18. februar 2018

Assens, Gamle kirkegård

Assens købstad, Odense amt

Fællesmonumentet for de faldne i Treårskrigen (1851)

På byens gamle kirkegård ved Ny Adelgade blev der i Treårskrigen og i krigen 1864 begravet hhv. 74 og 50 danske krigere. To fællesmonumenter blev afsløret i 1851 og 1866, men bærer ingen navne. Tæt ved fællesmonumenterne er der i dag bevaret seks gravminder - det sjette over tre svenske frivillige er behandlet i en særskilt blog.

To såkaldte grottesten med indlagte marmortavler. Kaptajn Kühles grottesten forsvandt imidlertid, men blev omkring 1950 erstattet af en granitsten:

1. Kaptajn ved 3. Reservebataljon Wilhelm Savdak van der Aa Kühle, født 20. april 1820 i Assens, faldet ved Mysunde 12. september 1850, begravet på Assens kirkegård 21. september. Søn af postmester, kaptajn Søren Anthon van der Aa Kühle og Wilhelmine Sophie Schmidt.
Kadet 1835. Sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1845, kaptajn 1850. Gift 1846 med Marie Clara Wilhelmine Sostrate Krabbe (1818-1880), med hvem han fik to døtre. Gennem hustruen var kaptajn Kühle svoger til general Olaf Rye. Det ejendommelige navn Savdak er en forkortelse af faderens initialer.
Cohen 1850/74: Wilhelm Savdak Aa v. Kühle.

2. Konstabel ved Artilleriet, Espingolbatteriet Christian Michael Buchwald, født 8. januar 1832 i København (Frue), død i Assens 10. juli 1851, begravet på Assens kirkegård 14. juli. Søn af assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, senere byfoged i Assens Andreas Peter Frederik Buchwald og Ida Sophie Jensine Rottbøll.
I en alder af blot 16 år meldte Buchwald sig som frivillig i det første krigsår 1848 og blev placeret ved løjtnant Fallesens espingolbatteri. Han blev fremhævet for sit tapre forhold i kampene ved Dybbøl den 5. juni og modtog Dannebrogmændenes hæderstegn den 13. september. Få uger før våbenhvilens ophør i foråret 1849, blev Buchwald afskediget, men i oktober samme år blev han optaget på Landkadetakademiet i København. Han kom ikke på feltfod igen og i efteråret 1850 blev han ramt af en brystsygdom og rejste hjem til forældrene i Assens. I ni måneder kæmpede han med sygdommen, men overvandt den ikke og døde i sommeren 1851, kun 19 år gammel. Han var en af de yngste, der har kæmpet i de slesvigske krige, og sandsynligvis også en af de yngste modtagere af Sølvkorset.
Ses ikke hos Cohen.

To såkaldte skriftruller af hvidmalet støbejern med ophøjet skrift: 

3. Frivillig underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 2 Laurentius Løwenhardt Birch, født 13. november 1813 på Brønsholmsdal værk, Hørsholm sogn, Frederiksborg amt, død af tyfus på Assens lazaret 3. september 1849, begravet på Assens kirkegård 8. september. Søn af overskærer Hans Niels Birch og Anne Sophie Nielsdatter.
Familien Birch flyttede til København i 1817 og Laurentius blev senere udlært som maler. I 1840 boede han i Valby udenfor København, men flyttede fire år senere til Aarhus, hvor han tog borgerskab som malermester og bosatte sig på Store Torv. Han var gift med Elise Marie, der i 1860 levede af håndarbejde i Aarhus.
Cohen 1849/122: Laurentius Løvenhard Birch.

4/a. Svensk frivillig menig ved Kaptajn Aarøes korps Carl Andersson, faldet under landgangen på den slesvigske kyst natten mellem 17. og 18. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Anderson.

4/b. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 131, forsat til Kaptajn Aarøes korps Ole Olesen, født i Køge, faldet under landgangen på den slesvigske kyst natten mellem 17. og 18. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Ole Olsen Kjøge.Et støbejernskors:

5. Frivillig menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 610 Axel Oliver Iversen, født 14. marts 1844 i København (Helligånds), konfirmeret 1858 i Helligåndskirken, indebrændte i Ørsbjerg, Kerte sogn 12. maj 1864, begravet på Assens kirkegård 17. maj. Søn af arbejdsmand Christen Iversen og Marie Sørensen.
Snedkersvend i København. Mens han var lærling boede han hos forældrene i Christen Bernikovstræde i 1860. Ifølge Middelfart Avis’ referat 17. maj 1864 udbrød der brand i Anders Poulsens gård i Ørsbjerg, og en frivillig soldat, der sov til middag i gården, mistede livet i branden.
Tilgangsrullen for Staden København 1858, H, nr. 1266.
Cohen 1864/93: Axel Oliver Iversen Kjøbenhavn.

Fællesmonumentet for de faldne i krigen 1864 (1866)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar