18. februar 2018

Dalum kirkegård

Odense herred, Odense amt
På østmuren af kirkens søndre korsarm er indsat en marmortavle over oberst Faaborg, der faldt i krigen 1864. Omkring marmortavlen findes andre indmurede tavler og gravstene over medlemmer af familien Faaborg.

Oberst og kommandør ved 4. Infanteriregiment Theodor Christian Faaborg, født 25. juni 1814 i Odense (Sankt Knud), konfirmeret 1830 i Dalum kirke, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 1. juli, begravet på Dalum kirkegård 9. juli. Søn af ordineret kateket ved Sankt Knuds kirke og lærer ved Odense borgerskole Dankvart Faaborg og Dorothea Louise Sivertsen.
Faderen overtog præsteembedet i Dalum-Sanderum pastorat i 1820 og blev senere provst. – Student (Odense) 1832, filosofikum 1833. Gennemgik den militære højskole 1834-38. Sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1841, kaptajn 1845, major 1853, oberstløjtnant 1858, karakteriseret oberst 1863. Han deltog i Treårskrigen og fungerede som souschef for 2. Armédivision i slaget ved Isted. Efter krigen gjorde han tjeneste ved Generalstaben og var i årene 1856-58 stabschef hos arveprins Ferdinand. Chef for 4. Linjeinfanteribataljon 1858 og kommandør for 4. Infanteriregiment 1863. Den 9. marts 1864 overtog han kommandoen for 4. Infanteribrigade og deltog i fægtningen ved Dybbøl otte dage senere. Under kampene på Als den 29. juni kastede han sig med stor energi ind i kampen mod fjenden. Han blev ramt i låret, men fortsatte til hest med at føre kommandoen, indtil han til sidst blev fik et skud gennem brystet og som såret faldt i fangenskab. – Ridder af Dannebrog 1849, D.M. 1858.
Gift 1847 med Johanne Ida Mathilde Kristensen (1808-1895), enke efter toldkontrollør Frederik von Scholten (1797-1845), Vedbæk.
Cohen 1864/86: Theodor Christian Faaborg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar