18. februar 2018

Middelfart, Vestre kirkegård

Middelfart købstad, Odense amt


På assistenskirkegården ved Østergade blev det sidste hvilested for 74 danske krigere, der faldt i Treårskrigen. Våbenbrødrene rejste en stor obelisk i 1866, men på det tidspunkt var kirkegården på det nærmeste ophørt som begravelsesplads, og med tiden blev kirkegården udlagt som rekreativt område. De fem gravstene fra Treårskrigen blev overført til Vestre kirkegård i 1933, og sytten år senere blev også obelisken flyttet til samme kirkegård. Kirkegården eller parkanlægget ved Østergade blev herefter nedlagt og gav få år senere plads til byens nye rådhus.
På Middelfarts anden assistenskirkegård fra 1853, Vestre kirkegård ved Kongebrovejen, blev femten danske krigere begravet i 1864 og et par år senere blev der rejst et 180 cm høj sandstensmonument over de faldne. Dette monument og de otte gravstene er i dag samlet på ét gravsted, mens obelisken er anbragt centralt, hvor kirkegårdens to hovedakser krydser hinanden.
De to fællesmonumenter bærer ingen navne på de faldne soldater, og en niende gravsten fra 1865 har intet med krigen at gøre.

Granitsten, bekostet af Ingeniørkorpsets officerer i 1861:

1. Premierløjtnant ved Ingeniørdetachementet Christian Ludvig Holm, født 12. august 1827 i København (Frue), hårdt såret ved udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, død på Billeshave lazaret 2. juli, begravet på Middelfart kirkegård 5. juli. Søn af administrator ved Kreditkassen for Husejere i København, kancelliråd Carl Jacob Holm og Johanne Henriette Kierulff.
Fra Efterslægtsselskabets Skole kom Holm til den militære højskole i 1844. Skolens ældste elever rykkede i felten i 1848, og Holm blev 30.3.1848 udnævnt til sekondløjtnant (med anciennitet fra 1846) og til premierløjtnant 6.6.1848.
Cohen 1849/99: Christian Ludvig v. Holm.

Marmortavle:

2. Kaptajn ved 6. Linjeinfanteribataljon Johan Christoffer Schwartz, født 10. april 1812 i Næstved (Skt. Mortens), såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Billeshave lazaret 13. juli, begravet på Middelfart kirkegård 17. juli. Søn af musiker Johan Frederik Ehrentz Schwartz og Karen Justine Næser.
Faderen underviste i sang og musik ved Herlufsholm lærde skole, og sønnen blev student herfra i 1830. Han fortsatte med teologiske studier på universitetet og var en tid huslærer i Herfølge præstegård, men sprang så til den militære højskole, som han afsluttede i 1839 med rang af sekondløjtnant. Premierløjtnant 1844. I det første krigsår 1848 blev han i København og trænede soldater, men året efter blev han sendt i felten som kaptajn og kompagnikommandør ved 6. Linjeinfanteribataljon.
Gift 1848 med Elise Christiane Paludan (1823-1862), datter af postmester, justitsråd Holger Frederik Paludan, Korsør. Enken giftede sig i 1852 med prokurator Peter Frederik Jacobsen, Korsør. Elise fik ingen børn med kaptajn Schwartz.
Cohen 1849/109: Johan Christopher v. Schartz.


Sandstensmonument: 

3. Svensk frivillig premierløjtnant ved 1. Forstærkningsjægerkorps Carl Olof friherre Cederström, født 28. september 1824 på Jällagård (Vaksala församling, Uppsala län), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 7. august, begravet på Middelfart kirkegård 10. august. Søn af landshøvding Jacob baron Cederström og Anna Margaretha friherreinde Cederwald.
Underløjtnant ved Svea lifgarde 1846, løjtnant 1849. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 1.4.1849.
Cohen 1849/137: Carl Olaf v. Cederstrøm (svensk).

Støbejernskors: 

4. Premierløjtnant ved Ingeniørdetachementet Christian Julius Høyer, født 14. maj 1820 i København (Garnisons), dødelig såret ved Kolding 23. april 1849, død på Middelfart lazaret 24. april, begravet på Middelfart kirkegård 26. april. Søn af tegnelærer ved kadetakademiet, senere kontrollør ved det militære bageri på Kastellet, krigsassessor Jens Christian Frederik Høyer og Emilie Dorothea Nielsen.
Fra Efterslægtsselskabets Skole kom Høyer til den militære højskole i 1838. Sekondløjtnant 1842, premierløjtnant 1848. Hans to år yngre bror, premierløjtnant Frederik Harald Balduin Høyer, faldt ved Schleswig by i 1848 og blev begravet på Haddeby kirkegård.
Cohen 1849/99: Julius v. Høyer.

5. Sappør ved Feltingeniørdetachementet, 5. deling, nr. 43 Stephan Jensen, født 6. januar 1828 i Volderslev, Stenløse sogn, Odense amt, konfirmeret 1842 i Stenløse kirke, død af tyfus på Hindsgavl lazaret 8. november 1850, begravet på Middelfart kirkegård 12. november. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Anne Stephansdatter.
Tjenestekarl i Volderslev 1850.
Cohen 1850/43: Stephan Jensen Wullerslev (Odense amt).

6. Musikdirektør ved 3. Infanteribrigade Wilhelm Junge, født 9. januar 1831 i Overndorf, Kellinghusen Kirchspiel, Rendsburg amt, død af tyfoid feber på Middelfart lazaret 2. marts 1864, begravet på Middelfart kirkegård 7. marts. Søn af kådner og skrædder Frantz Junge og Anna Buttenschön.
Cohen 1864/171: Vilhelm Junge Kiel.

7. Overspillemand ved 3. Infanteribrigade Johan Heinrich Kreutzfeldt, født 12. januar 1827 i Gothendorf, Süsel Kirchspiel, Eutin amt, død af nervefeber på Middelfart lazaret 29. marts 1864, begravet på Middelfart kirkegård 2. april.
Cohen 1864/171: Johan Heinrich Kreutzfeldt Gothendorf.

8. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 66 Niels Mortensen, født 17. december 1833 i Allerup, Sneum sogn, Ribe amt, død af tyfus på Middelfart lazaret 15. juni 1864, begravet på Middelfart kirkegård 18. juni. Søn af gårdmand Morten Nielsen og Kirsten Hansdatter.
Indsidder i svigerforældrenes gård i Kærsing, Bryndum sogn. Gift 1859 med Anne Jensen, der i 1865 giftede sig med Jens Lambertsen.
Cohen 1864/166: Niels Mortensen Allerup.Ingen kommentarer:

Send en kommentar