/70: Peter Sørensen Ølsted (Svendborg amt).

Mindetavle for Krigen 1864:

5. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 178 Laurits Rasmussen Bonde, født 13. december 1835 i Sønder Broby, Sønder Broby sogn, konfirmeret 1850 i Sønder Broby kirke, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 21. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 23. juli. Søn af skolelærer og kirkesanger Peder Bonde og Johanne Jørgensdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 5. lægd, nr. 123.
Skrædder hos moderen, der sad som enke i degneboligen i Sønder Broby i 1860.
Cohen 1864/111: Lauritz Rasmussen Bonde Sønderbroby.

6. Menig ved 16. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 309 Lars Mortensen, født 25. januar 1836 på Frøbjerg mark, Orte sogn, Odense amt, død af tyfus på Bogense lazaret 11. juli 1864, begravet på Bogense kirkegård 13. juli. Søn af husmand Morten Hansen og Karen Larsdatter.
Møllersvend i Sønder Broby mølle 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 5. lægd, nr. 136.
Cohen 1864/141: Lars Mortensen Brobyværk.
Ifølge regimentets tabsliste var hans soldaternavn Frøbjerg.

7. Trænkusk ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 186 Andreas Andersen, født 25. august 1839 i Vejle, Vejle sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 i Vejle kirke, død af sygdom på Augustenborg lazaret 24. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 27. april. Søn af husmand Anders Christensen og Peder Pedersdatter.
Skrædder hos forældrene på Vejle mark 1860, men flyttede samme år til Sønder Broby sogn.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1860, 5. lægd, nr. K 314.
Cohen 1864/172: Anders Andersen Veile.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar