12. februar 2018

Brahetrolleborg kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I 1879 blev en mindetavle opsat i kirken med navnene på fire sognebeboere, der faldt i krigen 1864. Mindetavlen er placeret på skibets nordvæg nærmest indgangsdøren.

1. Dragon ved 6. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 59 Jørgen Hansen, født 22. juli 1837 i Silkehus, Brahetrolleborg sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1852 i Brahetrolleborg, død af tyfus på Schleswig lazaret 10. februar 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 13. februar. Søn af husmand Hans Jeppesen og Maren Jørgensdatter.
Cohen 1864/85: Søren [sic!] Hansen Silkehuus.

2. Menig ved 17. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 248 Morten Rasmussen Gulfeldt, født 31. marts 1831 i Hillerslev, Hillerslev sogn, Svendborg amt, faldet ved Dybbøl 12. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af indsidder Rasmus Mortensen og Karen Jacobsdatter.
Indsidder i Nyløkke, Brahetrolleborg sogn. Gift med Anne Hansen, med hvem han fik en søn i 1863.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt, 5. lægd, nr. M 124.
Cohen 1864/144: Morten Rasmussen Guldfeldt Hillerslev.

3. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 303 Peter Otto Sørensen, født 27. februar 1839 i Grønderup, Brahetrolleborg sogn, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af arvefæster Søren Pedersen og Gyde Christoffersdatter.
Cohen 1864/112: Peter Otto Sørensen Grønnerup.

4. Menig ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 25 Rasmus Nielsen, født 4. september 1833 i Nyløkke, Brahetrolleborg sogn, død i Mellemhaven, Brahetrolleborg 1. oktober 1864, begravet på Brahetrolleborg kirkegård 7. oktober. Søn af husmand Niels Nielsen og Johanne Elisabeth Rasmusdatter.
Niels aftjente sin værnepligt ved 3. Jægerkorps i 1853 og ti år senere blev han indkaldt til militærtjeneste ved 17. Infanteriregiment. Ifølge regimentets officielle tabsliste blev Niels alvorligt såret i benet, da fjenden ramte blokhuset i Skanse I på Dybbøl Banke, og den 1. august blev han erklæret uskikket til al fremtidig krigstjeneste. To måneder senere døde han som invalid i hjemsognet, kun 31 år gammel. Indsidder Hans Christiansen i Mellemhaven anmeldte dødsfaldet til herredsfogden, og det blev i den forbindelse oplyst, at Niels modtog fattigunderstøttelse.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 10. lægd, nr. 88. 
Ses ikke hos Cohen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar