18. februar 2018

Nyborg kirkegård

Nyborg købstad, Svendborg amt
På byens gamle kirkegård findes to gravstene over unge løjtnanter, der faldt i krigen 1864. Winsløvs gravsten blev bekostet af kompagniets underofficerer og menige, mens Jensens gravsten blev bekostet af hans venner.

1. Premierløjtnant ved 4. Infanteriregiment Frantz Ludvig Winsløv, født 4. august 1831 i København (Garnison), faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Nyborg kirkegård 26. marts. Søn af kancellist i Generalstabens Bureau, krigsråd Peter Johan Christian Winsløv og Elisabeth Sophie Jacobsen.
Kadet 1844, sekondløjtnant 1849, premierløjtnant 1858. Deltog i felttoget i 1850. Landinspektøreksamen 1858. I 1864 drog han atter i felten, nu som kommandør for 4. Infanteriregiments 8. kompagni, men faldt i forpostfægtningen ved Dybbøl den 17. marts.
Gift 1858 med Sophie Henriette Schalburg (1834-1905), datter af gæstgiver og vinhandler, kammerråd Johan Frederik Schalburg, Nyborg. Foruden enken efterlod Winsløv to børn.
Cohen 1864/103: Frantz Ludvig Vinsløv.

2. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Tevis August Jensen, født 4. september 1837 i Nyborg, faldet ved Dybbøl 6. april 1864, begravet på Nyborg kirkegård 14. april. Søn af købmand Peter Jensen og Caroline Egholm.
Efter realskoleeksamen blev han ansat ved strømtoldkontoret i Slipshavn, og kom senere til postkontoret i Nyborg, hvor han avancerede til fuldmægtig. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Kronborg i 1861 og blev udnævnt til sekondløjtnant af reserven. Året efter blev han ansat ved 5. Bataljon. Han faldt under kompagniets forsøg på at tilbageerobre skyttegravene mellem Skanse III og VI på Dybbøl.
Cohen 1864/108: Tevis August Jensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar