22. februar 2018

Egense kirke

Sunds herred, Svendborg amt

Våbenbrødrene bekostede mindetavlen over fem sognebeboere, der faldt i Treårskrigen og 1864.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 161 Jørgen Hansen, født 19. februar 1823 i Egense, Egense sogn, konfirmeret 1837 i Egense kirke, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Jørgensdatter.
Hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 28. lægd, nr. 46.
Cohen 1848/94: Jørgen Hansen Egense (Svendborg amt).

2. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 46 Rasmus Hansen, født 7. juni 1821 i Egense, Egense sogn, konfirmeret 1836 i Egense kirke, faldet ved Dybbøl 5. juni 1848. Søn af indsidder og daglejer Hans Mortensen og Johanne Marie Knudsdatter.
Tjenestekarl i Skovsbo, Egense sogn i 1840.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 28. lægd, nr. 40.
Cohen 1848/94: Rasmus Hansen Egense (Svendborg amt).

3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 112 Hans Madsen Jørgensen, født 25. november 1816 i Snorløkke, Søby sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1831 i Egense kirke, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af smed Jørgen Madsen og Ingeborg Knudsdatter.
Hans’ forældre stammede fra Sydfyn, men flyttede til Ærø omkring 1815. Faderen døde, og moderen og børnene rejste til Skovsbo, Egense sogn i 1829. Hans var tjenestekarl i Vester Skerninge sogn i 1845, men flyttede senere til Ollerup sogn.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 27. lægd, nr. 209. Cohen kalder ham Søboløkker, en lokalitet i Jordløse sogn, en snes kilometer nordvest for Egense. I lægdsrullen kaldes han Søbylykke og fødesognet Søby nævnes undtagelsesvist også. Men fødestedet hed altså Snorløkke.
Cohen 1850/93: Hans Madsen Jørgensen Søboløkker (Svendborg amt).

4. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 123 Hans Madsen, født 20. januar 1821 i Egense, Egense sogn, konfirmeret 1835 i Egense kirke, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder og daglejer Mads Andersen og Karen Hansdatter.
Tjenestekarl i Egense 1850. Ved Højesterets dom 30. maj 1844 blev Hans idømt 1 års forbedringshusstraf for tyveri. Straffen afsonede han i Odense tugthus, og efter løsladelsen i sommeren 1845 aftjente han resten af sin militærtjeneste ved 3. Jægerkorps.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 28. lægd, nr. 38.
Cohen 1850/63: Hans Madsen Egense (Svendborg amt).

5. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 211 Morten Rasmussen, født 11. april 1831 på Ollerup Skovmark, Ollerup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1845 i Ollerup kirke, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand og bødker Rasmus Hansen og Johanne Rasmusdatter.
Morten flyttede til Rantzausminde, Egense sogn i 1858 og ernærede sig som fisker. Han var gift med Kirsten Pedersdatter.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1858, 28. lægd, nr. H 197.
Cohen 1864/147: Morten Rasmussen Allerup Skovmark.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar